ATI Mobility Radeon X700

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

--Misic it 15:16, 12. januar 2008. (CET)


Postoje brojna podešavanja za ATI grafičke kartice. I pored toga na ovoj grafičkoj kartici 3D ubrzanje nije radilo. Ova podešavanja su to izmenila. Ako imate grafičku karticu ATI Mobility Radeo X700 i želite da koristite 3D radno okruženje na Ubuntu operativnom sistemu sledite sledeće korake (testirano i radi):


1.Instalacija grafičkih drajvera preko terminala (terminal=> Programi>Alatke>Terminal):

 sudo apt-get install linux-restricted-modules-$(uname -r)
 sudo apt-get install xorg-driver-fglrx

nakon što unesete prvu liniju potvrdite unos pritiskom na taster ENTER, tada će računar zahtevati od Vas da unesete lozinku koja je definisana prilikom kreiranja naloga, nakon što istu ukucate pritisnite ENTER, ako je lozinka tačna počeće preuzimanje, nakon završetka ukucajte drugu liniju i pritisnite taster ENTER (nema potrebe za ponovnim unošenjem lozinke).


2.Pritisnite i zadržite taster ALT i jednom pritisnite funkcionalni taster F2, otvoriće se prozor pod nazivom "pokreni program" (ako prečica ne funkcioniše na startnu traku kliknite desnim tasterom miša, izaberite opciju "dodaj na panel..." u novootvorenom prozoru u grupi "Alati" izaberite levim testerom miša i prevucite na panel ikonu pod nazivom "pokreni program...", otvrdite dugme "zatvori", na taj način ste kreirali prečicu na panelu programa. Sada samo kliknite na kreiranu ikonu).

u prostoru za upis ukucajte

 gedit /etc/X11/xorg.conf   i potvrdite unos

U novootvorenom prozoru pronađite lokaciju pod nazivom " Section "Device" ", u liniji pod nazivom "Driver" umesto "ati" upišite "fglrx", a ispod ove linije dodajte naredne dve:

 Option "VideoOverlay" "on"
 Option "OpenGLOverlay" "off"

Sada bi ovaj deo izgledao ovako:

 Section "Device"
 Identifier	"ATI Technologies Inc Radeon Mobility X700 (PCIE)"
 Driver		"fglrx"
 Option "VideoOverlay" "on"
 Option "OpenGLOverlay" "off"
 BusID		"PCI:1:0:0"
 EndSection

na kraj ovog dokumenta unesite naredna tri reda:

 Section "Extensions"
 Option "Composite" "Disable"
 EndSection

Potom sačuvajte dokument (Datoteka>Sačuvaj).


3.Sada je potrebno restartovati X server tasterima Ctrl+Alt+Backspace.


4.Nakon što se ponovo prijavite svojim korisničkim imenom i lozinkom otvorite Terminal i otkucajte fglrxinfo za podatke o grafičkoj kartici i fgl_glxgears za testiranje grafičke kartice na podršku 3D ubrzanja. Ako sve uredno prođe (bez grešaka) nastavite dalje.


5. Otvorite "Synaptic" (vidi Sistem>Administracija>Upravnik paketa "Synaptic"), te u novootvorenom prozoru prečicom Ctrl+F otvoriti prozor pretrage paketa i tražite pakete (jedan po jedan):

 xserver-xgl 
 xorg-driver-fglrx
 xorg-driver-fglrx-dev

iste instalirati (desni klik na paket, izabrati opciju "označi za instalaciju"). Ukoliko je potrebno potvrdno odgovoriti na pitanje da li želite instalaciju potrebnih paketa.


6.Podešavanja 3D ubrzanja: Otvorite "pokreni program...". U liniji predviđenoj za to ukucajte

 gksudo gedit /usr/bin/startxgl   i potvrdite unos

u novootvoreni prozor unesite sledeći tekst:

 #!/bin/sh
 Xgl :1 -fullscreen -ac -accel xv:pbuffer -accel glx:pbuffer &
 DISPLAY=:1
 exec dbus-launch --exit-with-session gnome-session

sačuvajte ovaj dokument i zatvorite prozor.


7.Ponovo otvorite "pokreni program...". U liniji predviđenoj za to ukucajte

 gksudo nautilus /usr/bin  i potvrdite unos

U otvorenoj datoteci pronađite fajl pod imanom startxgl. Kliknite desnim tasterom miša na taj fajl i izaberite opciju "osobine", zatim karicu "ovlašćenja" i čekrijte u liniji pod nazivom "pokretanje" opciju "Dozvoli pokretanje datoteke kao programa", nakon toga kliknite na dugme "zatvori".


8.Ponovo otvorite "pokreni program...". U liniji predviđenoj za to ukucajte

 gksudo gedit /usr/share/xsessions/xgl.desktop i potvrite unos

U novo otvorenom prozoru ukucajte sledeći tekst:

 [Desktop Entry]
 Encoding=UTF-8
 Name=Xgl
 Comment=Start an Xgl Session
 Exec=/usr/bin/startxgl
 Icon=
 Type=Application

Sačuvajte izmene dokumenta i napustite prozor. Sada je kreiran BERYL menadžer.


9.Automatsko pokretanje Beryl menadžera prilikom učitavanja sistema

Da bi ste ovo podesili sledite sledeće korake:

 Sistem>Postavke>Sesije
 U kartici pod nazivom "programi pri učitavanju" izaberite dugme "Dodaj" u liniji za ime 
 unesite 'Beryl Menadzer', a u liniji "naredba" unesite beryl-manager i kliknite na dugme 
 "U redu", zatim na dugme "zatvori".


10.Sada RESTARTUJTE Vaš računar.


11.Nakon ponovnog pokretanja, pre nego što unesete korisničko ime i lozinku, izaberite opciju "Mogućnosti" u rastućoj listi opciju "izaberite sesiju", a u novo otvoreno prozoru Xgl, pa dugme "promeni sesiju" i prihatite da je to Vaša podrazumevana sesija.


12.Sada unesite Vaše korisničko ime i lozinku. Desni klik na radnu površinu, "izmenite pozadinu radne površine", kartica "Visual Effects" i izborom jedne od opcija (normal ili extra) omogućavate korišćenje 3D ubrzanja.


Čestitam! Uspešno ste omogućili korišćenje 3D ubrzanja.


Beryl prečice:

 Ctrl+Alt+Leva/Desna strelica – Promenite stranu kocke
 Ctrl+Alt+Shift + Leva/Desna strelica - Pomerite aplikaciju u drugi radni prozor
 Ctrl+Alt+Zadržite levi taster na mišu - Okrećite vašu kocku pomoću miša.
 Alt+Tab – Predjite sa jedne radne površine na drugu
 Ctrl+Alt+Tab – Prelazite na radne površine na svim radnim prozorima (na celoj kocki)
 Super [L] + E – efekat prikaza,  
 Ctrl+Alt+dole/strelica – efekat prikaza 2 i dr.
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi