Atlantic777:Pesak

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Sadržaj

Firefox


Firefox je web browser koji dolazi opremljen sa mogućnostima rada sa tabovima, blokadom pop-upova, kao i podrškom za veliki broj pluginova.

Alternativni web browseri

Podjednako dobro kao što je podržan osnovni web browser, Ubunu podržava i veći broj alternativnih web browsera, kao na primer:

Upotreba pluginova u radu sa web browserom

Pluginovi su mali programi koji su sa svojom ekstenzijom kompatibilni za rad sa drugim programima. U slučaju sa web browserima, pluginovi omogućavaju prikaz različitih multimedijalnih sadržaja na Internetu ili pokretanje malih programa zasnovanih na web tehnologijama.

Da biste videli listu trenutno instaliranih pluginova, potrebno je u Firefox address baru ukucati “about:plugins” i obaviti učitavanje te stranice.

Postavljanje sopstvene početne stranice

Kada ukčljučite Firefox prvo vam se otvara početna stranica (home page). Ovu stranicu možete podesiti tako da kada otvarate Firefox odmah idete na svoju omiljenu lokaciju.

Kada budete kliknuli na Home dugme učitaće vam se ta stranica. Ukoliko želite da vam se prilikom startovanja Firefoxa otvara više stranica, trebate ih sve otvoriti i uraditi isti postupak koji sam naveo gore.

Korisni dodaci (pluginovi)

Vimperator

Vimperator je dodatak koji firefoxu daje funkcionalnost sličnu kao u poznatom editoru vim. Vimperator omogućava vrlo prijatno krstarenje internetom bez upotrebe miša. Postoje režimi rada kao i u originalnom tekst editoru.

Lista često korišćenih prečica

Otvaranje stranica
o otvaranje obrasca za upis adrese, a stranica će biti otvorena u trenutnoj kartici
t otvaranje obrasca za upis adrese, a stranica će biti otvorena u novoj kartici
O otvaranje obrasca za upis adrese sa upisanom adresom trenutne stranica. Stanica će biti otvorena u trenutnoj kartici.
T otvaranje obrasca za upis adrese sa upisanom adresom trenutne stranice. Stranica će biti otvorena u novoj kartici.
Posećivanje linkova
f Označavanje svih linkova brojevima. Link se može posetiti upisivanjem broja ili upisivanjem imena veze. Stranica će biti otvorena u trenutnoj kartici.
F Označavanje svih linkova brojevima. Link se može posetiti upisivanjem broja ili upisivanjem imena veze. Stranica će biti otvorena u novoj kartici.
Navigacija
j Skrolovanje za jedan red naniže.
k Skrolovanje za jedan red naviše.
h Skrolovanje ulevo.
l Skrolovanje udesno.
Ctrl + d Skrolovanje pola stranice naniže.
Ctrl + u Skrolovanje pola stranice naviše.
Ctrl + n/p Sledeća/prethodna kartica
b Otvaranje obrasca za pretraživanje otvorenih kartica po nazivu.
Alt + 1-9 Prelazak na karticu broj 1-9.
H/L Vraćanje na prethodnu/sledeću stranicu (back/forward)
Omiljene stranice
Standardni meniji
Podešavanje interfejsa
Privremeno isključivanje prečica

Read it later

Flashblock

Ad-Block Plus

Reader

Ghostery

Download Helper

Firebug

Napredna podešavanja (tweakovi)

Licenca

Mozilla Firefox program koji je slobodan i dostupan takođe kao izvorni kod (Open Source). Objevljen je pod tri licence i to:


Zvanični sajt Firefox


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi