Automontiranje particija

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

1- Prvo je potrebno napraviti fasciklu željene particije (u ovom primeru to će biti sda3) u /media koja sa nalazi u korenom direktorijumu:

sudo mkdir /media/sda3

2- Zatim je potrebno otvoriti fajl /etc/fstab u nekom uređivaču teksta:

kdesudo kate /etc/fstab

Ukoliko koristite GNOME/Unity okruženje, umesto kdesudo biće gksudo, a umesto kate biće gedit.

3- U fajl je potrebno uneti sledeći red (liniju):

/dev/sda3    /media/sda3       ntfs      defaults    0  0 

Umesto sda3 može da stoji sda2, sda5, sda6 itd... Sve zavisi koju particiju želite da montirate. Takođe, umesto ntfs može da stoji ext4, ukoliko se radi o Linuks particiji.

Nakon toga sačuvajte pomenuti fajl (save). Zatim, osvežite fstab:

sudo mount -a

Onda možete da izvršite proveru:

cd /media/sda3
dir

Komanda dir bi trebalo da ispiše sadržaj montirane particije. To je to...


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi