Banca Intesa plaćanje preko linuxa

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Sadržaj

Novi način

Programeri banking softvera sredili su problem, tako da je sada moguće plaćati i bez izmena koje su opisane dole. Iako je sređen problem, ipak nije moguće plaćati sa javom koja dolazi iz ubuntu repozitorijuma tj. open javom već je potrebno instalirati oracle javu 7. Oracle javu možete instalirati po uputstvu sa sajta:

http://www.webupd8.org/2012/01/install-oracle-java-jdk-7-in-ubuntu-via.html

Uvod

Ovo je tutorijal koji objašnjava korak po korak kako izmeniti metodu klase File.java u JRE kako bi korisnici linuxa mogli da plaćaju putem novog web servisa Bance Intesa. Tačnije da zaobiđu problem "Nema diska".

Instaliranje java sdk

Java sdk se instalira komandom:

$sudo apt-get install default-jdk

Source se obicno nalazi na putanji /usr/lib/jvm/<java_verzija> Da bi tačno odredili kucajte komandu:

$update-alternatives --display java

Dobićete drugi red tipa

link currently points to /usr/lib/jvm/java-7-oracle/jre/bin/java

To znači da je verzija jave: java-7-oracle, ukoliko niste intalirali oracle javu vec open sdk najverovatnije će vam biti verzija java-6-openjdk ili java-7-openjdk. Upamtite verziju, dole ćemo je još koristiti.

Prema gore dobijenom rezultatu source za JRE (src.zip fajl) se nalazi na putanji:

/usr/lib/jvm/java-7-oracle/src.zip

Potrebno je da napravimo privremeni folder gde ćemo otpakovati ovati ovaj fajl:

$mkdir ~/java_temp/ 
$unzip /usr/lib/jvm/java-7-oracle/src.zip -d ~/java_temp/

Izmena File.java fajla

$gedit ~/java_temp/java/io/File.java 

Pronadjite metod:

 public static File[] listRoots() {
    return fs.listRoots();
 }

Zamenite ga sa:

 public static File[] listRoots() {
    File[] originalRoots=fs.listRoots();
    File[] modifiedRoots=new File[originalRoots.length+1];
    for(int i=0;i<originalRoots.length;i++)
     modifiedRoots[i]=originalRoots[i];
    try {
     modifiedRoots[originalRoots.length]=new File("/intesa/DIGITRUST");
    } catch (Exception e) {
     return originalRoots;
    }
    return modifiedRoots;
  }

Nakon izmene iskompajlirajte ga komandom:

$javac ~/java_temp/java/io/File.java 

Sada ste dobili fajl: ~/java_temp/java/io/File.class

Prepisivanje fajla File.class u rt.jar

rt.jar bi trebalo da se nalazi u direktorijumu /usr/lib/jvm/<java_verzija>/jre/lib/rt.jar Prema rezultatima komande update-alternatives --display java kod mene se nalazi na /usr/lib/jvm/java-7-oracle/jre/lib/rt.jar Zamenite java-7-oracle sa vašom verzijom jave.

Otpakovati jar u privremeni direktorijum (npr ~/rtjar_temp):

$mkdir ~/rtjar_temp
$unzip /usr/lib/jvm/java-7-oracle/jre/lib/rt.jar -d ~/rtjar_temp

Iskopirati fajl File.class u odgovarajući folder novootpakovanog fajla preko već postojećeg

$cp ~/java_temp/java/io/File.class ~/rtjar_temp/java/io/

Zip komandom napraviti novi jar

$cd ~/rtjar_temp/
$zip -r rt.jar .

Prepisujemo novi rt.jar preko starog (izmenite dole java verziju - java-7-oracle za vaš sistem)

$sudo cp ~/rtjar_temp/rt.jar /usr/lib/jvm/java-7-oracle/jre/lib/

Za kraj

Da bi sve proradilo potrebno je napraviti sledeće linkove

$sudo mkdir /intesa
$sudo ln -sf /media/DIGITRUST /intesa/DIGITRUST
$sudo ln -sf /media/DIGITRUST/Digitrust.pkc /intesa/DIGITRUSTDigitrust.pkc

Za nadležne developere koji rade softver za Intesu

Ukoliko želite da popravite applet izmenite da ako listRoots vrati samo /, da se potraži folder DIGITRUST u /media ili /Volumes

Programeri iz New Frontier Group su nezvanično odgovorili na Tviteru i najavili novo izdanje softvera. Do tada gore opisano je validno i potpuno funkcionalno zaobilazno rešenje.

Zahvalnica

Ovaj članak ne bi bio napisan da nije bilo rešenja koje je postovao Filip (član zekica na forumu) na temi E-banking i Linux, znam bilo je. Mala pobeda za sve Linux korisnike, hvala Filipe!

Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi