Cherokee Web Server

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga
Cherokee logo

Cherokee je multiplatformski veb server objavljen pod GNU licencom.

Sadržaj

Glavne karakteristike

Instalacija

Instalacija MySQL-a

Najpre se instalira podrška za MySQL.

$ apt-get install mysql-server mysql-client

napomena: u toku instalacije biće od vas zatraženo da unesete MySQL korisničku lozinku.

Instalacija PHP-a

Potom se instalira PHP5 uz FastCGI podršku:

$ apt-get install php5 php5-cgi

Da bi se uključio FastCGI otvorite datoteku /etc/php5/cgi/php.ini:

$ nano /etc/php5/cgi/php.ini

i iskomentarišite liniju: cgi.fix_pathinfo=1 (isped ove linije upišite simbol #) a potom snimite datoteku.

Na kraju je potrebno instalirati i podršku za MySQL u PHP-u. To se postiže instalacijom paketa putem sledeće naredbe:

$ apt-get install php5-mysql php5-gd php5-curl php-pear php5-imagick php5-memcache php5-xmlrpc php5-xsl

Instaliranje Cherokee veb servera

Za instalaciju koristimo zvaničnu Cherokee PPA riznicu. Najpre je potrebno da je dodamo, a potom i izvršimo ažuriranje sistema:

$ add-apt-repository ppa:cherokee-webserver/ppa
$ apt-get update

Sada kada je PPA dodata i sitem ažuriran, vrši se instalacija servera naredbom:

$ apt-get install cherokee

Biće zatraženo da potvrdite instalaciju što je potrebno učiniti tasterom Y.

Jedna od prednosti Cherokee veb servera je njegov veb zasnovani administratorski kontrolni panel putem koga se jednostzavno upravlja serverom. Pozivanjem komande:

$ cherokee-admin

dobija se jednokratna lozinka (uz stalno korisničko ime admin) koju je potrebno zapamtiti.
generisana jednokratna lozinka

Sada je potrebno otvoriti brauzer i u adresnom polju ukucati adresu: 127.0.0.1 ili localhost. Nakon potvrde adrese, pojaviće se prozor koji će zahtevati od vas da unesete korisničko ime i lozinku za pristup. Korisničko ime je admin a lozinka je ona koju smo u prethodnom koraku generisali i zapamtili. Nakon unetih podataka brauzer učitava veb interfejs Cherokee servera.
veb interfejs

Komande za, redom, startovanje, zaustavljenje, proveru statusa i verifikaciju da li Cherokee veb server radi:

$ /etc/init.d/cherokee status
$ /etc/init.d/cherokee stop
$ /etc/init.d/cherokee start
$ /etc/init.d/cherokee restart
$ sudo netstat -antp | grep cherokee

Za zaustavljanje cherokee-admin procesa potrebno je pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+C u terminalu ili upotrebiti komandu:

$ sudo killall -TERM cherokee-admin

Konfigurisanje PHP-a

S obzirom da podrška za PHP nije podrazumevano omogućena potrebno ju je manuelno uključiti preko Cherokee admin panela. Pređite na odeljak vServers, označite podrazumevani vhost i onda idite ba Behavior tab i pokrenite Rule Management
Cherokee-vhost.png

Na levoj koloni videćete listu dotupnih pravila:
Cherokee-rules.png

Klikom na ikonicu sa simbolom + pored Behavior taba (“Add Behaviour Rule“)
Cherokee-behavior.png

Odaberite “Languages” iz leve kolone, a zatim izaberite PHP i pritisnite taster “Add”.
Cherokee-php.png

Sada kliknite ba taster Create u prozoru "Configuration Assistant"
Cherokee-php2.png

Novo pravilo je dodato levoj koloni "Extensions php" sa statusom “NON FINAL“. Kliknite na “NON FINAL“ da biste ga prebacili i “FINAL“.
Cherokee-extensionphp.png

Sada u gornjem desnom uglu potvrdite sve izmene sa tasterom "Save".
Cherokee-savesettings.png

Sada je potrebno restartovati Cherokee server da bi se primenile sprovedene izmene:

$ /etc/init.d/cherokee restart

Testiranje PHP

Podrazumevani direktorijum za vaš veb sajt je na lokaciji:/var/www. U ovom direktorijumu kreirajte datoteku phpinfo.php:

$ nano /var/www/phpinfo.php

Dodajte sledeće linije koda u datoteku i potom je snimite:

<?php

phpinfo();

?>

Sada pozovite ovu datoteku direktno iz brauzera kucanjem adrese: //localhost/phpinfo.php Pozvana strana bi sada trebalo da vam prikaže podatke o instaliranoj verziji PHP-a, učitanim modulima i podatke o MySQL-u.

Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi