Desktop trikovi

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Ovaj deo pomoći će vam u korištenju i uređivanju Ubuntu desktop okruženja (zvanog GNOME) i upravitelja fajlovama (zvanog Nautilus).


Sadržaj

Uređivanje menija

Ubuntu dolazi sa Alacarte uređivačem menija, pa možete urediti meni i dodati nove unose za programe koji se ne prijavljuju automatski nakon instalacije.

Kako biste dodali novi unos u meni:

 1. Otvorite Alacarte birajući Applications → Accessories → Alacarte Menu Editor, ili desnim klikom na početni meni i odabirom Edit Menus.
 2. Na Alacarteovom levom stupcu odaberite podmeni u kojem želite novi unos.
 3. Odaberite File → New Entry. U prozoru za novi unos odaberite ime, komentar, naredbu i ikonu. Naredba će uglavnom biti ime paketa, ime je naziv unosa u meniju, a komentar će se pojaviti kada mišem pređete preko unosa. Ikone se automatski postavljaju u /usr/share/pixmaps, a mogu se i odabrati iz vaših fajlova.

Kako biste promenili redosled, upotrebite strelice prema gore i dole na desnoj strani Alacarte prozora.

Kako biste sprečili prikaz unosa, upotrebiti kvadratiće kraj unosa. Ovo ne uklanja unos, pa ga kasnije možete ponovo omogućiti.

Pokreni program ručno

Ponekad je korisno program pokrenuti ručno. Na primer, kada program nema unos u meniju. To se lako može napraviti sa Run Applications dijalogom

Programe koje planirate koristiti često, a nemaju unos u meniju, vrlo je jednostavno dodati u meni Ubuntua.

 1. Otvorite Run Applications dijalog pomoću Alt+F2 kombinacije.
 2. Upišite ime programa kojeg želite pokrenuti i pritisnite Enter.

Pokreni programe automatski kada se GNOME pokrene

 1. Odaberite System → Preferences → Sessions
 2. Kliknite na Startup Programs karticu.

Koristite Add, Edit, i Delete tipke za uređivanje programa koji ce se pokrenuti prilikom prijave. Neki će programi biti automatski dodati na popis nakon što ih podesite.

Prijavi se automatski u GNOME kada se računar pokrene

Moguće je automatski prijaviti korisnika nakon što se računar pokrene. Ovo se ne preporučuje za većinu računara jer nije sigurno i može omogućiti drugim korisicima pristup do vaših informacija.

 1. System → Administration → Login Screen Setup
 2. Odaberite Security karticu. Označite Enable Automatic Login.
 3. Odaberite korisnika kojeg želite automatski prijaviti na sistem.

Promena načina prikaza u Nautilusu

Ubuntu preglednik fajlova, Nautilus, pruža dva načina prikaza fajl sistema: Spatial način i Browser način.

Browser način rada je uobičajena postavka na Ubuntuu, ali je možete promeniti:

 1. U Nautilusu, odaberite Edit → Preference
 2. Kliknite na Behavior karticu.
 3. Odznačite Always open in browser windows.
 4. Zatvori i ponovo otvori Nautilus.

Prikaži skrivene fajlove i mape u Nautilusu

 1. U Nautilusu, koristite Ctrl+H kombinaciju kako biste uključili i isključili prikazivanje skrivenih fajlova i foldera ili odaberite View Show Hidden Files.
 2. Za trajno prikazivanje skrivenih fajlova i foldera, odaberite Edit → Preference.
 3. Kliknite na Views karticu.
 4. Odaberite Show hidden and backup files.

Otvorite traku za putanju u Nautilusu

Traka za putanju (Location Bar) je traka u vašem pregledniku fajlova u koju možete upisati adresu. Traku palite i gasite sa: Go → Location....Možete, takođe, koristiti kombinaciju tastera Ctrl+L

Pregledajte SSH, FTP i SFTP servere koristeći Nautilus

 1. Proverite je li otvorena Nautilusova adresna traka (Location Bar)
 2. U Adresnoj traci upišite sledeće:

Za SSH, koristite:

ssh://korisnik@ssh.server.com

Za FTP, koristite:

ftp://korisnik@ftp.server.com

Za SFTP, koristite:

sftp://korisnik@sftp.server.com

Zamenite 'username' sa svojim korisničkim imenom i zamenite sve iza @ znaka sa adresom servera. Bićete upitani za lozinku, ukoliko je potrebna. Ako nema korisničkog imena (anonymous), uklonite korisničko ime i @ znak.

Eventualno, ako želite i lozinku odmah upisati, promenite link u oblik (primer za FTP):

ftp://korisnik:lozinka@ftp.server.com

3. Kako biste pristupili udaljenim serverima, putem Nautilusa, dodajte stalnu bookmark odrednicu na server odabirujuci Places → Connect to Server... i upisujući detalje o udaljenom serveru.

Promeni uobičajeni program za pokretanje određenih fajlova, pomoću opcije "Open with"

 1. U Nautilusu, desni klik na fajl i dobićete meni u kom odaberete opciju Properties. Pojavi ce se Properties dijalog.
 2. Kliknite na Open With karticu. Pojavi će se popis programa.
 3. Odaberite standardni program koji ćete koristiti za ovaj tip fajlova. Ako program nije na popisu, upotrebite Add button kako biste dodali program na listu.

Otvori fajlove s administratorskim ovlašćenjima iz preglednika fajlova

Kako biste mogli otvarati fajlove s administratorskim ovlašćenjim unutar preglednika fajlova, morate dodati Nautilus skriptu:

 Obratite pažnju da otvaranje fajlova s administratorskim ovlašćenjima predstavlja sigurnosni rizik. Uvek budite sigurni da znate što radite s fajlom koji otvarate.

1. Otvorite novi fajl za uređivanje u relevantnom folderu:

gedit $HOME/.gnome2/nautilus-scripts/Open\ as\ Administrator

2. Unesite sledeće linije u nov fajl:

for uri in $NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS; do
gksudo "gnome-open $uri" &
done

3. Spremite uređeni fajl

4. Učinite spremljeni fajl izvršnim:

chmod +x $HOME/.gnome2/nautilus-scripts/Open\ as\ Administrator

5. Sada možete otvoriti fajlove kao root tako da kliknete desnom tipkom na fajl i odaberete Scripts → Open as Administrator.

Instaliranje dodatnih fontova

Ovaj deo opisuje kako instalirati dodatne fontove iz Ubuntu arhiva.

1. Za međunarodne fontove, instalirajte sledeće pakete iz Universe repozitorija:

xfonts-intl-arabic

xfonts-intl-asian

xfonts-intl-chinese

xfonts-intl-chinese-big

xfonts-intl-european

xfonts-intl-japanese

xfonts-intl-japanese-big

xfonts-intl-phonetic

2. Za Microsoft TrueType core font, instalirajte msttcorefonts paket iz Multiverse repozitorija

3. Za Ghostscript font, instalirajte gsfonts-x11 paket

4. Nakon instalacije novog fonta, osvežite informacije o fontovima kucajući u terminalu:

sudo fc-cache -f –v

Ako želite preuzeti pojedinačni font, možete ga instalirati tako da otvorite glednik fajlova i upišete fonts:/// u lokacijsku traku. Tada jednostavno povučete i pustite preuzeti font u grupu postojećih fontova.

RAR arhiver

1. Instalirajte rar paket iz Multiverse repozitorija

2. Pokrenite:

sudo ln -fs /usr/bin/rar /usr/bin/unrar

3. Da biste otvorili rar fajl, kliknite dva puta na njega.

Napredni desktop apleti

gDesklets je sistem koji pokreće male programe (desklets), kao što su prognoza vremena, informacije o sistemu, kontrola muzike itd, na vašem nom desktopu, kombinujući korisnost i lep izgled.

 1. Instalirajte gdesklets i gdesklets-data pakete iz Universe repozitorija
 2. Odaberite: Aplications → Accessories → gDesklets.
 3. Za više informacija, posetite gDesklets web sajt[1]

Sakrij nedavno korištene dokumente u Places meniju

Kako biste sakrili nedavno korištena dokumenta (Recent Documents) u Places meniju, otvorite terminal i pokrenite naredbu:

chmod 400 ~/.recently-used

Da biste ovo opet omogucili, pokrenite naredbu:

chmod 600 ~/.recently-used

Pokaži Computer, Home, i Trash ikone u GNOME-u

 1. Otvorite Configuration Editor pokrećući program gconf-editor
 2. Odaberite apps → nautilus → desktop.
 3. Odaberite kućicu uz computer_icon_visible, home_icon_visible i trash_icon_visible. Promene će odmah biti vidljive.

Promeni moj e-mail klijent u Mozilla Thunderbird

 1. Odaberite System → Preferences → Preferred Applications.
 2. Kliknite na Mail Reader karticu, i odaberite opciju Custom.
 3. U Command text box unesite mozilla-thunderbird %s, a potom zatvorite prozor dijaloga.

Ponovo pokreni GNOME bez ponovnog pokretanja računara

 1. Snimite svoje radove i zatvorite sve otvorene programe.
 2. Upotrebite Ctrl+Alt+Backspace kombinaciju kako biste ponovo pokrenuli GNOME.
 3. Ako je kratica Ctrl+Alt+Backspace onemogućena, upišite
sudo /etc/init.d/gdm restart

(Pogledajte sledeću sekciju kako biste onemogucili Ctrl+Alt+Backspace kombinaciju.)

Sprečiti ponovno pokretanje X-a Ctrl-Alt-Backspace kombinacijom

1. Napravite sigurnosnu kopiju postojećeg /etc/X11/xorg.conf fajla:

sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup

2. Otvorite /etc/X11/xorg.conf za uređivanje:

gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf

3. Dodajte ove linije na kraju fajla :

Section "ServerFlags"
Option "DontZap"  "yes"
EndSection

4. Spremite uređeni fajl

5. Promena će nastupiti sledeći put kada se prijavite u GNOME. Ako želite odmah primeniti promene, ponovo pokrenite GNOME ručno.


--Boris Angelovski mart 2007.


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi