Dvdbackup

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

DVDBackup je program koji radi iz komandne linije, a namenjen je za kopiranje svih (ili samo seletovanih) delova na video DVD-ju. Ovaj program tako struktuira kopirane datoteke na čvrstom disku da ih je kasnije lako ponovo snimiti pomoću genisoimage-a ili dvdrecord-a ili se mogu konvertovati u .avi ili .mpg datoteku pomoću Acidrip-a.

Instalira se lako komandom iz terminala:

sudo apt-get install dvdbackup

zatim reprodukujte DVD film, i pogledate u kojim delovima se nalazi film a u kojim naprimer reklame. Pa u termainal unesete komandu:

dvdbackup -t 1 -s 2 -e 12 -i/dev/dvd -o/my/dvd/backup/dir

gde su:

-t ime naslova (title) u kome se nalaze delovi (chapter) obavezno brojna oznaka
-s brojna oznaka početnog dela (chapter)
-e brojna oznaka završnog dela (chapter) (ovo je nepotrebno ako se kopira samo jedan deo)
-i putanja do DVD uredjaja ("/dev/dvd" radi u najvećem broju slučajeva)
-o putanja do direktorijuma u kome će biti smešteni kopirani delovi DVD filma (npr. "/home/mladen/dvdbackup"/ - "mladen" zamenite sa vašim korisničkim imenom)


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi