Evolution: Podešavanje Yahoo mail-a i Gmail-a

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Sadržaj

Evolution: Podešavanje Yahoo mail-a, Gmail-a, MSN Live-a i MSN Live-a.

Podešavanje Evolution klijenta za preuzimanje elektronske pošte sa besplatnih naloga Yahoo mail, Gmail i MSN Live-a.

Ako niste do sada podešavali Evolution, uputstvo je sedeće: Evolution mail

Podešavanje Yahoo mail-a

Potrebno je preuzeti dodatni program(YPOP'S) za skidanje Yahoo pošte sa servera. Do sada je postojao samo paket za i386 verziju Ubuntu-a, ali je sada dostupna i amd64 verzija.

Da bi instalirali YPOP`S postupite po sledećem:

Prvo skinite "PGP public key" odavde: [1]

Zatim idite u system/administration/software sources pa pod tabom "third-party software" pritisnite "add"

i upišite sledeći red:

 deb http://tskariah.net78.net/ubuntu ubuntu main

zatim pod tabom "authentication" uvedite prethodno sačuvani "PGP public key"


Instalirati YPOP'S:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install ypops

Za (Re)konfigurisanje ypops-a kucajte sledeće u terminalu:

$ sudo dpkg-reconfigure -fgnome ypops


Pokretanje YPOPS!:

$ sudo /etc/init.d/ypops start

Zaustavljanje YPOPS!:

$ sudo /etc/init.d/ypops stop


Podešavanje Evolution klijenta

Za POP nalog podesiti:

Upisati localhost:5110 (da ne bi došlo do sukoba sa nekim drugim nalogom, YPOPS! po default-u umesto 110 koristi 5110 port)

YahooPop.png

Za SMTP nalog podesiti:

Upisati localhost:5025 (da ne bi došlo do sukoba sa nekim drugim nalogom, YPOPS! po default-u umesto 25 koristi 5025 port)

YahooSmtp.png

Sva podešavanja za ypops se nalaze u /etc/ypops.ini gde možete izabrati i druge portove za ypop pop3 i smtp servise, kao i to na kojoj adresi će raditi (127.0.0.1 ili neka druga)

Ostala podešavanja

Username se uvek upisuje u punom obliku (vas_nalog@yahoo.com).

Podešavanje opcije Security: ostaviti kako je ponuđeno (po default-u).

Authentication type: Check for Supported Types.

Podešavanje Gmail-a

Za Gmail (za razliku od Yahoo mail-a) nije potreban dodatni program. Gmail ima slobodan pristup POP3 serveru ali samo ako sami to sebi uključite za svoj nalog.

Napomena: omogućiti Gmail POP pristup na sledeći način:

Gmail web stranica - Prijaviti se - Settings-Forwarding and POP-POP Download: - 1. Status: POP is enabled ... - Enable POP only for mail that arrives from now on - Save changes

Podešavanje Evolution klijenta

Za POP nalog podesiti:

Server: pop.gmail.com

Security: SSL Encryption

Username se uvek upisuje u punom obliku (vas_nalog@gmail.com).

Authentication type: Check for Supported Types.

GmailPop.png

Za SMTP nalog podesiti:

Server: smtp.gmail.com

Security: TLS Encryption

Username se uvek upisuje u punom obliku (vas_nalog@gmail.com).

Authentication type: Check for Supported Types.

GmailSmtp.png

Podešavanje MSN Live-a

MSN Live ima slobodan pristup POP3 serveru i nije potrebno nikakvo aktiviranje.

Podešavanje Evolution klijenta

Za POP nalog podesiti:

Server: pop3.live.com

Security: SSL Encryption

Username se uvek upisuje u punom obliku (vas_nalog@live.com).

Authentication type: Password

Za SMTP nalog podesiti:

Server: smtp.live.com

Security: TLS Encryption

Username se uvek upisuje u punom obliku (vas_nalog@live.com).

Authentication type: PLAIN


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi