Instalacija Ubuntu-a 8.10

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Sadržaj

Preinstalacijske napomene

Kako nabaviti Ubuntu CD opisano je i na naslovnoj stranici ovog wikija (Dowload it, Ship it i Share it). Ipak treba znati da postoje dve vrste Ubuntu instalacionog medija: DesktopCD (bivši LiveCD) i AlternateCD (bivši install CD). Da bi instalirali Ubuntu 8.10 preko DestopCD-a, vaš računar mora imati minimum:

300 MHz x86 procesor
384 MB sistemske memorije (RAM)
4 GB prostora na čvrstom disku (HDD-u, za punu instalaciju i Swap particiju)
Grafičku karticu sposobnu da prikaže 640x480 rezoluciju
CD-ROM uredjaj ili mrežnu karticu

dok je preporučeno:

700 MHz x86 processor
384 MB sistemske memorije (RAM)
8 GB prostora na HDD-u
Grafičku karticu sposobnu da prikaže 1024x768 rezoluciju
Zvučnu karticu
Mrežnu ili internet konekciju

ova vrsta instalacionog medija ima funkcionalano GNOME okruženje koje se može pokretati i koristiti sa CD medija bez potrebe da se instalira na HDD,pa se može iskoristiti i za pregled Ubuntu-a pre instalacije, ili kao prenosni operativni sistem, a ima i grafički instaler Ubiquity (aplikacija za instaliranje Ubuntu-a uz pomoć tastature i miša, pa se preporučuje početnicima). Instalacija preko DesktopCD-a donosi i asistenta migracije koji automatski uvozi podešavanja i podatke iz operativnog sistema koji je instaliran na vašem računaru.


Da bi instalirali Ubuntu preko AlternateCD-a, vaš računar mora imati minimum:

300 MHz x86 processor
64 MB sistemske memorije (RAM)
Najmanje 4 GB prostora na čvrstom disku (HDD-u, za punu instalaciju i Swap particiju)
Grafičku karticu sposobnu da prikaže 640x480 rezoluciju
CD-ROM uredjaj ili mrežnu karticu

dok se preporučuje kao i za DesktopCD:

700 MHz x86 processor
384 MB sistemske memorije (RAM)
8 GB prostora na HDD-u
Grafičku karticu sposobnu da prikaže 1024x768 rezoluciju
Zvučnu karticu
Mrežnu ili internet konekciju

sa ovog medija se odmah pokreće tekstualni instaler (kontroliše se samo tastaturom bez upotrebe miša) i preko njega ne postoji mogućnost podizanja bilo kakvog GUI okruženja, pre nego što Ubuntu bude instaliran na HDD (slično windows operativnim sistemima). Instalacija preko AlternateCD-a donosi mogućnost pravljenja zaštićenih direktorijuma (zaštićenih posebnim lozinkama) tokom same instalacije.


Poželjno je napraviti rezervne kopije podataka (tkz. Backup), kako ne bi rizikovali gubitak podataka!

spoljašnje datoteke

Pravljenje rezervnih kopija na XP-u - PDF.

Instalacija preko DesktopCD-a

Nakon podizanja CD-a (učitavanja osnovnih delova Ubuntu-a u memoriju) pojavljuje se prvi izborni meni. Od korisnika se ovde očekuje da odabere jezik CD-a. Ukoliko ništa ne pritisne, nakon 30 sekundi Ubuntu će nastaviti dalje podizanje na podrazumevanom engleskom jeziku. Ukoliko želite da izaberete neki drugi jezik, pritiskajte na tastaturi strelice "na gore" ili "na dole", sve dok se selekcija ne postavi na željeni jezik, a potom pritisnite tipku Enter. Ukoliko ovde odaberete nemački jezik na primer, ceo Ubuntu će nakon podizanja biti na nemačkom jeziku.
Odabir jezika CD-a
Sledeća stavka je izbor opcija za podizanje Ubuntu-a, gde se može odabrati:

Try Ubuntu without any change to your computer - što nudi mogućnost da se proba Ubuntu i vidi da li ovaj operativni sistem ispunjava sve zahteve evenutalnog korisnikka. Ova mogućnost se preporučuje ako se prvi put instalira Ubuntu na odredjeni računar, jer daje odredjeni uvid u to šta od hardware-a radi u Ubuntu-u bez ikakvih podešavanja (najbitnije je proveriti da li internet konekcija radi). Kada se završi isprobavanje iz ovog moda se može i instalirati Ubuntu (kao u ovom uputstvu).
Install Ubuntu - nudi mogućnost instalacije bez predhodnog isprobavanja Ubuntu-a, ovaj način instalacije je inače indentičan pokretanju instalacije nakon isprobavanja Ubuntu-a, pomenutog gore.
Check CD for defects - nudi mogućnost provere ispravnosti instalacionog medija, preporučljivo ako je korisnik sam skidao .ISO datoteku sa mreže i narezivao je na medij.
Test memory - pokreće program Memtest koji vrši proveru RAM memorije računara, i
Boot from first hard disk - što prekida dalje podizanje Ubuntu-a i podiže sistem sa primarnog HDD-a.

Za ovaj primer odabran je prvi metod - Try Ubuntu without any change to your computer
Izbor opcija podizanja
Ubuntu nudi još neke dodatne opcije izbora pri podizanju sa instalacionog CD-a, načelni pregled ovih opcija je moguće dobiti pritiskom na F1 tipku na tastaturi, ipak ove opcije nećemo detaljno objašnjvati u ovom primeru.
Dodatne opcije
Nakon odabira svih opcija za podizanje, pojavljuje se početni ekran kojim dominira traka progresa, nakon potpunog ispunjavanja trake progresa, Ubuntu se potpuno podiže. Ipak u zavisnosti od računarske konfiguracije na kojoj se podiže ovo može poprilično da potraje.
Učitavanje
Na slici desno vidi se potpuno podignuto GNOME okruženje Ubuntu-a 8.10, u kome sve radi kao da je Ubuntu već instaliran na HDD. Ukoliko vam se ova distribucija GNU/Linux-a iz nekog razloga ne svidi dovoljno je samo resetovati računar, izbaciti CD medij iz uredjaja i bićete vraćeni na predhodni OS. Da bi nastavili instalaciju Ubuntu-a 8.10 jednostavo kliknite dva puta na ikonicu Install.
Live CD režim
I biće pokrenuta aplikacija Ubiquity koja služi za instalaciju Ubuntu-a. Ova aplikacija omogućava instalaciju Ubuntu-a u jednostavnih sedam koraka. U prvom koraku traži se odabir jezika na kome će Ubuntu biti instaliran. Kako srpskog jezika još uvek nema u izboru, za ovaj primer odabran je engleski jezik. Korisnik može odabrati koji god jezik želi (koji postoji u izboru), medjutim treba znati da će čitavo GNOME okruženje instaliranog Ubuntu-a biti na odabranom jeziku. Da bi se nastavila instalacija kao u primeru treba kliknuti u koloni na English i potom kliknuti na dugme Forward.
Odabir jezika instalacije
Dalje je potebno odabrati vremensku zonu u kojoj se korisnik nalazi. Dovoljno je u padajućoj listi "Selected city" odabrati grad (ili grad najbliži mestu u kome se nalazite) ili odabrati geografsku lokaciju na prikazanoj karti. Po završenom odabiru kliknite na dugme Forward.
Odabir vremenske zone
Odabir mape tastature je sledeći korak instalacije. Podrazumevani izbor je USA i ako na tastaturi nemate RS karaktere (š,đ,č,ć...) možete slobodno nastaviti sa podrazumevanim izborom. Ukoliko imate tastauru sa srpskim latiničnim karakterima, u levoj koloni odaberite Serbia a u desnoj Serbia - latin, i kliknite na Forward.

napomena: mapa tastature se može izmeniti i u Ubuntu-u instaliranom na HDD.
Odabir mape tastature
U četvrtom koraku instalacije potrebno je odrediti na koju će se pariciju instalirati Ubuntu. U ovom primeru na računaru postoji samo jedan HDD, sa samo jednom particijom na njemu, na kojoj je već instaliran operativni sistem (najveći broj slučajeva). Ukoliko imate prazan HDD ili želite da obrišete postojeći operativni sistem, štiklirajte opciju Manual i kliknite na Forward pa preskočite sledeće četiri slike u ovom uputstvu.
Odredjivanje particije
Ako želite da zadržite postojeći sistem, potrebno je preraspodeliti prostor na HDD-u. U našem primeru na HDD-u veličine 20GB na samo jednoj particiji je instaliran XP. Pošto smo pre početka instalacije Ubuntu-a izvršili defragmentaciju HDD-a (složili rasute podatke), Ubuntu je detektovao da je postojeći operativni sistem zauzeo 3GB prostora i da se ostali prostor može koristiti pri preraspodeli. Pošto želimo da na ovom računaru imamo i postojeći operativni sistem i Ubuntu paralelno instalirane, uhvatićemo kursorom miša separator izmedju prostora zauzetog postojećim operativnim sistemom i dostupnog prostora i povući udesno, dok ne dostigne veličinu od 8GB (inače možete mu dodeliti prostora po želji i prema veličini HDD-a), kako bi postojećem operativnom sistemu ostavili dovoljno prostora za dalji rad, i kako bi oslobodili dovoljno prostora za instalaciju Ubuntu-a.
Preraspodela prostora
Po završetku raspodele prostora kliknite na dugme Forward.
Novi izgled prostora HDD-a
Ubuntu će zatim izbaciti obaveštenje da se promene koje ste uneli moraju sada zapisati na HDD, te da je potrebno da ih još jednom potvrdite, potvrdite na Continue. Operacija zapisivanja unetih promena može da potraje.
Ovabeštenje o zapisu promena
No, tu operaciju prati traka progresa koja daje informacije do kog se dela došlo sa zapisivanjem promena.
Tarka progresa zapisa promena na HDD
Po završetku zapisivanja promena, štiklirajte opciju Manual u izboru i kliknite na dugme Forward. Ukoliko vas je Ubiquity odveo na peti korak instalacije (vidljivo u donjem levom uglu) potrebno je kliknuti na dugme Back, vratiti se na ovaj korak i odabrati Manual opciju.Korisnici koji imaju prazan HDD ili nisu želeli da sačuvaju svoj postojeći operatvni sistem treba da nastave po ovom uputstvu odavde.
Ručno konfigurisanje
Na slici desno je vidljivo kako particije izgledaju nakon preraspodele prostora. Imamo jednu NTFS particiju koju smo smanjili sa 20GB na 8GB, i 12GB praznog prostora. Da bi napravili particiju za Ubuntu potrebno je označiti prazan prostor i kliknuti na dugme New partition. Korisnici koji ne žele da zadrže postojeći operativni sistem treba da kliknu na particiju na kojoj se nalazi postojeći operativni sistem i da kliknu na dugme Delete partition. Pa potom kao i oni sa praznim HDD-om da označe prazan prostor i da kliknu na dugme New partition.
Dodavanje particije
Kao tip particije gde će biti instaliran Ubuntu treba izabrati Primary.

Za veličinu particije smo uneli 10000MB (veličina se unosi u megabajtma pa je tako željnih 10GB=10000MB), što je sasvim dovoljno (u zahtevima za instalaciju Ubuntu-a se pominje minimalnih 4GB) ali ako imate mogućnosti slobodno dodelite i više. Korisnici koji imaju na raspolaganju ceo HDD bi trebali da razmotre mogućnost smeštanja korisničkog HOME direktorijuma na posebnu particiju, te da ostave dovoljno slobodnog prostora i za SWAP particiju i za HOME particiju na kojoj će biti smešteni svi podaci i podešavanja (radi veće sigurnosti).
Za poziciju nove particije načeno treba birati opciju Beginning, što novu particiju smešta odma iza postojeće ili na početak HDD-a ukoliko je prazan.
U koloni Use as: treba odabrati Ext3 journaling file system što je najbolji kompromis izmedju performansi i stabilnosti od ponudjenih fajl sistema, te je sasvim prikladan za Ubuntu. U padajućoj listi možete odabrati i neki drugi ukoliko smatrate da bi bio bolji za vaš novi operativni sistem.
I konačno kao tačku montiranja za operativni sistem Ubuntu treba izabrati /. Korisnici koji žele da naprave i posebnu HOME particiju treba da ponove sve korake opisane gore, sa tom izmenom što će kao tačku montiranja izabrati /home.

Po završetku izbora kliknite na dugme OK.
Root particija
Kao i za svaki GNU/Linux tako je i za Ubuntu dobro napraviti posebnu SWAP particiju, koja predstavlja softwersko povećanje vaše RAM memorije, što za direktnu posledicu ima povećanje brzine i stabilnosti operativnog sistema. Postoje mnoga mišljenja da je SWAP particija nepotrebna ako imate više od 768MB RAM-a, no ako imate prostora na HDD-u nije je naodmet napraviti. Veličina SWAP particije trebala bi biti duplo veća od veličine vaše RAM memorije. Dakle ako imate 768MB RAM-a veličina SWAP particije bi trebala biti 1,5GB. Pošto naš računar ima 1GB RAM-a mi smo zaokružili veličinu "root" (/) particije na 10GB,a ostatak dodelili SWAP particiji. Da bi napravili SWAP particiju označite prazan prostor i kliknite na New partition.
Dodavanje SWAP particije
U padajućoj listi Use as: odaberite swap area.
Izbor SWAP-a
Kao što se vidi na slici po odabiru SWAP-a kao fajl sistema ne možete toj particiji dodeliti tačku montiranja, već će to Ubuntu sam učniti. Kao poziciju odaberite Beginning, a kao veličinu unesite željenu. SWAP particija može biti i primarna i logička.
SWAP particija
Po završetku odabira particija videćete sve promene koje ste uneli, u ovom momentu one još nisu zapisane na HDD pa ih možete izmeniti ukoliko ste negde pogrešili. Po završetku kliknite na dugme Forward, ovim je ujedno završen i najteži deo instalacije i prelazi se na peti korak.
Prgled particija na HDD-u
U petom koraku instalacije potrebno je uneti puno ime i prezime (ukoliko to želite, ukoliko ne, ne morate). Korisničko ime i lozinku koja se mora potvrditi ponovnim unosom. Ova dva polja su obavezna i potrudite se da ih zapamtite (još bolje zapišite ih) jer se ove informacije moraju uneti kao podtvrda pri prijavljvanju na operativni sistem. Potrebno je uneti još i ime računara (sam Ubuntu mu dodeljuje ime automatski ali ga možete promeniti ukoliko vam dato ne odgovara). I takodje ovde se može čekirati opcija Log in automatically, koja vas prijavljuje na operativni sistem automatski bez potrebe za unošenjem korisničkog imena i lozinke svaki put pri prijavljvanju na sistem. Ovu opciju koristite pažljivo jer može doprineti tome da druge osobe, koje ne znaju vaše korisničko ime i lozinku, pristupe računaru. Po završetku unosa kliknite na dugme Forward.
Informacije o korisniku
Ubuntu sa sobom donosi i asistenta migracije koji vam omogućuje da uvezete svoja dokumenta i podešavanja iz postojećeg operativnog sistema (bio to XP, ili neki drugi GNU/Linux). Korisnici koji su se odlučili da obrišu svoj postojeći operativni sistem će automatski preskočiti ovaj korak. A oni koji su ostavili postojeći operativni sistem treba da razmisle o količini slobodnog mesta, jer ova opcija može napraviti istovetne kopije podataka s' tim što će primarne kopije ostati u postojećem operativnom sistemu, a sekundarne će napraviti u svežoj instalaciji Ubuntu-a. Ako ne želite da asistent migracije uveze postojeće podatke u Ubuntu jednostavo odštiklirajte sve nepotrebne stavke. Treba znati, da nakon završene instalacije Ubuntu može pristupiti svim podacima koji su ostali na postojećoj particiji. Po završetku odabira kliknite na Forward.
Asistent migracije
Zadnji korak instalacije donosi pregled svih unetih izmena. Sve promene koje ste uneli biće zapisane na HDD tek kad kliknete na dugme Install (osim preraspodele prostora na HDD-u koja je već zapisana). U ovom momentu možete i odustati od instalacije ili se vratiti na neki od predhonih koraka ukoliko ste uvideli neke greške. Ako ste sve uneli kako treba slobodno kliknite na dugme Install.
Pregled unetih promena
Čitav proces zapisivanja promena na HDD prati traka progresa koja daje informacije do kog dela je instalacija stigla. Na savremenom računaru ovaj proces traje od 20 do 60 minuta, u zavisnosti od računarske konfiguracije.
Traka progresa instalacije
Nakon završetka instalacije pojaviće se obaveštenje da je instalacija završena i da je potrebno resetovati računar, pa kliknite na dugme Restart now.
Obaveštenje o završetku instalacije
Ubuntu nastavlja sa gašenjem računara do tačke kada će zatražiti da izvadite instalacioni medij iz računara i da pritisnete tipku Enter za nastavak reseta.
Zahtev za izbacivanjem medija
Nakon izvršenog reseta računara učitava se program GRUB, koji nudi izbor operativnog sistema za podizanje. U sledećih 10 sekundi treba strelicama na tastaturi "na gore" ili "na dole" postaviti selekciju na željeni operativni sistem i pritisnuti tipku Enter, ukoliko se to ne učini GRUB će jednostavno podići prvi operativni sistem sa liste t.j. Ubuntu 8.10.

Ovde se vidi da je prvi na listi Ubuntu 8.10, drugi je Ubuntu 8.10 recovery mode t.j. mod koji se koristi u slučaju pada sistema, treći je Memtest t.j. pomenuti program za testiranje memorije i četvrti je postojeći operativni sistem. Ukoliko želite da podignete vaš stari sistem dovoljno je znači tikom "strelica na dole" postaviti selekciju na njega i pritisnuti tipku Enter.

GRUB boot loader
Na slici desno se vidi potpuno podignut Ubuntu 8.10, sa pokupljenim podešavanjima i dokumentima od postojećeg operativnog sistema. Wallpaper Radiant je sa postojećeg operativnog sistema.
Ubuntu instaliran na HDD

spoljašnje datoteke

Instalacija preko DesktopCD-a - PDF

Instalacija preko AlternateCD-a

Kao i kod DesktopCD-a prvi izborni meni je odabir jezik-a CD-a. Ukoliko ništa ne pritisnete, nakon 30 sekundi Ubuntu će nastaviti dalje podizanje na podrazumevanom engleskom jeziku. Ukoliko želite da izaberete neki drugi jezik pritiskajte na tastaturi strelice na gore ili na dole, sve dok se selekcija ne postavi na željeni jezik, a potom pritisnite tipku Enter. Ipak ukoliko ovde odaberete nemački jezik na primer, ceo Ubuntu će nakon podizanja biti na nemačkom jeziku.
odabir jezika CD-a
Kod AlternateCD-a, moguće opcije za podizanje su:

Install Ubuntu - što odmah započinje dalju instalaciju Ubuntu-a,
Check CD for defects - što nudi mogućnost provere ispravnosti instalacionog medija, preporučljivo ako je korisnik sam skidao .ISO datoteku sa mreže i narezivao je na medij.
Test memory - što pokreće program Memtest koji vrši proveru RAM memorije računara,
Boot from first hard disk - što prekida dalje podizanje Ubuntu-a i podiže sistem sa primarnog HDD-a, i
Rescue a broken system - što pokreće terminal iz koga je moguć dalji rad sa sistemom.

U ovom primeru odabran je prvi metod - Install Ubuntu
opcije podizanja
Osnovna razlika izmedju tekstualnog i grafičkog instalera je što u tekstualnom instaleru ne možete koristiti miš kao ulazni uredjaj, već se za upravljanje tekstualnim instalerom koristi tastatura. I to komande Enter, kojom se potvrdjuje unos, strelice kojima se vrši selekcija ponudjenih opcija i TAB kojim se takodje vrši selekcija. Prvi korak kod tekstualne instalacije je odabir jezika instalacije. Kako srpskog nema u ponudjenim opcijama za ovaj primer odabaran je engleski jezik. Za odabir engleskog je dovoljno pritisnuti tipku Enter pošto se selekcija već nalazi na engleskom jeziku kao podrazumevanom. Ako se bira neki drugi jezik potrebno je pritiskati strelice na gore ili na dole dok se selekcija ne doveda na željeni jezik i potom pritisnuti tipku Enter.
odabir jezika instalacije
Potom se bira lokacija. Podrazumevana je Sjedinjene Države, da bi odabrali Srbiju spustite selekciju na Other, i pritisnite Enter.
odabir lokacije 1
Pa odaberite Europe.
odabir lokacije 2
I odaberite Srbiju u ponudjenoj listi. Ako se pritisne tipka s na tastaturi selekcija se automatski postavlja na prvu zemlju kojoj ime počinje na slovo s. Enter.
odabir lokacije 3
Instaler potom nudi detekciju verzije mape tastature. Ovo se izvodi tako što se pritiska serija tipki na tastaturi koje instaler pokušava da detektuje i prema njima odredi koju tastaturu imate. Lakši način je ručno odredjivanje mape tastature. Pritisnite TAB kako bi seleciju postavili na No i potom Enter.
detekcija tastature
Podrazumevani izbor mape tastature je USA, ako na tastaturi nemate RS karaktere (š,đ,č,ć...) možete slobodno nastaviti sa podrazumevanim izborom. Ukoliko imate tasturu sa srpskim latiničnim karakterima, odaberite Serbia. Enter.
napomena: mapa tastature se može kasnije izmeniti i u Ubuntu-u instaliranom na HDD.
odabir mape tastature 1
Potom odaberite Serbia - latin.
odabir mape tastature 2
Instaler zatim učitava sa CD-a dodatne komponente.
učitavanja dodatnih komponenata
Zatim traži da se unese ime računara, ovde možete uneti šta god želite (tipkom Backspace obrišite podrazumevano ime i ukucajte željeno), mi smo ostavili podrazumevano ubuntu. Enter.
ime računara
Dolazimo do particionisanja HDD-a, odaberite Manual i pritisnite Enter.
odabir opcije za particionisanje
Naš računar kao i u prethodnom primeru ima samo jedan HDD sa samo jednom particijom i operativnim sistemom koji želimo da sačuvamo na njemu. Ne zaboravite da izvršite defragmentaciju na vašem HDD-u pre vršenja preraspodele prostora. Postavljamo selekciju na postojeću particiju i vršimo odabir pritiskom na tipku Enter.
odabir particije
Vidimo postojeću particiju i sve opcije koje su za nju dostupne. U ovom koraku možete preraspodeliti prostor na particiji, kopirati podatke sa druge, obrisati podatke na postojećoj ili je čak kompletnu i obrisati. Pošto želimo da napravimo mesta za Ubuntu biramo opciju Resize the partition, koja je trenutno velika 21,5 GB.
početak preraspodele
Instaler će zatim zatražiti da zapiše promene na HDD, odaberite Yes i nastavite.
potvrda zapisa
Ovde vidimo okvir za unos velične postojeće particije nakon preraspodele prostora, mi smo odabrali da postojeća particija zauzima 10 GB. Obavezno napravite razmak izmedju brojki za veličinu postojeće particije (u našem primeru 10) i slova (u našem primeru GB) inače će vam instaler prijaviti grešku u preraspodeli prostora. Nakon unosa nove veličine particije pritisnite tipku Enter.
unos nove veličine postojeće particije
Instaler zatim vrši preraspodelu prostora koja može da potraje u zavisnosti od odabrane veličine i računarske konfiguracije.
preraspodela prostora
Vidimo potom novo stanje na HDD-u. Postojeću particiju smanjenu na 10 GB i novonapravljeni slobodni prostor od 11,5 GB. Da bi napravili novu particiju za Ubuntu vrši se odabir slobodnog prostora.
pregled stanja
Instaler zatim nudi opcije za slobodni prostor. Pravljenje nove particije, automatska dodela slobodnog prostora novoj particiji za Ubuntu ili prikaz informacija o cilindrima,sektorima... Biramo Create new partition.
izbor
Zatim unosimo veličinu nove particije (opet 10 GB).
veličina
Tip particije, Primary.
tip
Poziciju, Beginning (što je smešta odmah do postojeće).
pozicija
Zatim unosimo ostale opcije particije. Kao tip fajl sistema u polju Use as: odaberite Ext3 journaling file system (odaberete polje Use as: potom pritisnete Enter, pa odaberete željeni fajl sistem i opet Enter za potvrdu). Kao tačku montiranja u polju Mount point: postavite /. Ukoliko nije uključena, postavite opciju on u polju Bootable flag. Nakon završetka odabira opcija odaberite Done setting up the partition, koja završava rad sa ovom particijiom.
završetak rada sa prvom particijom
Vidimo zatim novo stanje particija. Biramo opciju Free Space, da bi postavili i swap particiju.
postavljanje swap-a
I ponavljamo predhodna tri koraka. Izaberemo opciju Create new partition (pa unosimo željenu veličinu, u našem primeru ona je 1,5 GB što je dva puta veće od veličine RAM-a našeg računara), tip može biti logička ili primarna, a za poziciju Beginning. I vidimo sliku desno. Instaler će pretpostaviti da se želi odvojena HOME particiju, pa je potrebno izmeniti opcije ove particije.
izmena opcija nove particije
U polju Use as: odaberite swap area, što će automatski izmeniti sve ostale opcije particije pa se može odabrati opcija Done setting up the partition, koja završava rad sa odabranom particijom.
swap
Instaler će prikazati sve novo napravljene particije sa odabranim opcijama, odaberite Finnish partitioning and write changes to disk, što upisuje sve nove opcije na HDD.
završetak rada sa particijam
Instaler će još jednom prikazati particije koje trebaju biti zapisane i zatražiti potvrdu upisa na HDD, odaberite Yes i pritisnite tipku Enter za nastavak.
povrda zapisa
I započinje instalacija osnovnih paketa na HDD
instalacija osnovnih paketa
Sve dok se ne zatraži unos punog imena korisnika...
unos punog imena
...korisničkog imena za prijavljvanje na računar...
unos korisničkog imena
...lozinke...
unos lozinke
...koja se mora potvrditi ponovnim unosom.
potvrda lozinke
Novina u Ubuntu-u 8.10 je mogućnost postavljanja zaštićenog direktorijuma, kod tekstualnog instalera se ovo može odraditi u toku same instalacije, medjutim ovde se time nećemo posebno baviti pošto se zaštićeni direktorijum može postaviti nakon instalacije.
Zaštićeni direktorijum
Sledi konfiguracija apt-a...
apt
...za koji jepotrebno podesiti Proxy ukoliko postoji. Ukoliko ne, dovoljno je pritisnuti Enter za nastavak.
Proxy unos
Potom se nastavlja instalacija.
Instalacija sistema
Sve do instalacije GRUB-a...
GRUB instalacija
...koji će upitati želi li se dodati pronadjeni operativni sistem na listu za podizanje operativnih sistema.
dodavanje OS-a u GRUB
I sledi završetak instalacije.
završetak instalacije
Nakon izvršenog reseta računara učitava se program GRUB, koji nudi izbor operativnog sistema za podizanje. U sledećih 10 sekundi treba strelicama na tastaturi na gore ili na dole postaviti selekciju na operativni sistem koji želimo da podignemo i pritisnuti tipku Enter, ukoliko to ne učinimo GRUB će jednostavno podići prvi operativni sistem sa liste t.j. Ubuntu 8.10. Ovde vidimo a je prvi na listi Ubuntu 8.10, drugi je Ubuntu 8.10 recovery mode t.j. mod koji se koristi u slučaji pada sistema, treći je memtest t.j. pomeniti programa za testiranje memorije i četvrti je postojeći operativni sistem. Ukoliko želite da podignete vaš stari sistem dovoljno je znači tikom strelica na dole postaviti selekciju na njega i pritisnuti tipku Enter.
GRUB
Učitavanje novoinstaliranog Ubuntu-a.
učitavanje
Prijavljivanje za rad.
prijava
I potpuno podignut Ubuntu 8.10.
Ubuntu 8.10 desktop

Spoljašnje datoteke

Instalacija preko AlternateCD-a - PDF

Dodatne opcije za podizanje Ubuntu-a

Kao što je ranije prikazano, tipkom F1 dobijate pomoćni meni pri podizanju Ubuntu-a. On je sastavljen od spiska opcija koje se dobijaju pritiskom na funkcijske tipke (F1-F10)
help meni
Funkcijskom tipkom F2 dobija se obaveštenje o zahtevnosti Ubuntu-a, po pitanju minimalne računarske konfiguracije, a na koju je moguće instalirati Ubuntu. Iako malo šturo kod DesktopCD-a je naveden najvažniji zahtev a to je da računar mora imati minimalno 384 MB RAM memorije, da bi se mogao pokrenuti DesktopCD. Autor ovih redova je imao prilike da Ubuntu 8.10 DesktopCD pokreće na računaru sa samo 256 MB RAM-a, no takvo pokretanje i sama instalacija su užasno spori. Dato je i objašnjenje da Ubuntu-ov DesktopCD neće napraviti nikakve promene na vašem HDD pri pokretanju u Live CD režimu, ali će koristiti SWAP particiju ukoliko postoji na računaru.
zahtevnost sistema desktopCD
Kod AlternateCD-a isto objašnjenje je malo prošireno. Ovde je kao minimalan zahtev za pokretanje tekstualnog instalera naveden 32 MB RAM-a, ali GNOME grafičko okruženje ipak zahteva mnogo više memorije, te ovaj zahtev o memoriji treba uzeti kao reper samo ako se instalira Ubuntu bez grafičkog okruženja. Ovde se navodi da iako je potrebno samo 400 MB prostora na HDD-u za minimalnu instalaciju Ubuntu server sistema (bez grafičkog okruženja), biće potrebno minimalno 2 GB prostora za standardni Ubuntu OS sa grafičkim okruženjem. Navodi se takodje da se uzme u obzir da će biti potreban dodatni prostor na HDD-u za instalaciju dodatnih paketa i ažuriranje Ubuntu-a. Preporučenih 4 GB bi ipak trebalo uzeti kao minimum za koliko-toliko komfornu instalaciju.
zahtevnost sistema alternateCD
Tipkom F4, dobija se pregled dostupnih metoda za podizanje Ubuntu-a. Kod DesktopCD-a prvi je probajte Ubuntu, što podiže Ubuntu u LiveCD režimu. Sledi ga metod instalirajte Ubuntu, što podiže samo ubiquity instaler bez grafičkog okruženja i ide se direktno na instalaciju Ubuntu-a. I treći je testirajte memoriju. Navodi se i da je moguće dobiti alternativne metode za podizanje tipkom F4 ili specijalne parametre za podizanje tipkom F6.
metode podizanja desktopCD
Kod AlternateCD-a dostupne su samo dve opcije. I to instalirajte Ubuntu, što je i podrazumevana opcija na disku i podiže tekstualni instaler. I opcija za test memorije.
metode podizanja alternateCD
Tipka F3 na DesktopCD-u daje obaveštenje da na njemu nije dostupan specijani mod za spašavanje sistema, već da se može podići GNOME okruženje i zatim koristiti terminal ili grafičke alatke za tu namenu. Kao i da je moguće koristiti Firefox pretraživač interneta za traženje pomoći pri spasavanju sistema.
spašavanje sistema desktopCD
Kod AlternateCD-a postoji specijani mod za spašavanje sistema (poslednja opcija na listi za podizanje). Ovaj mod učitava deo paketa sa CD-a i daje terminal za dalji rad na spašavanju sistema.
spašavanje sistema za alternateCD
Na nekim računarma nije moguće podići Ubuntu bez učitavanja specijalnih parametara, tipkom F5 se dobija pregled opcija za specijalne parametre.
pregled specijalnih parametara
Tipkom F6 dobijamo pregled specijalnih parametara za posebne računarske konfiguracije. Objašnjeno je da, ukoliko se iskuse poteškoće prilikom podizanja Ubuntu-a, mogu se privremeno onesposobiti USB portovi dodavanjem opcije nousb nakon pritiska tipke F6 u glavnom meniju opcija za podizanje Ubuntu-a. Takodje može se privremeno onesposobiti APIC dodavanjem opcije noapic ili nolapic, ili samo deo ACPI-ja opcijom acpi=noirq. Prikazano je i da se za laptopove sa grafičkim problemima treba koristiti opcija vga=771. Da se za prisilnu upotrebu generičkog IDE drajvera koristi opcija generic.all_generic_ide=1. Prakazane su i još neke opcije za posebne računare (kao što su navedeni IBM-ovi).
specijalni parametri podizanja 1
Tipkom F7 dobija se pregled posebnih opcija pri podizanju Ubuntu-a na nekim računarima, kako je prikazana lista nekompletna predlaže se pregled datoteke kernel-parameters.txt za sve dostupne opcije.
specijalni parametri podizanja 2
Tipkom F8 dobija se pregled posebnih opcija za podizanje. Kao što je opcija brltty=driver,device,textable što omogućava učitavanje drajvera za specijalnu tablu koje u radu sa računarima koriste slabovide i slepe osobe, ili onemogućavanje učitavanja ACPI mapiranja PCI slotova komandom pci=noacpi.
specijalni parametri podizanja 3
Tikom F9 se dobija obaveštenje o traženju pomoći ukoliko i pored svih opcija ne budete u mogućnosti da podignete Ubuntu.
traženje pomoći
I tipkom F10 se dobija obaveštenje o mogućnosti pregleda licenci i garancija.
licence i garancije
Navedene opcije važe samo nakon pritiska na tipku F1, jednom kada pritisnete tipku Esc i izadjete u glavni meni opcija za podizanje, pritiskom na tipke F1-F6 dobijaju se sasvim druge opicije. Naravno tipka F1 vas vraća u meni pomoći.
Tipka F2 daje mogućnost izbora jezika CD-a, dok tipka F3 daje mogućnost izbora mape tastature. Ukoliko ovde izaberete neku drugu mapu tastature, drugačiju od podrazumevane, ceo Ubuntu će prihvatati unos novoizabrane mape čak i posle instalacije.
mapa tastature
Tipkom F4 se dobija pregled mogućih načina podizanja Ubutu-a radi instalacije. Kod AlternateCD-a to su: Normal što pokreće podrazumevani način istalacije (isti onaj koji se dobija izborom opcije Install Ubuntu iz glavnog menija opcija), OEM (Original Equipment Manufacturers) instalacija, mogućnost instalacije Ubuntu operativnog sistema bez grafičkog okruženja (pogodno za podizanje servera od nule) i mogućnost istalacije LTSP (Linux Terminal Server Project) servera koji je namenjen radu sa tkz. tankim klijentima.
načini instalacije alternateCD
Kod DesktopCD-a, opcije su: Normal, Safe graphic mode što učitava VESA drajver za grafičku karticu umesto detekcije grafičke kartice i automatskog odabira drajvera za nju, Use driver update CD što omogućava upotrebu CD-a sa ažuriranim drajverima za Ubuntu i OEM instalacija.
načini instalacije desktopCD
Tipkom F5 (kod Desktop i AlternateCD-a) iz glavnog menija dobijamo spisak opcija za podizanje Ubuntu-a prilagodjenog za osobe sa posebnim potrebama. Tu su dostupni: High Contrast, Magnifier, Screen Reader i Braille Terminal za slabovide i slepe osobe, Keyboard Modifiers i On-Screen Keyboard za osobe sa poteškoćama u radu sa tastaturom.
opcije za osobe sa posebnim potrebama
Pritiskom na tipku F6 dobija se mogućnost izmene parametara podizanja Ubuntu-a. Na kraj prikazane linije treba uneti specijalne parametre (gorepomenute noapic, acpi=usb i slične ukoliko su potrebni).
dodatni parametri 1
Ukoliko se još jednom pritisne tipka F6 na AlternateCD-u dobijamo mogućnost učitavanja još nekih opcija od kojih je najbitnije pomenuti Expert mode u kome imate potpunu kontrolu nad svim aspektima instalacije, medjutim ova opcija je namenjena zaista samo ekspertima GNU/Linux-a i Free software only koja prilikom instalacije instalira samo slobodan softver na računar.
dodatni parametri 2
Ista opcija je dostupna i na DesktopCD-u sa izuzetkom moda za eksperte.
dodatni parametri 3

Spoljašnje datoteke

Dodatne opcije za podizanje Ubuntu-a - PDF

Spoljašnje veze

Instalacija - Zvanična Ubuntu dokumentacija


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi