Kako instalirati LAMP server

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Ovde će biti objašnjeno kako na najjednostavniji način instalirati i podesiti LAMP server.

Sadržaj

O LAMP-u

Inače LAMP je akronim za Linux Apache MySQL PHP (ređe Python ili Perl). Uprošćeno rečeno, instaliranje LAMP-a omogućava korisniku da koristi serversku tehnologiju izvršavanja i prevođenja PHP koda u HTML i proveravanje rezultata direktno u brauzeru


Instalacija i podešavanje LAMP-a

Najjednostavnije se instalira naredbom iz konzole (CTRL+ALT+T):

sudo apt-get install lamp-server^

Nakon čega je će biti preuzeto oko 30 MB paketa.

LAMP

Tokom instalacije biće zatražena lozinka za MySQL root korisnika, unesite je i potvrdite kada to bude zatraženo:

My SQL lozinka

Po završetku procesa LAMP je instaliran, sledeći korak je testiranje Apache-a.

Testiranje Apache-a

Otvorite veb pregledač (Firefox, Chromium, ...) i otvorite jednu od sledećih adresa:

http://localhost/ ili http://127.0.0.1/

Ako je sve u redu ovo je slika koju ćete videti:

Apache

Restart Apache-a

Ponekada je neophodo i restartovati Apache, i to se može uraditi komandom:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Testiranje PHP-a

Da bi testirali ispravnost PHP-a napravite tekstualnu datoteku pod bilo kojim nazivom sa nastavkom .php (test.php) na sledećoj lokaciji i sačuvajte je:

/var/www

Restartujte Apache komandom:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

I u veb pregledaču otvorite sledeću lokaciju:

http://localhost/test.php

Ako je ovo slika koju vidite, PHP je funkcionalan:

PHP

Podešavanje MySQLa

Ako je namera lokalno korišćenje LAMP servera lokalno (testiranje ili programiranje u wordpressu) neophodno je da MySQL baza podataka koristi istu IP adresu kao i localhost, koja je 127.0.0.1 , što je već automatski podešeno. Ako želite da proverite te podatke možete to uraditi na sledeći način u terminalu, pa kucajte:

cat /etc/hosts | grep localhost

A ovo je ispis koji bi trebalo da dobijete:

~$ cat /etc/hosts | grep localhost
127.0.0.1 localhost
::1     ip6-localhost ip6-loopback

Proverite da li je bind-address podešena ispravno:

cat /etc/mysql/my.cnf | grep bind-address

A ovo je ispis koji bi trebalo da dobijete ako jeste:

~$ cat /etc/mysql/my.cnf | grep bind-address
bind-address = 127.0.0.1

U slučaju da dobijete drugu adresu od gore navedene, u datoteci my.cnf neophodno je izvršiti promene. Otvorite my.cnf kucajući:

sudo gedit /etc/mysql/my.cnf

Potražite red koji sadrži "bind-address" i adresu prepravite sa 127.0.0.1

Instalacija phpMyAdmin-a

PHPmyAdmin nije podrazumevani deo LAMP-a. LAMP i bez njega je već operativan. Za lakšu manipulaciju MySQL bazama podataka poželjno je instalitati ovaj front-end.

sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql phpmyadmin

Head-blue.png Važno Potrebno je pratiti instalaciju i dati određene odgovore na pitanja koje instalacija postavlja korisniku. Naročuto treba obratiti pažnju na traženi password jer će isti biti tražen za logovanje u PHPmyAdmin sučelje.

Takođe, tokom instalacije biće zatražen odabir veb servera koji će automatski biti podešen kako bi pokretao phpMyAdmin. Ako ovo prvi put radite, odaberite već podrazumani izbor(Apache2) i pritisnite Enter.

PHPMyAdmin slika 1

Sledeće pitanje odnosti se na podešavanje baze podataka za phpmyadmin pomoću dbconfig-common, potrebno je odabrati Yes da bi podešavanje bilo omogućeno.

Dbconfig-common

Nakon toga, kada bude zatraženo unesite MySQL lozinku koju sve već ranije postavili tokom instalacie LAMPa.

LozinkaMySQL

Ako sve protekne bez problema PhpMyAdmin je uspešno instaliran. Da proverite ispravnost PhpMyAdmina posetite sledeću lokaciju pomoću veb pregledača:

http://localhost/phpmyadmin/

Najverovatnije ćete dobiti sledeću sliku:

Notfound

Dalje uputstvo govori o rešenju, pročitajte Integracija phpMyAdmin-a u LAMP.

Integracija phpMyAdmin-a u LAMP

Da bi phpMyAdmin povezali sa LAMP-om treba editivati '/etc/apache2/apache2.conf' komandom

gksudo gedit /etc/apache2/apache2.conf

i na kraj fajla uneti jedan novi red

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf


Podešavanje korenog direktorijuma

Podrazumevani koreni direktorijum za LAMP je /usr/www. Ovaj direktori je vlasništvo root korisnika i sve što se unosi u njega mora biti sa root privilegijama. Da korisnik ne bi imao problem sa administrativnim dozvolama treba kreirati ~/www direktorijum (~ -znaci da se ovaj direktorijm kreira u korisničkom /home/username folderu)

Jos samo taj folder treba proglasiti za koreni u LAMP-u To se radi editovanjem '/etc/apache2/httpd.conf' fajla naredbom

gksudo gedit /etc/apache2/httpd.conf

u njega treba uneti sledeče linije

<Virtualhost *>
ServerName Ime-racunara
DocumentRoot /home/UserName/www
</VirtualHost>


Head-red.png Obavezno zameniti

'Ime-racunara' sa imenom koji ti stoji u promptu u konzoli iza @ i 'UserName' sa imenom koji ti stoji u promptu u konzoli ispred @


Restart Apača

Za kraj treba restartovati Apache da bi sve promene bile prihvaćene

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Rezultat

Ako je sve uspešno podešeno, što ne bi trebalo da uzme više od 15 minuta vremena Kontolna tabla phpMyAdmina je pokrenuta:


Rad sa LAMP serverom

lozinka je root, a password je onaj koji je korisnik uneo pri instalaciji phpmyadmina
Pogledati još

LAMP_(software_bundle)

ARCH Linux: instalacija LAMP-a


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi