Kako programirati da se računar automatski gasi u određeno vreme

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Ovo je još jedna primena preuzimanja root ovlašćenja od strane korisnika nad sudo komandom koja je detaljnije objašnjena u članku Root (uz sudo). Iako je svako preuzimanja root ovlaščenja od strane korisnika rizično po sistem, postoje neke primene koje donose više koristi nego što su potencijalni rizici.

Zadatak koji smo ovde postavili sebi je da omogućimo automatsko isključivanje računara u odredjeno vreme. Primer iz prakse je računar na poslu. Zadatak je da se on isključi svakog dana na kraju radnog vremena bez intervencije korisnika, što sprečava da računar ostane upaljen iz bilo kog razloga.

Za ovaj zadatak je potrebna sudo komanda shudown


Komanda shutdown

Sintaksa
shutdown [-a][-t sec][-krhfFc][time][warning-message]
-a korisi /etc/shutdown.allow
-t sec daje trajanje tajmauta od vremena prikazivanja teksta upozorenja do iniciranja komande shudown
-k ne inicira zapravo komandu shutdown vec samo salje tekst upozorenja svim korisnicima na sistemu
-r inicira restart nakon shutdown-a
-h nakon shutdown-a inicira se halt (totalno gašenje)
-f preskače fsck prilikom restarta
-F obavesno izvršava fsck prilikom restarta
-c poništava sve ranije pokrenute i zakakazane naredbe shutdown
time postavlja vreme iniciranja naredbe shutdown
warning-message postavlja tekst upozorenja naredbe shutdown


Primer naredbe shutdown koja je nama potrebna za zakazivanje totalnog gašenja računara u 15:00:

sudo shutdown -h 15:00

Ova naredba zahteva root privilegije za svoje izvršavanje i zato mora da joj predhodi sudo

Cilj ovog članka je da ovu naredbu pokrenemo sa pokretanjem sistema


Automatizacija gašenja računara u zakazano vreme

Ako ubacimo među starup programe i ovu naredbu onda se neće desiti da zaboravimo da zakažemo gašenje računara i da kao posledica toga računar ostane upaljen od petka do ponedeljka kada ćemo ponovo doći na posao.

Da bi ovo bilo izvodljivo moramo preuzeti root ovlašćenja nad ovom sudo komandom

Podesićemo fajl /etc/sudoers tako da damo korisniku root privilegije nad komandom sudo shutrdown

U terminalu unesemo komandu

sudo visudo -s

Dodajte sledeću liniju na kraju fajla (ako nije na kraju može biti poništena od strane nekog kasnijeg unosa):

<username> ALL=NOPASSWD: /sbin/shutdown

Zamenite <username> sa vašim korisničkim imenom (bez <>). Ukucajte ^x da biste izašli. Ovo bi trebalo da da opciju da sačuvate fajl pa kucanjm karaktera "Y" dozvoljavate da se promena sačuva.


Još je potrebno dodati pokretač u Startup Applications...

Otvorimo sada "Startup Applications...", kliknitena Add da dodate novi pokretač

Upišite u novom prozoru

   Name: Shutdown 
   Command: sudo shutdown -h 15:00 
   Comment: Automatsko gasenje u 15:00

Klik na taster ADD da bi dodali pokretač i zatvorite "Startup Applications".

To je gotova procedura. Nakon sledećeg podizanja sistema automatski će biti zakazano gašenje računara u zadato vreme


Head-blue.png Napomena: Ovim je root korisnik preuzeo na sebe gašenje računara i običan korisnik više ne može na klasičan način da ga ugasi. Pokušaj korisnika da pre isteka vremena ugasi računar če rezultirati samo izlaskom u login ekran.


Otkazivanje automatskog gašenja

Jedini način da se otkaže zakazano gašenje računara je da se to uradi kao root korisnik. Iako je korisnik preuzeo root ovlašćenja za shutdown komandu ona i dalje radi kao root komanda jedino što više ne zahteva autentifikaciju od korisnika.

Da bi se odkazalo zakazano gašenje potrebno je u teminalu dati naredbu

sudo shutdown -c

Nakon ove naredbe automatski shutdown će biti otkazan i korisnik može ručno da iskljući računar na već predvidjene uobičajene načine.


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi