Kako uključiti Compiz u GNOME Classic sesiji

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Uvod

Po podrazumevanim podešavanjima Ubuntua, Unity sesija ima ekskuzivno pravo na korišćenje Compiza. U Unity sesiji Compiz je glavni menadžer prozora, što znači da je Compiz jako važan za tu glavnu sesiju Ubuntua i zbog toga je učinjeno sve da se integritet Compizovih podešavanja zaštiti.

Ovo ne znači da i druge sesije ne mogu da koriste usluge Compiza. Ovo se uglavnom odnosi na GNOME Classic sesiju. Za razliku od Unity sesije, Compiz u ovoj Classic sesiji nije neophodan za ispravan rad već samo za ulepšavanje i za spektakularne efekte.

Head-red.png Upozorenje: Kada imamo ovo u vidu, jasno je da treba biti oprezan sa redefinisanjem podrazumevanih podešavanja Compiza.

Ovo uputstvo će pokazati kako se bezbedno uključuje Compiz u Classic sesiji i razdvaju podešavanja compiza u Classic sesiji od podešavanja za Unity sesiju.

Uključivanje Compiza u Classic sesiju

Ovo je vrlo jednostavna operacija koja samo uklanja naredbu koja isključuje Compiz iz Classic sesije.

U terminalu treba ukucati naredbu

gksudo gedit /usr/share/gnome-session/sessions/gnome-classic.session

Otvoriče se u Gedit tekst editoru konfiguracioni fajl gnome classic sesije sa sledećim sadržajem

1 [GNOME Session]
2 Name=GNOME Classic
3 RequiredComponents=gnome-panel;gnome-settings-daemon;
4 RequiredProviders=windowmanager;notifications;
5 DefaultProvider-windowmanager=gnome-wm
6 DefaultProvider-notifications=notify-osd
7 IsRunnableHelper=/usr/lib/gnome-session/gnome-session-check-accelerated
8 FallbackSession=gnome-fallback
7 DesktopName=GNOME

Za aktiviranje Compiza iz linije 4 treba ukloniti naredbu "notifications;" i snumiti promenu.

Ovo omogućava da Compiz bude aktiviran prilikom narednog podizanja Classic sesije. Kada bi sada restartovali Classic sesiju pokrenuo bi se Compiz sa istim podešavanjima kao u Unity sesiji pa bi ova sesija izgledala isto kao Unity, a svaka promena u podešavanjima bi uticala i na Unity sesiju. U Classic sesiji treba ugasiti Compizov plugin Unity, a to bi pokvarilo Unity sesiju jer ona ne moze da radi bez ovog plugina. Zato odmah nakon restarta Classic sesije treba razdvojiti Compiz podešavanja Classica od podešavanja u Unity-u.

Head-red.png Upozorenje: Pre nego li razdvojite podešavanja za Unity i Classic sesiju ne menjajte ni jedno podešavanje u Compizu.


Postavljanje Compiz profila za Classic sesiju

Da bi došlo do razdvajanja podešavanja u ove dve sesije potrebno Classicu reći da koristi neki drugi Compiz profil umesto podrazumevanog Unity profila. Inače već postoji još jedan rezervni Compizov profil koji se zove "Default". Ovaj profil služi da bi se Unity profil vratio na početna podešavanja pomoću naredbe:

unity --reset
CCSM 001.png
CCSM 002.png

Ovaj "Difault" profil bi mogao da se koristi za Classic sesiju ali to nije preporučivo jer utiče na funkcionalnost sistema. Zato je dobro napraviti potpuno novi profil.

Postupak:

  1. Potrebno je otvoriti CCSM (CompizConfig Settings Menager) i otići u sekciju Preferences i za profil privremeno izabrati "Difault". Ovaj profil treba eksport-ovati negde u /home direktorijum pod imenom classic.profile, klikom na dugme "Export"
  2. Otvoriti eksportovani fajl sa Gedit tekst menadžerom i izmeniti liniju sa popisom aktivnih Compiz plugin-ova tako što treba obrisati stavku "unityshell;". Tako izmenjen fajl snimiti.
  3. Ponovo otvoriti CCSM u sekciji Preferences i importovati ispravljen profil.
  4. Za kraj potrebno je još izmeniti Compiz konfiguracioni fajl da bi Classic sesija uvek koristila classic.profil za Compiz.

U terminalu ukucati

gedit .config/compiz-1/compizconfig/config

izmeniti ovaj fajl da izgleda ovako

[gnome_session]
profile = classic

[general_ubuntu]
profile = unity

Snimiti izmene

Restartovati Classic sesiju i sada možete slobodno da menjate podešavanje u Compizu bez uticaja na druge sesije.


Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi