Kreiranje lokalnog repozitorijuma

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Da bi kreirali lokalni repozitorijum potrebno je da u terminalu i ukucate:

sudo mkdir /repozitorijum
sudo chmod 777 /repozitorijum

čime se pravi direktorijum /repozitorijum i daju mu se dozvole za čitanje i pisanje. Zatim u novokreirani direktorijum /repozitorijum kopirajte sve .DEB datoteke koje želite da dodate u lokalni repozitorijum, i u terminal ukucajte:

cd /respozitorijum
sudo dpkg-scanpackages . /dev/null | gzip -9c > Packages.gz

nakon kreiranja lokalnog repozitorijuma, treba ga dodati i u listu repozitorijuma na računaru, komandom:

sudo nano /etc/apt/sources.list

pa u novo otvorenu datoteku dodajte liniju:

deb file:/respozitorijum /

sačuvajte ovu datoteku (Ctrl + X, ukucajte yes i pritisnite taster Enter) pa ažurirajte informacije o repozitorijumima, komandom:

sudo apt-get update

Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi