Medibuntu

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga
Ovaj članak treba ažurirati!!! Ovaj članak ili jedan njegov deo nije ažuriran.
Ovaj članak treba da bude ažuriran. Ažurirajte ovaj članak, kako bi sadržao najnovije dostupne informacije i uklonite ovaj šablon kada završite. Molimo pogledajte stranicu za razgovor za više informacija. Uredi ga i ažuriraj ga.Ovo je doslovni prevod Medibuntu stranice na Ubuntu.com community wikiju. Ispravke, dopune i prepravke u duhu srpske LoCo zajednice su dobrodošle i poželjne. Detalje o prevodu vidite na dnu članka u odeljku #Napomene o prevodu.

Sadržaj

Uvod

Medibuntu (Multimedia, Entertainment & Distractions In Ubuntu) je repozitorijum paketa koji se ne mogu uključiti u Ubuntu distribuciju iz legalnih razloga (copyright, licenca, patent, itd).

Neki od paketa uključuju libdvdcss - deo VideoLAN projekta i eksterne binarne pakete kodeka (poznatiji kao w32codecs) koje koriste MPlayer i xine.

Odricanje prava (disclaimer)

Patentni i zakoni o zaštitnim pravima funkcionišu drugačije od zavisnosti od zemlje u kojoj se nalazite. Zatražite legalni savet ukoliko ste nesigurni da li je određeni patent ili restrikcija primenjiva na multimedijalni format koji želite da koristite u vašoj zemlji.

Vidite strane Ubuntu filozofija slobodnog softvera i Slobodni formati za opširniju diskusiju o ovim stavkama.

Dodavanje repozitorijuma

Sledeće komande dodaju Medibuntu repozitorijum u Ubuntu. One takođe dodaju Medibuntu GPG ključ u vaše skladište za ključeve. Ovo je neophodno za autentikaciju Medibuntu paketa.

 sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/$(lsb_release -cs).list \
 --output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list &&
 sudo apt-get -q update &&<br>
 sudo apt-get --yes -q --allow-unauthenticated install medibuntu-keyring &&
 sudo apt-get -q update

Medibuntu repozitorijum se deaktivira ako ažurirate sistem na novije Ubuntu izdanje, tako da bi trebalo da ponovite ovu komandu svaki put nakon ažuriranja na novo izdanje.

Napomena:

Ovo je alternativna riznica Medibuntu za jaunty, karmic i lucid, i386 i amd64, jer je zvanična medibuntu riznica često nedostupna.

Dodajte ili zamenite vaš /etc/apt/sources.list sa jednim od ovih redova, u skladu sa vašom ubuntu verzijom:

 deb http://medibuntu.scorpionworld.it/ hardy free non-free	#8.10
 deb http://medibuntu.scorpionworld.it/ jaunty free non-free	#9.04
 deb http://medibuntu.scorpionworld.it/ karmic free non-free	#9.10
 deb http://medibuntu.scorpionworld.it/ lucid free non-free	#10.04

Ako ne možete naći odgovarajuću liniju u sources.list, ili dobijete upozorenje o duplom izvoru, verovatno biste trebali ukloniti /etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list

Slobodan i ne-slobodan softver

Medibuntu repozitorijum se sastoji od dve komponente: free (slobodne) i non-free (ne-slobodne).

Slobodna komponenta sadrži slobodan softver, čiji izvorni kod je distribuiran pod nekom od licenci otvorenog koda. Softver u slobodnoj komponenti nije distirbuiran uz Ubuntu zbog legalnih problema sa tim softverom u pojedinim zemljama. Neki programi - poput programa Amarok ili Kaffein - su distribuiranu uz Ubuntu bez određenih opcija, opet zbog legalnih problema. Medibuntu distribuira ovu vrstu softvera sa uključenim problematičnim opcijama.

Ne-slobodna (non-free) komponenta sadrži softver čiji izvorni kod nije distrbuiran pod licencom otvorenog koda. Engleski termin "non-free" odnosi se na slobodu, a ne na cenu. Softver u ne-slobodnoj komponenti se ne distribuira uz Ubuntu zato što licenca softvera ograničava način distribucije. Ovaj softver obično nije potreban za opštu upotrebu, s obzirom da obično postoje alternative otvorenog koda.

Neki programi - kao što su Google Earth i Adobe Reader - su takođe dostupni sa stranice matične kompanije. Imajte na umu da će softver instaliran van repozitorijuma možda neće biti redovno ažuriran i siguran.

Uklanjanje ne-slobodnog softvera

Neki ljudi ne žele da instaliraju ne-slobodan softver na njihovom računaru, ili jednostavno nemaju potrebu za softverom u Medibuntu ne-slobodnoj komponenti. Sledeća komandna linija deaktivira ne-slobodne komponente.

 sudo sed -e 's/ non-free//' -i /etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list

Uklanjanje ne-slobodne komponenta će ukloniti pristup sledećim paketima:

Medibuntu održava kompletnu listu paketa.

Instalacija individualnih paketa

Većina Ubuntu korisnika će trebati samo nekoliko paketa iz Medibuntu repozitorijuma, svejedno, jednostavnije je dodati repozitorijum u vaša podešavanja kao što je opisano iznad. Najčešći paketi su libdvdcss2 za puštanje DVD snimaka i ne-nativni paketi kodeka (w32codecs, w64codecs, ppc-codecs) za puštanje ne-nativnih multimedijalnih formata. Ako želite da instalirate pojedinačne pakete, pratite donje korake.


Napomena o Adobe Acrobat Reader (acroread) paketu

Ako ste koristili acroread iz medibuntu repozitorijuma pre nego što je izašao Jaunty, možete ga uloniti s obzirom da medibuntu više ne sadrži acroread. Umesto toga možete dobaviti acroread tako što ćete omogućuti "Canonical partner repository" (repozitorijum partnera kompanije Canonical) pod System->Administration->Software Sources->Third Party Software.

Opcija bi trebala da izgleda ovako:

URI: http://archive.canonical.com/ubuntu

Distrubution: jaunty

Components: partner

Puštanje šifriranih (encrypted) DVD medija

Da biste pustili šifrovane DVD medije, neophodan je libdvdcss2 paket. libdvdcss je jednostavna biblioteka za pristup DVD medijima kao blok uređajima bez potrebe za brigom o dekripciji. Više informacija o ovom paketu se može naći na http://www.videolan.org/developers/libdvdcss.html.

Ispod su instrukcije za instaliranje paketa koristeći komandnu liniju. Za ostale metode, pogledajte Uputstvo za instaliranje softvera.

Koristeći ceo Medibuntu repozitorijum

Ako ste dodali ceo Medibuntu repozitorijum, potrebno je samo instalirati paket koristeći APT:

sudo apt-get install libdvdcss2

Koristeći individualne pakete

Ako želite da instalirate samo libdvdcss2, možete prvo skinuti individualni paket, a zatim ga instalirati.

wget -c http://packages.medibuntu.org/pool/free/libd/libdvdcss/libdvdcss2_1.2.9-2medibuntu4_i386.deb
sudo dpkg -i libdvdcss2_1.2.9-2medibuntu4_i386.deb
wget -c http://packages.medibuntu.org/pool/free/libd/libdvdcss/libdvdcss2_1.2.9-2medibuntu4_amd64.deb
sudo dpkg -i libdvdcss2_1.2.9-2medibuntu4_amd64.deb
wget -c http://packages.medibuntu.org/pool/free/libd/libdvdcss/libdvdcss2_1.2.9-2medibuntu2_powerpc.deb
sudo dpkg -i libdvdcss2_1.2.9-2medibuntu2_powerpc.deb

Puštanje ne-nativnih formata

Postoji nekoliko formata kao što su određeni Windows formati, Real, i Apple Quicktime koji nemaju nativne kodeke pod Linuksom. Da bi se zaobišao ovaj problem, koriste se eksterni binarni kodeci za puštanje tih formata. MPlayer i xine koriste ovakve eksterne kodeke i ti kodeci se nalaze na MPlayer matinoj strani u direktorijumu sa kodecima lociranom na http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/.

Medibuntu distribuira pakete koji sadrže te kodeke. Kodeci su u ne-slobodnoj komponenti repozitorijuma. Ako ste pratili gornja uputstva da biste isključili ne-slobodne pakete, pratite ponovo korake potrebne za dodavanje Medibuntu repozitorijuma na sistemsku listu APT repozitorijuma i preskočite korak za uklanjanje ne-slobodne komponente.

Ispod se nalaze instrukcije za instalaciju paketa koristeći komandnu liniju. Za ostale metore, molimo pogledajte Uputstvo za instalaciju softvera.

Koristeći ceo Medibuntu repozitorijum

Ako ste instalirali ceo Medibuntu repozitorijum, instalirajte paket koristeći APT.

sudo apt-get install w32codecs
sudo apt-get install w64codecs
sudo apt-get install ppc-codecs

Koristeći individualne pakete

Ako želite da instalirate paket individualnih eksternih kodeka, morate prvo skinuti pojedinačni paket, a zatim ga instalirati.

wget -c http://packages.medibuntu.org/pool/non-free/w/w32codecs/w32codecs_20071007-0medibuntu2.1_i386.deb
sudo dpkg -i w32codecs_20071007-0medibuntu2.1_i386.deb
wget -c http://packages.medibuntu.org/pool/non-free/w/w64codecs/w64codecs_20071007-0medibuntu1_amd64.deb
sudo dpkg -i w64codecs_20071007-0medibuntu1_amd64.deb
wget -c http://packages.medibuntu.org/pool/non-free/p/ppc-codecs/ppc-codecs_20071007-0medibuntu1_powerpc.deb
sudo dpkg -i ppc-codecs_20071007-0medibuntu1_powerpc.deb

Prijavljivanje grešaka

Medibuntu ima sopstvenu Launchpad stranu za prijavljivanje grešaka i predlaganje novih mogućnosti i drugih unapređenja. Za prijavu grešaka u bilo kom paketu distribuiranom u Medibuntu, postavite izveštaj o grešci na https://launchpad.net/medibuntu/+filebug.

Donirajte

Medibuntu možete pomoći donacijom. Da bi ste donirali, kliknite na Paypal doniraj dugme na Medibuntu matičnoj strani.

Linkovi

Napomene o prevodu

Početni prevod: bocke. Originalni autori: Andres Meija i drugi. Originalni članak je licenciran pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 ili kompatibilnom licencom.


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi