NFS

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Network File System (NFS) je razvijen da dozvoli montiranje disk particije na udaljenim UNIX računarima, kao da je u pitnju lokalni disk. Tako da omogući lako i brzo deljenje podataka kroz mrežu.

Ovaj sistem takodje dozvoljava nedobronamernim ljudim da čitaju vaš e-mail i pregledaju vaše privatne podatke, ali samo ako nije dobro podešen. Ako vam treba sistem za deljenje podataka izmedju Linux i Windows računara onda pogledajte Sambu dok NFS služi samo za deljenje podataka izmedju dva Linux računara.

Zašto NFS? Zato što vam je potreban samo jedan red teksta u /etc/exports datoteci na server računaru da bi ste delili neki direktorijum i samo jedan red teksta u /etc/fstab datoteci na klijent računaru da bi ste montirali neki direktorijum na server računaru i to prilikom podizanja vašeg računara.

Pre svega na računaru sa koga želimo da delimo datoteke treba instalirati NFS server, iz terminala, komandom:

sudo apt-get install nfs-kernel-server nfs-common portmap

zatim treba da napraviti jedan direktorijum u koga ćemo smeštati podateke koje želimo da delimo, npr.:

sudo mkdir /deljeno

pa nakon toga još da izmenimo /etc/exports datoteku, iz terminala, komandom:

sudo nano /etc/exports

i dobijamo:

#/etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients. See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync) hostname2(ro,sync)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync)
#

u koji ćemo dodati red koji opisuje deljenje direktorijuma /deljeno, npr.:

#/etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients. See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync) hostname2(ro,sync)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync)
#
/deljeno 192.168.1.2(ro,async)

što znači da računaru u mreži sa IP adresom 192.168.1.2 dozvoljavamo samo "read only" (t.j. može da vidi ali ne i da upisuje) pristup direktorijumu /deljeno. Ukoliko želimo da računaru sa IP adresom 192.168.1.2 dozvolimo "read write" (t.j. može i da vidi i da upisuje) pristup direktorijumu /deljeno onda umesto dela (ro,async) stavljamo (rw,sync) mada lično ovo ne preporučujem zbog sigurnosti računara. Ako pak imamo više klijent računara i želimo da svima omogućimo pristup direktorijumu /deljeno, npr. svim računarima sa IP adresama od 192.168.1.2 do 192.168.1.255 onda umesto dela 192.168.1.2(ro,async) stavljamo 192.168.1.2/24(ro,async). Nakon ovog podešavanja servera, sačuvamo ovu datoteku (CTRL+X, yes pa ENTER), i resetujemo NFS server komandom:

sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

i komandu:

sudo sxportfs -a

Ovim je konfiguracija servera gotova, a da bi se klijent računari mogli povezati na server potrebno je na svaki od njih instalirati klijent podršku za NFS, to radimo komandom:

sudo apt-get install nfs-common portmap

i treba da keriramo direktorijum u koji ćemo montirati udaljeni direktorijum sa udaljenog računara, najbolje je da taj direktorijum nosi isti naziv kao i direktorijum sa server računara, t.j.:

sudo mkdir /deljeno

i odmah nakon ovoga se možemo povezati na server (predpostavićemo da je IP adresa servera 192.168.1.1) komandom:

sudo mount 192.168.1.1:/deljeno /deljeno

No, kada resetujete računar moraćete ponovo unosti gorenavedenu komandu da bi montirali direktorijum sa server računara, da bi ovo izbegli i da bi klijent računar odmah po podizanju montirao deljeni direktorijum sa server računara, izmenićemo /etc/fstab datoteku, komandom:

sudo nano /etc/fstab

i unećemo red na kraju datoteke:

192.168.1.1:/deljeno /deljeno nfs rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr

dobra je ideja proveriti da li je sve dobro unešeno pa se komandom:

sudo mount /deljeno

vrši provera i prvo pristupanje podacima sa server računara.


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi