Openfire server

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga
Ovaj članak treba ažurirati!!! Ovaj članak ili jedan njegov deo nije ažuriran.
Ovaj članak treba da bude ažuriran. Ažurirajte ovaj članak, kako bi sadržao najnovije dostupne informacije i uklonite ovaj šablon kada završite. Molimo pogledajte stranicu za razgovor za više informacija. Uredi ga i ažuriraj ga.Tekst je pisan za Ubuntu server 9.04 ali se uz manje izmene (nazive repozitorijuma) može koristiti za sve ostale verzije Ubuntu servera.

Sadržaj

Openfire

Openfire server je Jabber (XMPP) server dostupan za sve vrste operativnih sistema zasnovan na Java-i. Većina podešavanja servera se vrše putem web interfejsa na portovima 9090 (HTTP) i 9091 (HTTPS) (sa podrazumevanim podesavanjima).

Preduslovi za instalaciju Openfire servera

Da biste ispravno instalirali Openfire server potrebno je da na računaru bude pravilno instaliran LAMP server i Java. Ukoliko niste instalirali LAMP server prilikom instalacije Ubuntu servera možete ga instalirati sledećom komandom:

 sudo taskel install lamp-server

Za instalaciju Java-e potrebno je da bude uključen multiverse repozitorijum, ako to nije slučaj uključićete ih tako što ćete otvoriti /etc/apt/sources.list

sudo nano /etc/apt/sources.list 

a zatim promeniti sledeće linije:

# deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty multiverse
# deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty multiverse

u

deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty multiverse
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty multiverse

a zatim sledi i sama instalacija Java-e

sudo apt-get update
sudo apt-get install sun-java6-bin

Ukoliko unapređujete vec postojeći Java server potrebno je dodatno izvršiti i sledeće komande

sudo update-alternatives --config java
select /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java

Podešavanje baze podataka

Pošto Openfire server dolazi sa podrškom za MySQL baze podataka (koju imate instaliranu u paketu LAMP) potrebno je napraviti novu bazu podataka koju će Openfire server koristiti.

Ulogujte se kao root

 su

ulogujte se u MySQL

mysql

ili sledeće, ako ste podesili korisničko ime i lozinku:

mysql -u USERNAME -p

napravite bazu podataka u MySQL-u:

# mysql> CREATE DATABASE openfire;
# mysql> exit

Instalacija Openfire servera

Preuzmite Openfire u direktorijum /opt/

cd /opt
wget http://www.igniterealtime.org/downloadServlet?filename=openfire/openfire_3_6_4.tar.gz

*za najnoviju verziju pogledajte http://www.igniterealtime.org/projects/openfire/index.jsp

Raspakujte fajlove

tar -zxvf openfire_3_6_4.tar.gz

napravite symlink

ln -s /opt/openfire/bin/openfire /etc/init.d/

podesite symlink da bude izvršan

chmod +x /etc/init.d/openfire

Podesite openfire da se automatski startuje komandom

update-rc.d openfire defaults

popravite nohup gresku tako sto cete otvoriti fajl /opt/openfire/bin/openfire

nano /opt/openfire/bin/openfire

i na liniji 262 dodati >../logs/SDTOUT.log 2>../logs/SDTERR.log

ORIGINAL


nohup "$app_java_home/bin/java" -server -Dinstall4j.jvmDir="$app_java_home" -Dexe4j.moduleName="$prg_dir/$progname"  $INSTALL4J_ADD_VM_PARAMS -classpath
"$local_classpath" com.install4j.runtime.Launcher start org.jivesoftware.openfire.starter.ServerStarter false false "$prg_dir/../logs/stderror.log"
"$prg_dir/../logs/stdoutt.log" true true false "" true true 0 0 "" 20 20 "Arial" "0,0,0" 8 500 "version 3.6.4" 20 40 "Arial" "0,0,0" 8 500 -1 -
DopenfireHome=$app_home -Dopenfire.lib.dir=$app_home/lib &
 

PROMENJENO

nohup "$app_java_home/bin/java" -server -Dinstall4j.jvmDir="$app_java_home" -Dexe4j.moduleName="$prg_dir/$progname"  $INSTALL4J_ADD_VM_PARAMS -classpath
"$local_classpath" com.install4j.runtime.Launcher start org.jivesoftware.openfire.starter.ServerStarter false false "$prg_dir/../logs/stderror.log"
"$prg_dir/../logs/stdoutt.log" true true false "" true true 0 0 "" 20 20 "Arial" "0,0,0" 8 500 "version 3.6.4" 20 40 "Arial" "0,0,0" 8 500 -1 -
DopenfireHome=$app_home -Dopenfire.lib.dir=$app_home/lib &>../logs/STDOUT.log 2>../logs/STDERR.log

sada startujte server komandom

/opt/openfire/bin/openfire start

Administracija servera se kao sto je vec napisano vrsi preko adrese http://localhost:9090

U slucaju da vam je port 9090 zauzet nekom drugom aplikacijom (nemozete da se ulogujete na http://localhost:9090 ) mozete ga promeniti u fajlu /opt/openfire/conf/openfire.xml

nano /opt/openfire/conf/openfire.xml

<port>9090</port> je potrebno promeniti na neku drugu vrednost recimo <port>19090</port>


--najzlijiji 07:49, 20. oktobar 2009. (UTC)


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi