Pravila za izmenu strana

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Preduslov svih preduslova, da bi kotisnik mogao da uredjuje viki Ubuntu-rs strane, je da korisnik bude registrovan i prijavljen. Na sledećim slikama prikazana je editovanje/pregled zona za običnog korisnika i za registrovanog korisnika.

Izgled editovanje/pregled za neregistrovane korisnike
Izgled editovanje/pregled za registrovane i prijavljene korisnike


Ne registrovani korisnici nemaju mogućnost uredjivanja. U zoni editovanje/pregled umesto kartice "Uredi" je kartica "Izvornik" koja omogućava samo pregled izvornog teksta.

Uređivanje Viki strane

Registrovanim korisnicima je uređivanje Viki strane je vrlo jednostavno. Klikom na karticu „uredi“, u editovanje/pregled zoni, otvara se stranica sa izvornim tekstom. Izvorni tekst se razlikuje u odnosu na prikazani po znakovima za formatiranje. Nešto više o formatiranju teksta moze se videti na stranici "Pisanje novih članaka", a kompletan način viki formatiranja teksta je na strani "Uputstvo za uređivanje".

Kada korisnik završi sa unošenjem izmena u tekst, pritiskom na dugme "Prikaži predpregled" ili karticu "Predpregled", može videti kako će promene izgledati. Takođe možete pogledati samo promene koje su napravljene u odnosu na prethodnu verziju pritiskom na dugme "Prikaži promene" ili karticu "Changes". Ako ste zadovoljni rezultatom, trebalo bi još napisati kratak siže promene u malom polju ispod kutije za uređivanje radi lakšeg pregleda učinjenih promena. Na kraju treba pritisnuti „Snimi stranicu“ da bi vaše promene bile prihvaćene i postale deo ispravljenog članka.

Opis izmene, polje "Mala izmena" i dugmad "Sačuvaj stranicu", "Prikaži predpregled" i "Prikaži promene"
Kartice "Vikitekst", "Predpregled" i "Changes"

Male izmene

Kada menja stranicu, prijavljeni korisnik ima mogućnost da izmenu označi kao „malu izmenu“. Kada to učiniti, donekle zavisi od ličnih odluka. Neformalno je pravilo da izmene koje se tiču štamparskih ispravki, formatiranja ili manje reorganizacije teksta treba da budu označene kao male. Velika izmena je u principu nešto što čini da sadržaj članka menja smisao, takva izmena, makar to bila samo jedna reč, je velika izmena. Ova opcija je korisna, jer tako korisnici mogu da „sakriju“ male izmene kad gledaju "Skorašnje izmene", da bi broj izmena bio manji (zbog preglednosti).

Obeležavanje prave izmene kao male se smatra ružnim ponašanjem, posebno ako ta izmena uključuje i brisanje dela teksta. Ako slučajno obeležite izmenu kao malu, napravite još jednu izmenu i obeležite je kao veliku (tj. osigurajte se da kućica „Ovo je mala izmena“ nije ispunjena), a u sižeu izmene navedite da je prethodna izmena bila velika.

Zona za vežbanje - Pesak

Za potrebe vežbanja pisanja, formatiranja i uređivanja strana otvorena je strana pesak. Na ovoj strani su dozvoljene sve vrste izmena i sve vrste eksperimenata. Za potrebe vežbe posteje i šabloni sa prefiksom "Pesak". Svi šabloni koje prave korisnici sa ciljem vežbanja, trebaju u nazivu da imaju prefiks "Pesak".

Dozvoljeno je eksperimentisanje i sa zvaničnim šablonima koji nemaju prefix pesak. Jedino što treba paziti da se ne neprave izmene na zvaničnim šablonima jer to može da ima uticaj na ostale, zvanične, stranice na kojima se ti šabloni koriste.


Nastavak: Pomoć za "Održavanje vikija"
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi