Pravljenje ličnog Live diska

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Svi znamo mane originalng Ubuntu „Live“ diska. Pre svega je to nedostatak nekih veoma korisnih programa koji zbog ograničenog kapaciteta CD medija ne dolaze kao podrazumevane opcije, kao i programa koji zbog svoje licence ne mogu biti uključeni na originalnom Ubuntu disku. Ovde će biti objašnjeno kako da napravite CD/DVD sa sistemom kojeg vi koristite, koji je instaliran na vašem čvrstom disku i sadrži sve vama drage programe i podešavanja.

Ukoliko imate dodatnih pitanja pošaljite ih u Temi na forumu

Sadržaj

Uključite „universe“ skladište

Otvorite System>Administration>Synaptic Package Manager, unesite vašu lozinku, zatim izaberite, u Synapticu, Settings>Repositories. U novootvorenom prozoru štiklirajte opciju Community-maintained Open Source software (universe) pa zatim kliknite na Close. Nakon toga ćete dobti poruku da posle svakog dodavanja ili uklanjanja skladišta morate da osvežite listu paketa, uradite to tako što ćete kliknuti na Reload.

Instaliranje neophodnih programa i njihovih međuzavisnosti

Otvorite terminal i ukucajte:

sudo apt-get install bootcd-mkinitramfs
Napomena: Ukoliko vam se nakon instaliranja i pokretanja bootcdwrite javi greška tipa: 
„/usr/share/bootcd/bootcd-run.lib: 144: Syntax error: "(" unexpected )“

morate preuzeti i instalirati drugi paket. Da bi ste to uradili, u terminalu otkucajte sledeće:

wget http://ftp.hr.debian.org/debian/pool/main/b/bootcd/bootcd_3.07_all.deb
sudo dpkg -i bootcd_3.07_all.deb

Takođe ćete morati da ponovo podesite /etc/bootcd/bootcdwrite.conf datoteku

Kreiranje simboličkih veza

Da bi ste uspešno kreirali „live“ CD/DVD potrebno je da postavite dve simboličke veze. Otvorite terminal i ukucajte:

sudo ln -s /boot/vmlinuz-’uname –r’ /vmlinuz
sudo ln -s /boot/initrd.img-’uname -r’ /initrd.img

Podešavanje bootcdwrite.conf datoteke

Otvorite bootcdwrite.conf pomoću naredbe:

sudo gedit /etc/bootcd/bootcdwrite.conf

zatim pronaći sledeće stavke u tom fajlu i izmeniti ih kako je ispod navedeno

#typ is CD or DVD
TYP=CD

pomenite u

#typ is CD or DVD
TYP=DVD
#exclude some files or directories from writing to cd 
NOT_TO_CD=""

promenite u

#exclude some files or directories from writing to cd 
NOT_TO_CD="/home/* /media/*"
Napomena:Fascikla /home u sebi sadrži sva podešavanja vezana za grafičko okruženje i korišćene programe, kao i lične 
datoteke svih korisnika sistema. Obzirom na njenu veličinu, kao i ograničenu veličinu CD/DVD medija sa kojim radimo, 
najbolje ju je izostaviti sa njega, ali ako želite da gore navedeno u potpunosti sačuvate obavezno sadržaj /home 
fascikle treba zasebno sačuvati prostom metodom kopiranja na drugu particiju čvrstog diska ili jedan ili vise CD/DVD
medija.
#where the image resists after build
VAR=/var/spool/bootcd

promenite u

#where the image resists after build
VAR=/putanja/sa/dovoljno/prostora
Napomena:Pošto će bootcdwrite obrisati sve privremene datoteke i fascikle, a među njima i /tmp 
i /var/cache/apt/archives, preporučuje se da sadržaj ove druge prebacite na neko sigurno mesto.

Kreiranje .iso odraza

Konačno, da bi kreirali .iso odraz vašeg sistema, u terminalu otkucajte:

sudo bootcdwrite

Kada bootcdwrite završi posao, na putanji koju ste naveli u konfiguracionoj datoteci /etc/bootcd/bootcdwrite.conf, možete naći .iso odraz koji treba narezati na CD/DVD i pokrenuti kao i svaki „live“ disk.

Napomena:Da bi .iso odraz vašeg sistema bio manji i proces kreiranja istog bio kraći, najbolje je naredbu 
sudo bootcdwrite pokrenuti izvan grafičkog okruženja.

Vraćanje sačuvanog sistema

Da bi ste vratili sistem koji je prethodno kreiran i narezan na CD/DVD, pokrenite novokreirani „live“ CD/DVD i nakon toga u terminalu ukucajte:

sudo bootcd2disk –i

nakon čega treba odgovoriti na par pitanja radi ispravnog vraćanja sistema.

Važno:Nakon završetka poslednje naredbe imamo sačuvani sistem sa CD/DVD-a ponovo na disku. Međutim, da bi smo potpuno vratili sva korisnička podešavanja, treba (kao što je pomenuto u jednoj od prethodnih napomena) vratiti i /home fasciklu, primenom odgovarajuće metode, zavisno od načina na koji je sačuvana.


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi