ROX-Filer umesto Nautilusa

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga
Ovaj članak treba ažurirati!!! Ovaj članak ili jedan njegov deo nije ažuriran.
Ovaj članak treba da bude ažuriran. Ažurirajte ovaj članak, kako bi sadržao najnovije dostupne informacije i uklonite ovaj šablon kada završite. Molimo pogledajte stranicu za razgovor za više informacija. Uredi ga i ažuriraj ga.


.

ROX-Filer.png

Ovaj proces će omogućiti korisnicima koji to žele da zamene Nautilus sa ROX-Filerom, daleko bržim upravnikom datotekama sa brojnim interesantnim mogućnostima.


Instaliranje

sudo apt-get install rox-filer

Sada pomerimo nautilus u stranu

sudo mv /usr/bin/nautilus /usr/bin/nautilus.bin

Kao root korisnik postavite skriptu umesto nautilusa (na primer: sudo pico /usr/bin/nautilus)

 #!/bin/bash
 #replacement/wrapper for nautilus
 # also mounts network drives using gnomevfs-mount (using fuse)
 # doesn't check if already mounted

 NAUTILUS=/usr/bin/nautilus.bin
 DEBUG=0
 # backup our args list
 ARGS=$@
 ARGSCOUNT=$#

 # call nautilus, with all args received in input
 function run_nautilus() {
  [ $DEBUG != 0 ] && echo "OUT: Running Nautilus" >> $HOME/nautilus_wrapper.log
  exec $NAUTILUS $ARGS
 }

 # calls the replacement, only arg must be an existing dir
 function run_replacement() {
  [ $DEBUG != 0 ] && echo "OUT: Running $NAUTILUS_REPLACEMENT. Args: '$@'" >> $HOME/nautilus_wrapper.log
  exec $NAUTILUS_REPLACEMENT $@
 }

 # make a directory where to mount our network drive
 function makemountdir() {
  # get the server part of the URI
  SERVER="`echo \"$1\" | sed -e 's/^(https\|http\|sftp\|ftp\|ssh)//' -e 's/:\/\///' -e 's/.*@//' -e 's/\/.*//'`"
  MOUNTDIR=$MOUNTROOT/$SERVER
  [ $DEBUG != 0 ] && echo "...: Mounting $1 on $MOUNTDIR" >> $HOME/nautilus_wrapper.log
  mkdir -p $MOUNTDIR
 }

 [ $DEBUG != 0 ] && echo "IN: $0 invoked with '$@'" >> $HOME/nautilus_wrapper.log

 # if this user didn't configure a replacement, just give way to nautilus
 if [ -z "$NAUTILUS_REPLACEMENT" ]; then
  run_nautilus
 fi

 # loop through all args to see if one of them requires
 # that we run nautilus
 while [ -n "$1" ]; do
  case "$1" in
    -c|--check) ;; #ignore
    -g) shift ;; #ignore, and ignore next one
    --geometry) ;; #ignore
    --no-desktop) ;; #ignore
    --sm-disable) ;; #ignore
    -n|--no-default-window)
      # run nautilus if not asked for anything else
      #if this is the only argument, start nautilus
      # this happens when nautilus is asked to draw the desktop
      if [ $ARGSCOUNT == 1 ]; then
        run_nautilus
      fi;;
    --sm-client-id) run_nautilus;;
    -? | --help) run_nautilus;;
    --usage) run_nautilus;;
    --browser) run_nautilus;;
    -q|--quit) run_nautilus;;
    computer*) run_nautilus;;
    network*) run_nautilus;;
    trash*)
      if [ -z "$TRASHDIR" ]; then
        run_nautilus
      else
        run_replacement "$TRASHDIR"
      fi;;
    file*)
      # turn the file:/// URI into a filesystem path,
      FILE="`echo \"$1\" | sed -e 's/^file:\/\///' -e 's/%20/\ /g'`"
      run_replacement "$FILE";;

    ftp* | sftp* | http* | smb* | ssh* )
      #if we can mount this network dir through
      # Fuse and gnomevfs-mount, do it
      if [ -e /usr/bin/gnomevfs-mount ] && [ -n "$MOUNTROOT" ]; then
        makemountdir "$1"
        /usr/bin/gnomevfs-mount "$1" "$MOUNTDIR"
        run_replacement "$MOUNTDIR"
      else
        run_nautilus
      fi;;
    *)
      # unknown arg. if it's a filesystem object, use replacement
      # otherwise give up and start nautilus
      if [ -e "$1" ]; then
        run_replacement "$1"
      else
        [ $DEBUG != 0 ] && gmessage "$0 $ARGS" &
        run_nautilus
      fi;;
    esac
    shift
 done

 #default: open home dir
 run_replacement $HOME
 exit 0

Omogućite njeno izvršavanje

sudo chmod a+x /usr/bin/nautilus


Korisničko podešavanje

Korisnici koji žele da zamene nautilus ROX-Filerom trebaju da dodaju sledeće u ~/.gnomerc (ako datoteka ne postoji, napravite je):

NAUTILUS_REPLACEMENT=/usr/bin/rox
TRASHDIR=$HOME/.Trash
export TRASHDIR NAUTILUS_REPLACEMENT

Ova datoteka će biti učitana prilikom pokretanja GNOME-a, a kada su ove promenljive okruženja prisutne, prethodna skripta će umesto nautilusa pokrenuti ROX-Filer.

Još je potrebno ukloniti nautilus iz trenutne sesije. Ako ne postoji ~/.gnome2/session, iskopirajte /usr/share/gnome/default.session i onda izmenite ~/.gnome2/session tako da obrišete unos sa nautilus-om. Ako se nautilus (RestartCommand=nautilus...) nalazi iza broja 2, onda treba ukloniti sve linije koje počinju brojem dva. Na kraju umanjite num_clients na početku za jedan. Odjavite se i po prijavi dočekaće vas omogućen ROX-Filer, bez pokrenutog nautilusa. (ovo znači i da ćete ostati bez ikonica na Desktopu, što meni i odgovara)


Spoljašnje veze

Preuzeto i prevedeno sa Ubuntu foruma na engleskom.

ROX-Filer


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi