Rad sa arhivama iz konzole

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Sadržaj

Korišćenje ".tar.gz" (Tar/GZip) arhiva

Da otpakujete:

tar xvzf package.tar.gz

Da zapakujete:

tar cvfz package.tar.gz folder


Korišćenje ".tar.bz" (Tar/BZip) arhiva

Da otpakujete:

tar xvjf package.tar.bz

Da zapakujete:

tar cvjf package.tar.bz folder


Da otpakujete ".bz" arhivu

bunzip2 file.bz


Da otpakujte ".gz" ahivu

gunzip file.gz


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi