Razlike između GNU/Linux i DOS komandi

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Ovaj tabela je prvenstveno namenjena onima koji su već imali dodira sa nekom verzijom DOS-a. To ipak nikako ne znači da oni korisnici računara koji nisu imali ranijih dodira sa DOS-om treba odmah da preskoče ovu stranicu. Pročitajte, možda ste već negde videli ove komande ali niste znali čemu one služe!


DOSGNU/LinuxOpis
date (time)datePrikazuje vreme i datum
dirlsIzlistava direktorijume
cdcdMenja tekući direktorijum
copycpKopira datoteke ili direktorijume
movemvPremešta datoteke ili direktorijume
rename (ren)mvMenja ime datotekama ili direktorijumima
delete (del)rmBriše datoteke
rmdirrm -rBriše direktorijume
mkdirmkdirKreira direktorijume
attribchmodMenja atribute datoteka ili direktorijuma
compdiffPoredi odredjene datoteke
typecatPrikazuje sadržaj datoteka
type "file" |morecat "file" |morePrikazuje sadržaj datoteka sa pauzama
findgrepTraži odredjeni string u datoteci
chkdskdfPrikazuje slobodan prostor na čvrstom disku
memtopPrikazuje informacije o RAM memoriji
printlprŠtampa datoteku
printlpqPrikazuje zahtev za štampanje
helpmanPomoć za odredjenu komandu...


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi