Rhythmbox

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga
Rhythmbox logo

Rhythmbox je podrazumevano instalirani audio plejer u Ubuntu. Inspirisan programom iTunes, jednostavan je za upotrebu i ispunjava većinu korisničkih potreba. Poseduje mogućnosti kao što su liste za puštanje, iPod integracija, preslušavanje podkasta i audio tokova (striming). Takođe, korisnici su u mogućnosti da pretražuju muzičke prodavnice na Internetu kao što su Magnatude, Jamendo i Ubuntu One Music Store.

Sadržaj

Upotreba

Za dodavanje pesama u red za puštanje (Play Queue) označite ili čitavog izvođača/album ili pojedinačnu pesmu i izaberite opciju Dodaj u red za puštanje (Add to Play Queue) dobijenu putem desnog klika ili da jednostavno prevučete pesmu na listu pesama za puštanje (Play Queue list) na levom panelu plejera.

Dok ste u Muzičkoj biblioteci (Music library) ako označite Izvođače/Albume ili Pesme i kliknete na Ponovi (Repeat) ili Nasumično (Random) Rhythmbox će samo ponavljati i/ili izmešati označeni izbor pesama.

Izgled programa

Liste za puštanje

Statičke liste

Statičke liste za puštanje su liste koje se sastoje od ručno dodatih pesama iz biblioteke od strane korisnika. Pravljenje nove statičke liste se može postići kombinacijom tastera CTRL+N ili izborom opcije sa menija Muzika > Lista > Nova lista (Music > Playlist > New Playlist) unosom željenog imena liste i potvrdom. Dodavanje pesama na listu se postiže na dva načina: ili prevlačenjem pesme iz biblioteke na ime liste u levom panelu ili označavanjem pesme iz biblioteke, desnim klikom na nju i i izborom opcije Dodaj na listu (Add to Playlist) uz izbor liste sa ponuđenog spiska. Za brisanje pesme za liste označite pesmu u listi, desni klik i odaberite Obriši (Delete)

Automatske liste

Automatske liste automatski uključuju (i isključuju) određene pesme iz biblioteke na osnovu kriterijuma koje definiše sam korisnik. Kreiranje nove automatske liste se ostvaruje sa menija izborom Muzika > Lista > Nova automatska lista (Music > Playlist > New Automatic Playlist), potom izborom željenog kriterijuma korišćenjem polja za unos teksta i na kraju izborom tastera Nova (New). Za menjanje liste ili kliknite na nju desnim tasterom miša na levom panelu i odaberite Izmeni (Edit) ili odaberite sa menija Muzika > Lista > Izmena (Music > Playlist > Edit).

Mod za zabavu

U mod-u za zabavu (Party Mode) plejer prekriva čitav ekran (full screen) i postavlja automatski u red za puštanje bilo koju označenu pesmu. Mod za zabavu se poziva sa menija Izgled > Mod zabave (View > Party Mode).

Uvoz audio CD-a

Za uvoz audio CD-a potrebno je najpre najpre ubaciti CD u CD čitač vašeg računara i sačekati da se na levom panelu pod opcijom Uređaji (Devices) pojavi ikonica CD-a. Sam uvoz se sprovodi ili klikom na taster Izvuci (Extract) sa meni bara ili desnim klikom na oznaku CD-a i izborom opcije Izvuci u biblioteku (Extract to Library). Ukoliko je računar povezan na Internet imena pesama i ostale informacije o CD-u će se automatski popuniti, a ako to nije slučaj moguće je to ručno odraditi izborom željene pesme sa CD-a i izborom opcije Svojstva (Properties) do koje se dolazi desnim klikom. Izmene podešavanja za uvoz kao što su format uvoza (ogg, mp3, flac …) se sprovode kroz meni Izmeni > Postavke (Edit > Preferences), zatim izborom taba Muzika (Music).

Kreiranje audio CD-a

Najpre je potrebno odabrati listu pesama koju želimo da smestimo na audio CD, a potom, desnim klikom na željenu listu birati opciju Napravi audio CD (Create Audio CD). Na dobijenom prozoru možete menjati podešavnja ili sve ostaviti sa podrazumevanim vrednostima. Ubacite prazan CD u računar i kliknite na taster Nareži CD (Burn the CD).

Last.fm sinhronizacija

Rhythmbox je moguće povezati sa postojećim last.fm nalogom korisnika. Rhythmbox će skupljati informacije o puštanim pesmama i slati informacije na korisnički last.fm nalog. Za povezivanje sa menija Izmeni (Edit) izaberite opciju Dodaci (Plugins) i na dobijenoj listi označite Last.fm dodatak i kliknite na Podesi (Configure), potom unesite korisničko ime i lozinku vašeg Last.fm naloga.

Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi