SSH

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

SSH (Secure Shell) je jedan od najkorišćenijih programa na GNU/Linux sistemima i to bar iz dva razloga. Prvo, SSH konekcija je uvek zaštićena (sigurna), i drugo, ima podužu upotrebnu listu sve do kontrole Linuxa dajinski t.j. montiranja udaljenih direktorijuma, o čemu i govori ovaj članak.

Instalacija:

Prvo, uverite se da li sistem ima SSH server i klijenta, i da su pravilno podešeni (njih imaju skoro sve Linux distribucije).
Da bi mogli da montirate udaljene direktorijume, morate imati instaliran i SSHFS, da bi instalirali SSHFS, u terminal ukucajte:

sudo apt-get install sshfs

Moguće je da će se još neki paketi instalirati sa SSHFS-om, ali to je prosto zadovoljavanje zavisnosti, pa ne morate brinuti zbog toga.
Da bi mogli da montirate udaljene direktorijume, morate imati pokrenut fuse modul kernela. Da bi ovo proverili u terminal ukucajte:

lsmod | grep fuse

ako ne dobijete nikakvu povratnu informaciju modul nije pokrenut, da bi ga pokrenuli, u terminal ukucajte:

sudo modprobe fuse

ako želite modul se može automatski stalno učitavati pri pokretanju računara, ukucajte:

sudo sh -c "echo fuse >> /etc/modules"

Konačno morate biti u grupi fuse:

sudo adduser /vaše_korisničko_ime/ fuse

Montiranje:

Sada, vaš sistem je sposoban da montira udaljene direktorijume. Samo ukucajte:

sshfs korisnik@imeračunara:/putanja/ka/udaljenom/direktorijumu/ /putanja/ka/lokalnom/direktorijumu.za.montiranje/

ako vam data komanda ne vrati nikakav izveštaj o grešci, možete slobodno pretraživati direktorijum /putanja/ka/lokalnom/direktorijumu.za.montiranje/ i upravljati podacima u tom direktorijumu!

Demontiranje:

Da bi ste demontirali direktorijum kada završite koristite komandu:

fusermount -u /putanja/ka/lokalnom/direktorijumu.za.montiranje/


PAŽNJA!: Uverite se da vaš trenutni radni direktorijum nije onaj koji ste montirali, inače komanda za odmontiranje neće raditi. Prvo, promenite direktorijum (cd ..) pa izvršite ovu komandu.


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi