Sagem F@st 800

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga
48px-Emblem-important.png Ovom članku ili jednom njegovom delu je potrebno sređivanje.

Ovo podrazumeva kategorizaciju, unutrašnje povezivanje, razlamanje teksta, promenu dela teksta sa ciljem sa aktueliziranja teme i slična uređivanja, kako bi se dobio kvalitetniji članak.       Uklonite ovu poruku kada završite.

Na ovoj stranici ćemo opisati podešavanje Sagem F@st 800 adsl serije modema pod Ubuntu 7.04 operativnim sistemom. Za Ubuntu 8.04 (Hardy Heron) kliknite OVDE Na stranici ćete takođe naći linkove ka potrebnim paketima koje morate skinuti pre nego što išta uradite.

Ovo uputstvo važi za sledeće vrste modema: Sagem Fast 800, Sagem Fast 908, Comtrend ct 350, Comtrend ct 361, US Robotics USR9000 Sureconnect, TELINDUS ND 220 ARESCOM, Elcon 111U, Aztech 206U, Dlink DSL-200i , ARESCOM NDS1060, ECI B-FOCuS 150A II, Aethra Starmodem, Huawei SmartAX MT810 ID, Teledat 300 usb, Zoom 5510B, ASUS AAM6000UG

Sadržaj

Instalacija Sagem ADSL modema pod Ubuntu 7.04

Verzija Modema

Pogledajte donju stranu modema. Ako je verzije E3 i niže, ovo uputstvo možete da koristite. Ako je E4, nažalost, za sada nećete moći da ga koristite. Pratite ovu stranu i forum, čim pronađemo rešenje, biće objavljeno.

--Rain 18:33, 11. jul 2007. (CEST) Pronasao sam resenje. Eagle IV provereno radi.

Potrebni paketi

Skinite sledeće pakete pre nego što započnete proces instalacije:

Eagle IV

Za Eagle IV, umesto ueagle-data potreban je:

prvi metod (sve distribucije)
drugi metod (Ubuntu)

Priprema za instalaciju

Instalacija

/lib/firmware/ueagle-atm

Eagle IV

Postoje dva metoda instalacije

prvi metod - važi za sve distribucije
 tar zxvf ueagle-atm4.tar.gz
 cd ueagle-atm4
 rm -rf driver  
 svn co svn://svn.gna.org/svn/ueagleatm/branches/ueagle-atm4 driver
 cd driver && make
 sudo make install
 cd .. && cd firmware && cp * /lib/firmware/ueagle-atm/


 ls /usr/src/linux-headers-`uname -r`/drivers/usb/atm/usbatm.h

Ako je izlaz prethodne komande greška, moraćete ponovo da reinstalirate kernel header, ili čitav source paket za vašu distribuciju. Hvala Prvulu za ovu informaciju.

drugi metod - Ubuntu Edgy i Feisty
 uname -r
 sudo dpkg -i ueagle4firmware_2.6.17_11_386.deb
 sudo dpkg -i ueagle4-feisty-2.6.20-15-generic.deb
 sudo dpkg -i ueagle4firmware.deb


Nastavite sa daljom instalacijom paketa.


prvo libatm1, zatim i br2684ctl, ili tako što ćete duplim klikom na prethodno skinute pakete pokrenuti instalacioni program, ili tako što ćete u terminalu otkucati sledeće komande:

sudo dpkg -i libatm1_2.4.1-17_i386.deb
sudo dpkg -i br2684ctl_20040226-1_i386.deb

Ovime je instalacija potrebnih paketa završena.

Priprema za rad

upišite u terminalu

sudo modprobe ueagle-atm

Sada bi trebalo da zasvetli ADSL lampica na modemu, i da počne proces inicijalizacije modema (lampica trepće) Kada se modem pokrenuo (lampica presatne da trepće), upisite u terminalu

dmesg | grep ueagle-atm

Trebalo bi da dobijete ovakav izlaz:

[ueagle-atm] driver ueagle 1.4 loaded
usb 2-2: [ueagle-atm] ADSL device founded vid (0X1110) pid (0X9031) : Eagle III pots
usb 2-2: [ueagle-atm] using iso mode
usbcore: registered new interface driver ueagle-atm
usb 2-2: [ueagle-atm] ATU-R firmware version : 44e2ea17
usb 2-2: [ueagle-atm] Modem started, waiting synchronization
usb 2-2: [ueagle-atm] modem operational

Ukoliko ne dobijete ovakav izlaz (ako ne piše modem operational), ponovite prethodne korake pažljivo.Eagle IV

sudo modprobe ueagle4-atm
sudo modprobe ueagle-atm

Modem je prepoznat ako dmesg | grep ueagle-atm daje izlaz sličan sledećem

usb 3-2: [ueagle-atm] ADSL device founded vid (0X1110) pid (0X9041) : Eagle IV
usbcore: registered new interface driver ueagle-atm4
usb 3-2: [ueagle-atm] (re)booting started
usb 3-2: [ueagle-atm] sending DSP page 0
usb 3-2: [ueagle-atm] sending DSP page 3
usb 3-2: [ueagle-atm] sending DSP page 4
usb 3-2: [ueagle-atm] ATU-R firmware version : a10050b
upišite u terminalu:

sudo modprobe br2684
sudo depmod -a

upišite u terminalu:

sudo br2684ctl -c 0 -b -a 8.35

(umesto 8.35 stavite podešavanja koja ste dobili od provajdera - u Srbiji se većinom koristi 8.35) Posle ove komande ćete dobiti odgovor sistema:

br2684ctl[18144]: Interface "nas0" created sucessfully
br2684ctl[18144]: Communicating over ATM 0.8.35, encapsulation: LLC
br2684ctl[18144]: Interface configured

Upišite u terminalu:

sudo ifconfig nas0 up

Upišite u terminalu:

sudo pppoeconf

i u njega unesite tražene parametre veze.

To je to!, Vaš računar je (skoro) spreman za povezivanje na internet. Potrebno je još namestiti da se ove komande pozivaju i pokreću pri svakom dizanju sistema.

Pokretanje drajvera pri svakom dizanju sistema

sudo gedit /etc/rc5.d/S99rc.local

Na kraj te datoteke dodajte sledeće linije:

modprobe br2684
br2684ctl -b -c 0 -a 8.35
ifconfig nas0 up
pon dsl-provider #ako nećete automatsko startovanje konekcije izbrišite ovaj red

---

Eagle IV napomena: Ako ste instalaciju izvršili na drugi način, postoji mogućnost da skript za automatsko pokretanje neće raditi, jer instalacioni paket izvrši upis sledećih linija u /etc/network/interfaces

 auto ppp0
 iface ppp0 inet ppp
 provider dsl-provider

gde pokušava da automatski pokrene konekciju pri podizanju sistema, ali pre nego što je kreiran nas0 interfejs. Možete slobodno izbrisati ove linije i koristiti prethodni metod. Ako ne želite da menjate ovo podešavanje, a želite automatsko pokretanje konekcije na ovaj način potrebno je uraditi sledeće:

 sudo rm -f /etc/udev/scripts/ueagle-adsl
 sudo ln -s /etc/udev/scripts/ueagle_pppoe /etc/udev/scripts/ueagle-adsl

Zatim je potrebno editovati /etc/udev/scripts/ueagle_pppoe fajl i izmeniti 46 liniju, tako da umesto

 /usr/sbin/br2684ctl -c 0 -b -a VPI.VCI

stoji

 /usr/sbin/br2684ctl -c 0 -b -a 8.35

Ako ste podešavanje izvršili na ovaj način, nije potrebno menjanje S99rc.local fajla.

Ručno Pokretanje i Raskid veze

Da biste se povezali na internet, u terminalu upišite:

pon dsl-provider

Ako je sve dobro proslo trebalo bi da imate interfejs ppp0, to možete da proverite komandom:

ifconfig ppp0

Ako ispiše ppp0: error fetching interface information: Device not found ili slično proverite log komandom:

plog

Raskid veze se vrši komandom:

poff

Podešavanja za korektan rad modema pri hibernaciji i u stanju spavanja (sleep/hibernate)

Ako računar odvedete u stanje hibernacije ili ga uspavate (suspend) modem neće raditi (jer se on podiže i ukljulčuje komandom koju smo stavili u /etc/rc5.d/S99rc.local) Da bi smo omogućili da modem radi i uspostavi vezu i posle ponovnog uključenja iz ovih stanja neaktivnosti, potrebno je izvršiti jednu skriptu pre privemene neaktivnosti i drugu posle povratka.

U tu svrhu, možete da napravite dve skripte koje će taj posao obaviti i takođe ćemo podesiti sistem da to sam radi automatski.

Vašim omiljenim uređivačem teksta (nano,gedit,kedit,mousepad itd..) Napravićemo 2 skripte. Prva služi za gašenje modema pre gašenja:

 gksu gedit /usr/bin/eagled

U nju upišite:

#!/bin/sh

poff dsl-provider
ifconfig nas0 down
killall br2684ctl
modprobe -r ueagle-atm
modprobe -r br2684

I druga služi da se modem probudi i veza ponovo uspostavi:

 gksu gedit /usr/bin/eagleup

I u nju snimite:

#!/bin/sh

modprobe ueagle-atm
modprobe br2684
br2684ctl -b -c 0 -a 8.35
sleep 2
ifconfig nas0 up
pon dsl-provider

Komandama

sudo chown root:root /usr/bin/eagled
sudo chmod 0755 /usr/bin/eagled
sudo chown root:root /usr/bin/eagleup
sudo chmod 0755 /usr/bin/eagleup

podešavamo prava pristupa da skripte budu izvršne.

Sada je moguće ručno komandama

 sudo eagled

ugasiti vezu i modem a komandom

 sudo eagleup

ponovo uspostaviti vezu. (sačekajte 10-15 sekundi da se modem probudi i ppoe napravi vezu)

Dalje je potrebno napraviti skript za suspend/resume

 gksu gedit /etc/apm/scripts.d/eagle

i u njega upisite:

#!/bin/sh

UP="/usr/bin/eagleup"
DOWN="/usr/bin/eagled"

[ -x "${UP}" ] || exit 0
[ -x "${DOWN}" ] || exit 0

case "${1},${2}" in
(suspend,*)
  "${DOWN}"
  ;;

(resume,suspend)
  "${UP}" 
  ;;

esac

exit 0

Na kraju je potrebno napraviti simbolicke linkove ka prethodnom skriptu:

sudo ln -s ../scripts.d/eagle /etc/apm/suspend.d/99eagle
sudo ln -s ../scripts.d/eagle /etc/apm/resume.d/99eagle

Ako je sve uredu prilikom suspend/resume procesa modem bi trebalo da automatski prekida/uspostavlja vezu.

Zahvalnica/Izvori znanja

Ovoga teksta uopšte ne bi ni bilo, kao ni našeg uživanja na internetu, da nije našeg prijatelja zareja sa Ubuntu-RS foruma. Da on prvi nije napisao ovo uputstvo za Ubuntu 6.06, i Ubuntu 6.10, ne bi bilo moguće napisati ni ovaj tekst. Tekst inače sadrži dosta teksta koji je izvorno njegov i nije menjan. Izvorni tekst se može naći na Ubuntu-RS forumu. Uputstvo je priredio i napisao Pixxel. Sve greške i komentare objavite u razgovoru ili direktno ispravite ovde.

Dopunu za Eagle IV dodao rain. Veliku zaslugu za pisanje drugog načina instalacije za Eagle IV ima Prvul koji je pronašao sajt sa deb paketima i dao korisna obavešetnja o greškama i problemima vezanim za instalaciju.

E ovako ja sam hteo da dodam jedan koristan link za sagem fast 800 e 4 http://ubudsl.ubuntu.pl/index_sr.html (LINK NE RADI - molim onog ko ga je postavio da ga ispravi ili obrise. Pretpostavljam da je trebao da vodi na http://www.ubudsl.com/en/start.php - zarej)


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi