Shutter

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Shutter-logo.png

Sadržaj

Napredni alat

Shutter je napredni i opcijama bogat alat za slikanje ekrana i obradu dobijenih slika, pri čemu krajnji ishod može biti krajnje koristan i efektan. Ovaj alat omogućava slikanje ekrana, prozora, menija, web stranica, delova prozora i ekrana, obradu slika i njihovo smeštanje na već podešene web lokacije ili lokacije koje korisnik podesi, sve to u samo jednom prozoru.

Instalacija na Ubuntu

Instalacija na Ubuntu se može obaviti iz zvaničnih Ubuntu riznica ili preko PPA (svaki PPA korisnik dodaje na svoju odgovornost, i niko drugi ne snosi odgovornost.

Instalacija iz Ubuntu riznica

Instalacija na Ubuntu obavlja se preko bilo kog upravnika paketa, pa ako se koristi Ubuntu Software Center dovoljno je u polje za pretragu ukucati shutter i pronađeni paketo označaiti za instalaciju i obaviti je kao i za svaki drugi paket.

Instalacija dodavanjem PPA

Da bi se dodao PPA u izvore softvera potrebno je kucati ili prekopirati sledeće komande u terminal:

$ sudo add-apt-repository ppa:shutter/ppa
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install shutter

Mogućnosti alata

MogucnostiShutter.png

Redo last screenshot

RedoShutter.png Biranjem ove opcije vrši se povraćaj (kopija) poslednjeg slikanja koje je izvršeno pomoću Shuttera.

Selection

SelectionShutter.png Biranje polja (prevlačenjem pokazivača miša) unutar kojeg se želi izvršiti trajno beleženje u vidu slike.

Desktop

DesktopShutter.png(ne)Mogućnost slikanja jednog ili svih radnih površina (celih bez biranja oblasti ili prozora).

Window

WindowShutter.png Opcija hvatanja u sliku prozora - aktivnog ili neki od otvorenih koji će biti predstavljeni na spisku u padajućem meniju pored.

Deo prozora ili podprozor

SectionOFwindow.png Mogućnost hvatanja samo dela prozora, novootvorenog podprozora koji se bira prelaskom miša preko njega.

Hvatanje menija i podmenija

Menus.png Ni jedan meni nije neuhvatljiv uz ovu opciju, hvatanje menije ili podmenija je lako.

Hvatanje web stranice

WebsiteShutter.png Ako je potrebno web stranica lako može biti zabeležena u formatu slike.

Edit

Edit.png Svaka slika koja bude zabeležena može biti i pripremljena za dalje potrebe korisnika, ugrađen uređivač nudi dosta kvalitetnih opcija pri uređivanju.

Export

Edit.png Svaka zabeležena slika površine, prozora, menija ili delova može biti poslata na već podešene web servise i tako podeljene sa drugima. Korisnik može i sam podesiti servise po izboru.

Priprema uhvaćenih slika za dalje deljenje i pregled

Ukoliko je to potrebno mogu se izvršiti sitne izmene koje mogu uticati na kvalitet i efektivnost krajnje slike, bilo da je cilj istaknuti neke detalje i možda sprečiti da neki privatni podaci budu izloženi javnosti na internetu ili šire. Pa su dosputne sledeće mogućnosti:

Prozor za pripremu slika

Povlačenje linije slobodnom rukom

Freehand.png Ukoliko je to potrebno na sliku se može dodati slobodnom rukom povučena linija ili oblik u boji i debljini olovke po želji.

Isticanje detalja

Highlighter.png Određeni detalji se mogu istaći nanošenjem jasno vidljive boje preko njih kao kada se na papiru bitni redovi označe markerom.

Povlačenje prave linije

Straitline.png Povlačenje prave linije, boja i debljina olovke dostupni su u bojama i debljinama.

Označavanje strelicama

Arrow.png Detalji, reči mogu se označiti strelicama, takođe dostupno u raznim bojama.

Pravougaonik

Rectangle.png Crtanje pravougaonika, korisno i kod oblika i kod označavanja, ograničeno količinom mašte korisnika.

Krug

Krug.png Ctanje kruga, korisno i kod oblika i kod označavanja, ograničeno količinom mašte korisnika.

Tekst

Tekst.png Ova opcija omogućava dodavanje teksta na sliku.

Cenzurisanje

Censor.png Cenzurisanje privatnih podataka može se izvršiti ovom alatkom, a željeni podaci ipak ostaju objavljeni i vidljivi javnosti.

Pixelise

Pixel.png Takođe se može koristiti za cenzurisanje, ali više se nađe kao alatka za izbacivanje nepotrebnih detalja.

Numerisanje detalja

Numerisanje.png Jako dobro i jako pregledno označavanje može se izvršiti ako se isto obavi brojevima.

Isecanje

Crop.png Isecanje željene veličine slike može se obaviti alatkom Crop.

Nezaobilazno, bez čega propada sav trud

SaveShutter.png Ako se rad ne sačuva, neće biti pribeležen. Odabrati dugme Save.

Dodaci

3D odraz
3D rotiranje

Dodaci (plugins) omogućavaju različite efekte u sklopu obrade slika uhvaćenih Shutterom. Pa je spisak dodataka:

Pokretanje dodataka

Run a plugin

Nakon hvatanja slike ekrana, prozora ili šta god bogati repertoar opcija nudi, u prikazu slike u meniju na desnom kliku nalazi se opcija Run a plugin, koja otvara prozor u kome se može odabrati neki(ili više, jednog po jednog) od dodataka. U novom prozoru u dodatku u kome je to dostupno mogu se podesiti parametri u zavisnosti od funkcije dodatka.Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi