Snimanje videa sa veb kamere

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Sadržaj

Povezivanje veb kamere i utvrđivanje da li radi

Pre nego krenete u snimanje videa sa vaše veb kamere treba utvrditi da li je kamera podržana i dali su učitani odgovarajući kernel moduli.(Za one koji planiraju da kupe novu kameru mogu pogledati vodič ovde http://wiki.ubuntu-rs.org/Veb_kamera) Priključite vašu USB veb kameru, i proverite da li je registrovana. Komandom "lsusb" dobijate spisak USB uređaja, vaša kamera treba da bude na spisku. Npr.

$ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 04da:231d Panasonic (Matsushita) DVC veb Camera Device

Zatim proverite da li je kamera registrovana od strane kernela

$ dmesg | tail
[26993.425483] usb 1-1.6.1: new full-speed USB device number 5 using ehci_hcd
[26994.073521] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[26994.148629] Linux video capture interface: v2.00
[26994.164835] uvcvideo: Found UVC 1.00 device DVC (04da:231d)
[26994.166490] input: DVC as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6.1/1-1.6.1:1.0/input/input13
[26994.166601] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[26994.166604] USB Video Class driver (1.1.1)

Zatim, da li su učitani odgovarajuči moduli

$ lsmod 
Module         Size Used by
snd_usb_audio     122982 0 
uvcvideo        72627 0 
videodev        98259 1 uvcvideo
v4l2_compat_ioctl32  17087 1 videodev

Da li je napravljen čvor za USB video uređaj

$ ls /dev/video*
/dev/video0

Ako vaša kamera ima i mikrofon na sebi, takođe treba da je registrovan kao USB zvučna karta

$ cat /proc/asound/cards 
2 [DVC      ]: USB-Audio - DVC
           Panasonic DVC at usb-0000:00:1a.0-1.6.1, full speed

i da li je podržano snimanje preko nje

$ arecord -l
card 2: DVC [DVC], device 0: USB Audio [USB Audio]
 Subdevices: 1/1
 Subdevice #0: subdevice #0

Treba isto proveriti i da li su instalirane biblioteke koje služe za rad sa kamerom

$ dpkg -l | grep -i v4l
ii libv4l-0                     0.8.6-1ubuntu2                   Collection of video4linux support libraries
ii libv4l-0:i386                   0.8.6-1ubuntu2                   Collection of video4linux support libraries
ii libv4lconvert0                  0.8.6-1ubuntu2                   Video4linux frame format conversion library
ii v4l-utils                     0.8.6-1ubuntu2                   Collection of command line video4linux utilities

Provera u kom formatu je dostupan video sa kamere

$ v4l2-ctl --list-formats-ext
ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT
	Index    : 0
	Type     : Video Capture
	Pixel Format: 'MJPG' (compressed)
	Name     : MJPEG
		Size: Discrete 320x240
			Interval: Discrete 0.080 s (12.500 fps)

Ako su rezultati svi bili pozitivni, onda možemo da krenemo u snimanje videa preko USB veb kamere.

Softver za snimanje videa preko USB veb kamere

Postoje više softvera za ovaj zadatak, ovde ću navesti samo neke i objasniti ukratko kako ih možete upotrebiti.

GUVCView

Ovo je najjednostavniji način da snimite video, kao i da proverite da li kamera uopšte radi.

Pokretanje

$ guvcview 
guvcview 1.5.3
video device: /dev/video0 
Init. DVC (location: usb-0000:00:1a.0-1.6.1)
{ pixelformat = 'MJPG', description = 'MJPEG' }
{ discrete: width = 320, height = 240 } 
	Time interval between frame: 2/25, 
{ pixelformat = 'RGB3', description = 'RGB3' }
{ discrete: width = 320, height = 240 }
	Time interval between frame: 2/25, 
{ pixelformat = 'BGR3', description = 'BGR3' }
{ discrete: width = 320, height = 240 }
	Time interval between frame: 2/25, 
{ pixelformat = 'YU12', description = 'YU12' }
{ discrete: width = 320, height = 240 }
	Time interval between frame: 2/25, 
{ pixelformat = 'YV12', description = 'YV12' }
{ discrete: width = 320, height = 240 }
	Time interval between frame: 2/25, 
vid:04da 
pid:231d 
driver:uvcvideo
checking format: 1196444237
Requested Format unavailable: get width 320 height 240 
VIDIOC_G_COMP:: Invalid argument
 compression control not supported
fps is set to 2/25
drawing controls
fps is set to 2/25
Checking video mode 320x240@32bpp : OK 

Nakon pokretanja programa treba da uvidimo da je kamera registrovana, što se vidi iz ispisa koji je program dao, takođe otvoriće se prozor koji će prikazivati video sa kamere.

Snimanje

Podrazumevano slike i video se snimaju u $HOME direktorijumu. Možete podesiti kodek za video i audio i njihov kvalitet po želji. Oratite pažnju da za snimanje audija u okviru Audio kartice treba odabrati mikrofon na kameri ukoliko se želi snimati zvuk sa njega ("Input Device" npr. DVC: USB Audio (hw:2,0)). Pritisnite dugme u dnu pod nazivom "Cap. Video" i snimanje videa kreće. To je sve vezano za ovaj mali program.

VLC

Osim za reprodukciju medijskog sadržaja VLC se može koristiti i za snimanje slika, videa i audija sa veb kamere.

Pokrenite vlc sa sledećom komandnom strukturom

vlc v4l2:///dev/video0 :input-slave="alsa://hw:2,0"

ili preko menija u samom VLC.

1. Pokrenite VLC

2. Media > Open Capture Device

3. Podesite kao na slici, pritisnite Play

Vlc-open-device.png

4. Prikažite dodatne kontrole: View > Advanced controls da bi ste mogli da snimate slike, video i audio sa veb kamere

Vlc-dodatne kontrole.png

Slike se snimaju u $HOME/Pictures, dok se video snima u $HOME/Videos.

ffmpeg

Moćni komadni program koji pored video i audio transkodovanja može snimati vaš desktop kao i video sa veb kamere i još dosta toga. Da bi ste snimili video sa veb kamere treba definisati izvore za video i audio, kao i format u kome će biti snimljeni.

Format za snimanje, npr.

samo video

ffmpeg -f video4linux2 -r 12 -s 320x240 -i /dev/video0 out.avi

i video i audio

ffmpeg -f video4linux2 -input_format mjpeg -r 12 -s 320x240 -i /dev/video0 -f alsa -i hw:2,0 -pix_fmt yuv420p -acodec mp2 output.avi

gde je

Treba reći da ffmpeg ne omogućava da se prati šta se snima, tj. ne otvara se nikakav prozor u kome se prikazuje slika sa kamere, već se samo beleži slika u video fajl.

Napomene

Treba uočiti da će svako imati drukčije podešavanje za video čvor i oznaku audio kartice. U primeru koji sam navodio korišćeno je:

Komandama koje su date u prvom delu otkrivate koji su parametri za vašu kameru.


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi