Trajna instalacija Ubuntua na USB uređaj

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Sadržaj

Uvod

Moguće je imati Ubuntu ili Kubuntu na USB uređaju(popularno: Flash, Pendrive) ili na spoljnom tvrdom disku u trajnom načinu prisutnosti instalacije na tim uređajima. Ovo poslednje znači da možete pokretati Ubuntu sa USB uređaja pri čemu Vaša lična podešavanja ostaju zabeležena(raspored tastature, podešavanja sistema, dodatni paketi koju su instalirani na uređaju, NumLock). Ovo se može uraditi korišćenjem i Linuxa i Windowsa. Potreban Vam je USB uređaj od 1 ili više GB.

Način 0

Od verzije Ubuntua 9.04 kao sastavni deo alata isporučuje se Tvorac Živog USBa(Live USB Creator). Ova aplikacija kao osnovu koristi usb-creator da bi na USB uređaju bila napravljena pokretljiva (bootabilna) verzija sistema. Ova aplikacija se takođe može pokrenuti i putem terminala kucajući:

gksudo usb-creator-gtk

Nakon toga odaberite željenu Ubuntu .iso sliku, sadržaj USB uređaja koji želite da koristite obrišite i podesite količinu prostora koji želite da imate na raspolaganju za beleženje podataka kada budete koristili sistem sa USB uređaja, u tu svrhu koristite klizač. Najveća količina prostora koju možete odabrati je 4 GB, iz razloga što je to kranja vrednost koju fajlsistem FAT32 dozvoljava. Za sada postavite vrednost od 128MB. Kasnije će biti objašnjeno kako povećati ovo ograničenje. Odaberite dugme Napravi Živi USB i sačekajte da se operacija završi.

Da napravite trajni prostor većim (>4GB), dok ste na Ubuntu montirajte(ako nije) USB uređaj koji ste maločas napravili. Pretažite fajlove koji se nalaze na FAT32 particiji živog USBa, pronađite fajl casper-rw, biće iste veličine kao i vrednost koju ste postavili preko klizača. Obrišite ovaj fajl i otvorite Gparted:

gksudo gparted

odaberite živi USB. Biće prikazana jedna particija. Smanjite je tako da napravite mesta za dve particije(klizač možete pomerati na levo sve do obojenog bloka). Novu particiju podesite kao Ext2,Ext3 ili Ext4 fajl sistem i označite je kao casper-rw. Ova particija može sada biti bilo koje veličine i biće zadužena za čuvanje Vaših podataka između pokretanja sistema.

Način 1 - instalacija Ubuntua direktno na USB uređaj sa instalacionog CDa

Ubuntu se može instalirati direktno na USB uređaj koristeći živi CD. Jednostavno pri instalaciji sistema odaberite USB uređaj umesto lokalnog tvrdog diska (HDD).

Napomena: ovaj postupak će koristiti USB kao /tmp, što će dovesti do dodatnog habanja USBa. Ako ga pokrećete sa sistema koji ima dovoljno RAMa bilo bi više nego poželjno koristiti tmpfs u RAMu za /tmp, ili ne ako niste zabrinuti za habanje svog USB uređaja (imate garanciju,npr.)

Pobrinite se i da instalirate Grub na USB uređaju, a ne na tvrdom disku. Ako propustite da uradite ovo, instalacija Gruba na tvrdom disku učiniće promenu Gruba i sistem koji imate na računaru nepokretljivim.

Način 2 - kopiranje ISO CDa na USB uređaj

Priprema USB uređaja

Priprema uređaja će biti objašnjenja na primeru fdiska. Takođe se može korisiti gparted ili qtparted. Potrebno je ubaciti uređaj i pronaći njegovo ime, u tu svrhu može se koristiti komanda:

mount

Inače pošto Ubuntu prepoznaje i automatski montira uređaj, isto možete pronaći i u /media/drive.

Kao alternativu svega toga možete pokrenuti i:

sudo fdisk -l

ali imajte u vidu da je na sistem prikačeno više uređaja, ispis u terminalu će biti poveći. Predpostavićemo da je ime uređaja /dev/sdX , a X je zamena za ono što bi bilo /dev/sda ili /dev/sdb ili /dev/sdc. Obavezno budite sigurni da ste pronašli pravu zamenu za X koja odgovara vašem USB uređaju. Dva puta proverite. Napomena:Na novijim računarima gde se koriste Serial ATA diskovi obično /dev/sda predstavlja tvrdi disk računara, gledajte da ne prebrišete njega.

Sada je potrebno napraviti dve particije. Jednu od 750MB sa FAT32 fajl sistemom na njoj, i jednu particiju sa preostalim prostorom USB uređaja pod nazivom casper-rw i ext2 fajl sistemom na njoj.

Idite u terminal i odmontirajte USB uređaj:

sudo umount /dev/sdX1

Pokrenite fdisk za disk: sudo fdisk /dev/sdX Fdisk će sada omogućiti uvid u disk. Pregledajte njegov sadržaj i pobrinite se da ne gubite možda dragocene podatke. p će izlistati sadržaj, ako imate nekih particija na disku uklonite ih (d, broj particije).

Pravljenje particija

Pravljenje particije 1:

1. taster 'n' je za pravljenje nove particije

2. 'p' je da je učinite primarnom particijom

3. '1' je da je nazovete particijom 1

4. Onda pritisnite "enter" da prihvatite predloženi starting cylinder

5. '+750M' da je napravite u veličini od 750 MB

6. Onda 'a' da je učinite aktivnom particijom.

Postavljanje FAT fajl sistema na particiji 1 :

1. 't'

2. onda '1'

3. zatim '6'

Pravljenje particije 2

1. pritisnite taster 'n' za novu particiju

2. 'p' da je napravite primarnom

3. '2' da je nazovete particijom 2

4. onda pritisnite "enter" da bi prihvatili predloženi starting cylinder

5. onda pritisnite "enter" da bi prihvatili predloženi ending cylinder

6. Sačuvajte i ugasite fdisk sa 'w' da bi nova podešavanja bila upisana na disk.

Proverite rezultate:

sudo fdisk -l

Trebalo bi da vidite dve particije gde je prva označena sa * što znači da je aktivna. Ako Ubuntu ponovo montira particije, potrebno je ponovo ih odmontirati:

sudo umount /dev/sdX1
sudo umount /dev/sdX2

Formatiranje particija

Sada je potrebno formatirati particije zadajući im fajl sisteme i dajući im ime Ubuntu (ili bilo koje drugo ime) i casper-rw (ovo ime je obavezno, ne menjati ga i ne koristiti velika slova).

sudo mkfs.vfat -F 32 -n ubuntu /dev/sdX1
sudo mkfs.ext2 -b 4096 -L casper-rw /dev/sdX2

Montirajte particije. Izvadite USB uređaj i vratite ga ponovo. Na najnovijih Ubuntu verzijama, particije USB uređaja bi prosto trebalo da se pojave u /media/ubuntu i /media/casper-rw , ako ste pratili i zadali imena iznad (ubuntu i casper-rw).

Instalacija Ubuntua na USB uređaj

Preuzmite Ubuntu iso sliku(npr. ubuntu-10.10-desktop-i386.iso) ili ubacite instalacioni CD ako ga imate. Ako koristite prezetu iso sliku možete joj pristupiti na sledeći način:

mkdir ubuntuCD
sudo mount ubuntu-7.10-desktop-i386.iso ubuntuCD -o loop

Nakon toga trebala bi da se pojavi ikonica CDa na radnoj površini. Otvorite CDov direktorijum i pobrinite se da je uključeno prikazivanje skrivenih datoteka (Ctrl+H). Kopirajte sledeće direktorijume u particiju 1 USB uređaja:

'casper', 'disctree', 'dists', 'install', 'pics', 'pool', 'preseed', '.disk'

kopirajte i direktorijum "isolinux", ali mu promenite naziv u "syslinux".

Promenite ime datoteci 'syslinux/isolinux.cfg' u 'syslinux/syslinux.cfg'.

Umesto toga možete primeniti i sledeće komande.Ne zaboravite da zamenite /media/ubuntu sa /media/vašatačkakačenja1 ako ste koristili drugo ime od preporučenog. Dodajte i opciju -v komandi cp da bi napredak radnje bio prikazan. Datoteka casper/filesystem.squashfs je velika i potrebno je više vremena za njeno kopiranje.

cd ubuntuCD
cp -rf casper disctree dists install pics pool preseed .disk /media/ubuntu
cp -rf isolinux /media/ubuntu/syslinux
cd /media/ubuntu/syslinux
mv isolinux.cfg syslinux.cfg

FAT32 fajl sistem neće dozvoliti simboličko povezivanje da bude prekopirano. Dobićete upozorenje ali je bezopasno.

Činjenje diska pokretačkim (bootabilnim)

Na putu smo da instaliramo linux pokretač 'syslinux'. Ovaj pokretač je potreban za uređivanje datoteke 'syslinux.cfg'. Ta datoteka je upravo ona koju ste dobili preimenovanjem datoteke 'isolinux.cfg' koju ste preuzeli sa instalacionog CDa. Potrebno je preurediti upravo tu datoteku. Otvorite 'syslinux.cfg' sa USB diska pomoću omiljenog tekst uređivača (npr gedit). Može i komandom:

gedit syslinux.cfg

Potrebno je prepraviti sledeće:

A ovo je primer onog na šta bi trebalo da dođete na kraju:

DEFAULT persistent
GFXBOOT bootlogo
GFXBOOT-BACKGROUND 0xB6875A
APPEND  file=/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.gz quiet splash --
LABEL persistent
 menu label Start Ubuntu 7.10 in ^persistent mode
 kernel vmlinuz
 append  file=/preseed/ubuntu.seed boot=casper persistent initrd=/casper/initrd.gz quiet splash --
LABEL live
 menu label ^Start or install Ubuntu
 kernel vmlinuz
 append  file=/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.gz quiet splash --
LABEL xforcevesa
 menu label Start Ubuntu in safe ^graphics mode
 kernel vmlinuz
 append  file=/preseed/ubuntu.seed boot=casper xforcevesa initrd=/casper/initrd.gz quiet splash --
LABEL driverupdates
 menu label Install with driver ^update CD
 kernel vmlinuz
 append  file=/preseed/ubuntu.seed boot=casper debian-installer/driver-update=true initrd=/casper/initrd.gz quiet splash --
LABEL oem
 menu label ^OEM install (for manufacturers)
 kernel vmlinuz
 append  file=/preseed/ubuntu.seed boot=casper oem-config/enable=true initrd=/casper/initrd.gz quiet splash --
LABEL check
 menu label ^Check CD for defects
 kernel vmlinuz
 append  boot=casper integrity-check initrd=/casper/initrd.gz quiet splash --
LABEL memtest
 menu label ^Memory test
 kernel /install/mt86plus
 append -
LABEL hd
 menu label ^Boot from first hard disk
 localboot 0x80
 append -
DISPLAY isolinux.txt
TIMEOUT 300
PROMPT 1
F1 f1.txt
F2 f2.txt 
F3 f3.txt
F4 f4.txt
F5 f5.txt
F6 f6.txt
F7 f7.txt
F8 f8.txt
F9 f9.txt
F0 f10.txt


Meni izbor "persistent" koji je napravljen je podrazumevajući sada, pa je pri pokretanju dovoljno samo udariti Enter da bi pokrenuli vašu pripremljenu sesiju.

Takođe možete umnožiti tekst iznad i napraviti novu datoteku 'syslinux.cfg'.

Poslednja stvar je instalacija pokretača, pobrinite se da imate instalirane sledeće pakete: 'syslinux' i 'mtools' . Sledeće komande su bezopasne ukoliko ove pakete imate instalirane, a ukoliko ne instaliraće ih:

sudo aptitude install syslinux mtools

odmontirajte USB uređaj:

cd ~
sudo umount /dev/sdX1

sledeća komanda će instalirati pokretač na vaš USB disk

syslinux /dev/sdX1

Nakon toga, odmontirajte disk:

eject /dev/sdX

restartujte sistem, pokrenite sistem koji ste ubacili na USB disk i koristite.
Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi