Ubuntu riznice

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Sadržaj

Šta su to riznice?

Postoji, doslovno rečeno, na hiljade Ubuntu programa koji čekaju da zadovolje potrebe korisnika.Mnogi od nih sladište se u softverske arhive koje se zajedničkim imenom nazivaju riznicama. Riznice omogućavaju da se veoma lako instaliraju novi programi posredstvom interneta, riznice istovremeno omogućavaju veoma visok nivo bezbednosti tako što je svaki program koji je dostupan za instalaciju temeljno testiran i prilagođen odgovarajućem izdanju Ubuntua.

Ubuntu softverske riznice organizovane su u četiri odvojene oblasti ili "komponente", u zavisnosti od toga koliki je nivo podrške koji Ubuntu pruža, kao i da li je ili možda nije program u skladu sa Ubuntuovom filosofijom slodobnog softvera.

U zavisnosti od toga riznice su i podeljene na:

Ubuntu instalacioni CD sadrži softver iz "Glavne" i "Ograničene" oblasti riznica. Jednom kada je sistem nakon instalacije "svestan" ovih riznica dostupnih preko interneta, mnogo više programa je dostupno za instalaciju. Korišćenjem upravnika paketa i njegovih alata koji su već instalirani na sistemu, korisnik može pretraživati, instalirati i osvežavati svaki komad softvera direktno putem interneta bez potrebe za CD-om.

Dodavanje riznica na Ubuntu

U ovom delu biće objašnjeno upravljanje softverskim riznicama u izdanjima Ubuntua koja su trenutno podržana. Za Kubuntu pogledati Upravljanje riznicama na Kubuntu.

Operacije i radnje opisane na ovoj stranici menjaju sadržaj konfiguracijskog fajla koji se nalazi na sledećoj lokaciji:

/etc/apt/sources.list

I32х32.png Izvorima softvera se takođe može upravljati direktnom izmenom ovog fajla koristeći komandnu liniju. Ako vam je lakše da koristite komandnu liniju umesto grafičkog korisničkog interfejsa, pogledajte Upravljanje riznicama pomoću komandne linije.

GUI-zasnovan način za upravljanje riznicama obično se normalno obavlja preko "Izvora Softvera". Ovom interfejsu se može pristupiti na nakoliko načina. Za poslednje verzije Ubuntua, najlakši način je preko "Ubuntu Softverskog Centra". Pa za izmenu otvorite Softverski Centar, u meniju Izmeni odaberite "Izvori Softvera". Da bi izmenili sadržaj ovog prozora biće potrebno da unesete lozinku.

Za starije verzije Ubuntua, postoji nekoliko opcija:

Ubuntu Softverski tab

Izvori programa.png

Dodavanje Ubuntu softverskih riznica

Ubuntu Softver tab prikazuje listu riznica ili "Kanala".

I32х32.png Za detaljan opis ovih riznica pogledajte stranicu.

osvežavanje riznica

RevertClose.png Dugmad Vrati i Zatvori, imaju bitnu ulogu kada je izmena podešavanja riznica u pitanju.

Server za preuzimanje

Izboru servera za riznice pristupa se u ovom delu. Ako imate problema prilikom povezivanja sa serverom, server je spor, ne možete da pronađete paket koji očekujete da pronađete na trenutno odabranom serveru, ili jednostavno želite da pronađete brži server, kliknite na "Preuzmi sa". Odaberite ponuđene opcije:

ServerZaPreuzimanje.png

OdaberiServer.png

CD-ROM/DVD

Instalacioni CD-ROM može biti odabran ili ne u ovom prozoru.

Izvori programa.png

Softver treće strane

Dodavanje riznica Canonicalovih partnera

Third-Party Software je kartica u kojoj je moguće dodavanje riznica Canonicalovih partnera. U njoj se mogu videti dve riznice Canonicalovih partnera koje su tu od instalacije sistema, jednu za instalaciju aplikacija a drugu za izvorni kod. Partnerske riznice nude pristup vlasničkom i softveru zatvorenog koda i nisu podrazumevajuće uključene. Ukoliko je potrebno korisnik mora specijalno uključiti ove riznice. Ako se odabere jedna ili obe riznice, klikom na dugme "Zatvori" promene će biti i sačuvane.

SoftwareSources-Partner.png

CD-ROM/DVD

Drugi CD-ROM/DVD je moguće dodati u ovoj kartici. Ubaciti CD-ROM sa instalacijskim paketima i kliknuti na Add CD-ROM. Nakon dodavanja CD-ROM/DVDa biće pretraživani tok instalacijskoh zahteva.

Dodavanja PPA

Od Ubuntu 9.10 verzije postoji lak način za dodavanje PPA (lične arhive paketa) među izvore softvera koji automatski povlače ključeve za povrdu preuzetog softvera. Da bi se dodao PPA treba otvoriti Ubuntu Softverski Centar>Uređivanje>Izvori softvera>Ostali softver i kliknuti na dugme Dodaj. Nakon toga se u Apt liniju može kucati PPA forma, a ona izgleda ovako:

ppa:[imekorisnika]/[ppaIme]

PPAdodavanje.png

Nakon upisa u APT linuju i klika na dugme "Dodaj izvorište" i zatvaranja prozora, sačekati osveženje riznica nakon čega se mogu instalirati paketi sa dodatog PPA koristeći Ubuntu Softverski Centar.

Dodavanje drugih riznica

Znak Upozorenja32х32.png Dođe vreme kada se pokaže potreba za dodavanjem ne-Ubuntu riznica među izvore softvera. Korisnik mora biti siguran da li su sve riznice koje se dodaju na ovaj način testirane i poznato je da provereno rade na Ubuntu sistemima. Riznice koje nisu posebno napravljene da rade sa određenom verzijom Ubuntua mogu prouzrokovati greške koje na kraju mogu dovesti do reinstalacije sistema.

Da uključite dodatne riznice, odaberite dugme "Dodaj izvorište" i unesite lokaciju riznice u predviđeno polje prozora.

PPAdodavanje.png

deb http://ppa.launchpad.net/fta/ubuntu lucid main 

I32х32.png Za objašnjenje o različitim delovima koji čine APT liniju pogledati Uređivanje riznica, naslov ispod.

Sijalica32х32.png Neka web mesta nude objašnjenja o tome kako dodati njihove riznice na određenoj verziji Ubuntua.

Sijalica32х32.png Postoji i način za preuzimanje riznica za određenu arhitekturu procesora (npr i368) kako bi se koristila i bez mrežne pokrivenosti. Za to pogledati AptGet/Offline/Repository

Uređivanje riznica

Da napravite promene u samom izvoru softvera odaberite jednog sa liste i kliknite na dugme Uredi. Prozor koji će se pritom otvoriti prikazaće APT liniju raščlanjenu na njene sastavne delove.

UredjivanjeRiznica.png

cdrom:[description_of_cd]/ 
ftp://ftp.domain.ext/path/to/repository 
http://www.domain.ext/path/to/repository 
smb://path/to/repository 
file://path/to/local/directory

Uklanjanje i onemogućavanje pojedinih riznica

DodavanjeUklanjanjeizvora.png

Ažuriranja

Azuriranja.png Kartica "Ažuriranja" je mesto gde se može podesiti vreme i način na koji Ubuntu prima osveženja sistema.

Ubuntu ažuriranja

Za više informacija o Backports pogledajte UbuntuBackports

Automatska ažuriranja

Ovaj odeljak omogućava korisniku da podesi frekvenciju i način ažuriranja sistema. Ako opcija "Proveri za dopunama" nije označena, ni ostala srodna podešavanja neće biti moguća.

Ažuriranja Ubuntu izdanja

Ovde je omogućeno korisnicima da nadograde svoj Ubuntu na novije izdanje.

Provera verodostojnosti

ProveraVerodostojnosti.png

"Ključevi verodostojnosti" se dobijaju direktno uredništva softverskih riznica. Uredništvo smesta kopije ključeva verodostojnosti na javni server za ključeve, pa je jedan od njih www.keyserver.net. Ključ može zatražiti i komandom:

gpg --keyserver [ime ključ servera] --recv-keys [keyhash] 
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 1135D466
gpg --export --armor 1135D466 | sudo apt-key add - 

I32х32.png Za više o aptu i Ključevima verodostojnosti pogledati SecureApt

Statistika

Statistike.png Kartica "Statistike" je tu za one korisnike koji žele da potpuno anonimno omoguće podetke za Ubuntu projekat. U informacije koje se sakupljaju i šalju uključene su stavke tipa vrste aplikacija koje se instaliraju kao i učestalost korišćenja istih.

Integracija sa Ubuntu Softverskim Centrom

USCentar.png

Ubuntu softverski centar potiče još iz verzije 9.10, predstavlja GUI način za dovanje i uklanjanje kako slobodnih tako i neslobodnih aplikacija na Ubuntu, i zamenjuje Dodaj/Ukloni opciju u ranijim Ubuntu verzijama. Dozvoljava korisniku da odabere riznicu i u njoj vrši pretraživanje pri čemu dobijene rezultate vidi sa kratkim opisom funkcija i rada aplikacija koje su se pojavile kao rezultat pretrage.

Ova aplikacije se otvara direktno iz Unity lansirača.

Levi panel prikazuje uključene riznice.

USCentar2.png

Izvori softvera su kroz Ubuntu Softver Centar dostupni u meniju Uređivanje>Izvori Programa Sadržaji Ubuntu softver centra ažuraju se nakon svakog dodavanja riznica, uklanjanja ili promena preko Izvora Programa. Tokom ažuriranja, ikonica koja označava tu radnju pojavljuje se u levom panelu Softver Centra.

MeniUSC.png

Istraživanje riznica

Svojstva
Sinaptik upravnik paketa

Postoji nekoliko grafičkih(GUI) načina za istraživanje riznica. Jedan od njih je otvaranjem Sinaptika upravnika paketa i biranje dugmeta Poreklo, nakon čega će biti prikazana lista riznica u levom panelu. Lista će prikazati sve riznice koju su uključene i nalaze se na sources.list. Sa desne strane biće prikazani paketi dostupni za preuzimanje(beli kvadratići) i paketi koji su već instalirani (zeleni kvadratići)

Ako se odabere paket, i u meniju desnog klika bira opcija Osobine dobiće se prikaz bitnih podataka koji se odnose na taj paket. Drugi način za pronalaženje riznice paketa je posetom lokacije: packages.ubuntu.com . Polje za pratragu na toj stranici je lak način za brzo pronalaženje potrebnog paketa nadziranog od Ubuntu tima. Nekoliko opcija za sužavanje pretrage su tu kako bi pomogle korisniku pri preciziranju.

Za pakete koji nisu podržani od Ubuntua, internet pretraga sa terminima imena paketa zajedno sa rečju "deb" može biti od koristi.


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi