Uklanjanje starih kernela

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Prvi način

KORAK 1

Listanje svih paketa koji počinju sa linux-

dpkg -l linux-*


KORAK 2

Filtriranje te liste kako bi dobili samo instalirane pakete

dpkg -l linux-* | awk '/^ii/{ print $2 }'

rezultat


linux-firmware

linux-generic

linux-headers-3.0.0-13

linux-headers-3.0.0-13-generic

linux-headers-3.1.2-custom

linux-headers-generic

linux-image-3.0.0-13-generic

linux-image-3.1.2-custom

linux-image-generic

linux-libc-dev

linux-sound-base


KORAK 3

Filtriranje paketa koji se tiču kernela koji ne želimo da uklonimo (koji koristimo)

uname -r | cut -f1,2 -d"-"

rezultat


3.1.2-custom


dpkg -l linux-* | awk '/^ii/{ print $2}' | grep -v -e `uname -r | cut -f1,2 -d"-"`

rezultat


linux-firmware

linux-generic

linux-headers-3.0.0-13

linux-headers-3.0.0-13-generic

linux-headers-generic

linux-image-3.0.0-13-generic

linux-image-generic

linux-libc-dev

linux-sound-base


KORAK 4

Filtriranje paketa koji u svojim imenima imaju brojeve

dpkg -l linux-* | awk '/^ii/{ print $2}' | grep -v -e `uname -r | cut -f1,2 -d"-"` | grep -e [0-9]

rezultat


linux-headers-3.0.0-13

linux-headers-3.0.0-13-generic

linux-image-3.0.0-13-generic


KORAK 5

Sve ove komande spajamo i uklanjamo stari kernel (može da ih bude i više)

dpkg -l linux-* | awk '/^ii/{ print $2}' | grep -v -e `uname -r | cut -f1,2 -d"-"` | grep -e [0-9] | xargs sudo apt-get --dry-run remove

rezultat


Remv linux-generic [3.0.0.13.15]

Remv linux-headers-generic [3.0.0.13.15]

Remv linux-headers-3.0.0-13-generic [3.0.0-13.22]

Remv linux-headers-3.0.0-13 [3.0.0-13.22]

Remv linux-image-generic [3.0.0.13.15]

Remv linux-image-3.0.0-13-generic [3.0.0-13.22]


dpkg -l linux-* | awk '/^ii/{ print $2}' | grep -v -e `uname -r | cut -f1,2 -d"-"` | grep -e [0-9] | xargs sudo apt-get -y purge


VAŽNO: Obavezno proverite (pre početka) da li se nalazite u kernelu koji ne želite da brišete

Drugi i jednostavniji način

KORAK 1

Saznajte koji kernel koristite (ne želite da brišete)

uname -r

KORAK 2

Izlistajte sve instalirane kernele

dpkg -l | grep linux-image

KORAK 3

Uklonite neželjeni kernel/kernele

sudo apt-get purge linux-image-x.x.x.x-generic

KORAK 4

Ažurirajte GRUB

sudo update-grub


Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi