Xawtv

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Sadržaj

Instalacija i pokretanje

XawTV je jednostavna, mala aplikacija, koja služi za gledanje TV programa, a uz to može i a snima TV sadržaj. Nalazi se u Ubuntu-ovim repozitorijumima, a instalira se lako komandom iz terminala:

sudo apt-get install xawtv xawtv-tools xawtv-plugins xawtv-plugin-qt

pokreće se prečicom (Applications → Sound & Video → XawTV) ili komandom iz treminala:

xawtv

ukoliko se pokrene a ne daje sliku (a dešava se ako imate nVidia grafiku sa vlasničkim drajverom najčešće) pokrenite ga komandom:

xawtv -remote

ili ukoliko imate više video uredjaja (webkamerica, tv karta, skener i sl.) pokrenite ga komandom iz terminala:

xawtv -hwscan

pa će XawTV potražiti dostupne uredjaje i prikazati ih, npr.:

mika@gubabox:~$ xawtv -hwscan
This is xawtv-3.95.dfsg.1, running on Linux/i686 (2.6.32-22-generic)
looking for available devices
port 310-341
  type : Xvideo, image scaler
  name : NV17 Video Texture

/dev/video0: OK             [ -device /dev/video0 ]
  type : v4l2
  name : BT878 video (Leadtek WinFast 20
  flags: overlay capture tuner 

iz čega se vidi da je tv karta identifikovana kao uredaj /dev/video0, pa se XawTV pokreće komandom:

xawtv -device /dev/video0

Traženje kanala

Pre prvog pokretanja XawTV-a potrebno je potražiti dostupne TV kanale, to se radi komandom iz terminala

scantv

po pokretanju ScanTV će izbaciti listu i upitati za tip TV programa (NTSC, Secam, Pal...), nakon čega je potrebno upisati broj tipa TV programa i pritisnuti tipku "Enter" (naš stanard je 5 PAL-BG). Sledeći upit je za tabelu frkvencija. Meni su najbolji rezultati u traženju kanala bili sa frekvencionom tabelom 5 europe-west, medjutim to ne mora važiti za sve te je možda i najbolja opcija pokrenuti ScanTV komandom:

scantv -a

koja pretražuje sve frekvencije a ne samo one iz frekvencione tabele.
Ukoliko ScanTV izbaci grešku:

vbi: open failed [/dev/vbi]
open /dev/vbi: No such file or directory

pokrenite ga komandom:

scantv -C /dev/vbi0

Naravno lista nadjenih kanala mora negde biti i upisana pa se koristi komanda:

scantv -o ~/.xawtv

dakle puna komanda koja će pretražiti sve frekvencije, sa izmenjenim vbi uredjajem i upisati ih u datoteku .xawtv koja će biti upisana u vašem home direktorijumu (a koji će XawTV kasnije da koristi kako bi iz nje čitao kanale) glasi:

scantv -a -C /dev/vbi0 -o ~/.xawtv

.xawtv

Kao što se moglo i pretpostaviti .xawtv je konfiguraciona datoteka za XawTV. Po svakom pokretanju XawTV će pogledati u nju kako bi znao kako da se pokrene i koji su mu kanali dostupni. .xawtv datoteka izgleda otprilike ovako:

[global]
freqtab = europe-west
mixer = line
jpeg-quality = 75
mjpeg-quality = 75

[defaults]
input = Television
capture = grabdisplay
norm = PAL-BG

[Unknown 1]
channel = 44

[Unknown 2]
channel = S41

u "globalnim" opcijama bitno je da ima:

U "podrazumevanim" opcijama treba da stoje:

ScanTV nadjene kanale upisuje u formi:

[Unknown 2]
channel = S41

kada se utvrdi koji je kanal u pitanju lako mu je promeniti naziv iz Unknown 2 u RTS 2 na primer. Lista kanala se dobija kada se klikne levim tasterm miša na prozot XawTV-a.

Snimanje

Lista dostupnih opcija za XawTV se dobija kada se klikne desnim tasterom miša na prozor XawTV-a. U velikom broju opcija koje su dostupne za podešavanje izdvaja se i snimanje (orig. Record Movie) opcija koja se inače može dobiti i kada se pritisne tipka r na tastaturi.

Screenshot.png

u ovom prozoru se može podešavati sve, a najbolji rezultati se postižu naravno dugotrajnim eksperimentisanjem.

Prečice

Lista je preuzeta iz man stranice:

   V      Video (Capture) on/off
   A      Audio on/off
   F      Fullscreen on/off
   G      Grab picture (full size, ppm)
   J      Grab picture (full size, jpeg)
   Ctrl+G    Grab picture (window size, ppm)
   Ctrl+J    Grab picture (window size, jpeg)
   O      Popup Options Window
   C      Popup Channels Window
   E      Popup Channel Editor
   R      Popup AVI Recording Window
   Z      Channel Hopper (zapping, tune in every
          station a few seconds)
   Ctrl+Z    Fast Channel Hopping (grab the images for the
          Channel Buttons)

   up/down   tune up/down one channel
   left/right  fine tuning
   pgup/pgdown station up/down (the ones you have in the config file)
   space    next station (same as pgup)
   backspace  previously tuned station
   Ctrl+up   scan for next station
   F5-F12    adjust bright/hue/contrast/color

   ESC,Q    Quit

   +/-     Volume up/down (keypad)
   Enter    mute (keypad)
Korisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi