Cairo-Dock

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga
m
(Instalacija)
Linija 1: Linija 1:
{{Sređivanje}}
+
== Uvodna reč ==
 
+
[http://www.glx-dock.org/ Cairo-dock] je animirani pokretač aplikacija za GNOME, KDE, i XFCE. Sličan je Mac OS X Dock-u ili Rocket Dock-u. Kompatibilan je sa Compiz-Fusion, Beryl, Compiz, i Xcompmgr-om, ali se može pokretati i bez kompozitnog menadžera.  
== O...==
+
[[Slika:Cairo.png|thumb|Cairo Dock]]
+
[http://www.glx-dock.org/ Cairo-Dock] je animirani pokretač aplikacija za GNOME, KDE, i XFCE. Sličan je Mac OS X Dock-u ili Rocket Dock-u. Kompatibilan je sa Compiz-Fusion, Beryl, Compiz, i Xcompmgr-om, ali se može pokretati i bez kompozitnog menadžera.
+
  
 +
<center> [[Slika:cairo-dock.png]]</center>
  
 
== Instalacija==
 
== Instalacija==
Instalaciju je moguće izvesti na sledeća tri načina:
+
Instalaciju je moguće izvršiti na više načina:
=== Instalacija preko repozitorijuma===
+
 
Da bi instalirali Cairo preko repozitorijuma potrebno je dodati adresu Cairo-vog repozitorijuma u listu repozitorijuma, ovo se najlakše izvodi iz terminala komandom:
+
=== Instalacija iz repozitorijuma===
 +
Ukoliko želite brzu instalaciju, dovoljno je da uradite copy-paste dole navedenih komandi u terminal:
 +
sudo -v
 +
onda ukucate vaš password (ne obraćajte pažnju na to što se karakteri vaše šifre ne pojavljuju dok kucate)
 +
 
 +
echo "deb http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu $(lsb_release -sc) cairo-dock" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
 +
wget -q http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/cairo-dock.gpg -O- | sudo apt-key add -
 +
sudo apt-get update
 +
sudo apt-get install cairo-dock cairo-dock-plug-ins
 +
 
 +
==== Ukoliko repozitorijum ne funkcioniše, možete dodati PPA ====
 +
 
 +
sudo -v
 +
sudo add-apt-repository ppa:cairo-dock-team/ppa
 +
sudo apt-get update
 +
sudo apt-get install cairo-dock cairo-dock-plug-ins
 +
 
 +
ili
 +
 
 +
sudo -v
 +
echo "deb http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu $(lsb_release -sc) main ## Cairo-Dock-PPA" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
 +
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys E80D6BFS
 +
sudo apt-get update
 +
sudo apt-get install cairo-dock cairo-dock-plug-ins
 +
 
 +
==== Detaljno objašnjen postupak instalacije ====
 +
Strogo je preporučljivo preuzimanje ključa za autentifikaciju. Da biste preuzeli i instalirali ključ, pokrenite sledeću komandu u terminalu:
 +
wget -q http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/cairo-dock.gpg -O- | sudo apt-key add -
 +
Zatim editujte sources.list
 
  sudo gedit /etc/apt/sources.list
 
  sudo gedit /etc/apt/sources.list
pa se u novootvorenu datoteku doda red:
+
i dodajte sledeći red u zavisnosti od izdanja koje koristite:
 +
 
 +
za '''Lucid Lynx''' 10.04 LTS:
 +
deb http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu lucid cairo-dock
 +
 
 +
za '''Maverick Meerkat''' 10.10:
 +
deb http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu maverick cairo-dock
 +
 
 +
za '''Natty Narwhal''' 11.04:
 +
deb http://download.tuxfamily.org/glxdock/repository/ubuntu natty cairo-dock
 +
 
 +
Zatim ažurirajte listu repozitorijuma i instalirajte ''cairo-dock'' i ''cairo-dock-plug-ins'' (tako ćete instalirati i zavisnosti):
 +
sudo apt-get update
 +
sudo apt-get install cairo-dock cairo-dock-plug-ins
 +
 
 +
==== Problemi tokom instalacije i ažuriranja ====
  
za '''Ubuntu Gutsy Gibbon 7.10''':
+
Ukoliko dobijete sledeću poruku tokom sveže instalacije ili ažuriranja
  deb http://repository.cairo-dock.org/ubuntu gutsy cairo-dock
+
  trying to overwrite `/usr/share/cairo-dock/default-indicator.png', which is also in package cairo-dock-data
 +
dpkg-deb: subprocess paste killed by signal (Broken pipe)
  
za '''Ubuntu Hardy Heron 8.04''':
+
to je izazvano paketima koji se nalaze u repozitorijumima Ubuntua... Evo rešenja:
  deb http://repository.cairo-dock.org/ubuntu hardy cairo-dock
+
  sudo apt-get remove cairo-dock* --purge
 +
sudo apt-get install cairo-dock cairo-dock-plug-ins
  
za '''Ubuntu Intrepid Ibex 8.10''':
+
=== Instalacija putem kompajliranja ===
deb http://repository.cairo-dock.org/ubuntu intrepid cairo-dock
+
  
sačuva se ova datoteka (CTRL + S) pa se preko terminala doda GPG klujč,komandom:
+
==== Stabilna verzija ====
wget -q http://repository.cairo-dock.org/ubuntu/cairo-dock.gpg -O- | sudo apt-key add -
+
  
I potom se instaliraju paketi, preko nekog GUI menadžera paketa ili preko terminala komandom:  
+
* Najbolje je da očistite instalacioni repozitorijum Cairo-docka ukoliko vršite ažuriranje:
sudo apt-get update && sudo apt-get install cairo-dock cairo-dock-plug-ins
+
  sudo "rm -r /usr/share/cairo-dock/"
  
=== Instalacije preko deb paketa===
+
* Zatim instalirajte sledeće zavisnosti:
Cairo se može instalirati i preko deb paketa. Ali je prvo potrebno instalirati pakete:
+
  libtool build-essential cmake pkg-config intltool gettext libcairo2-dev libgtk2.0-dev librsvg2-dev libdbus-glib-1-dev libgnomeui-dev libvte-dev
sudo apt-get install libcairo2 librsvg2-2 libglitz1 libglitz-glx1
+
  libxxf86vm-dev libx11-dev libalsa-ocaml-dev libasound2-dev libxtst-dev libgnome-menu-dev libgtkglext1-dev freeglut3-dev glutg3-dev libetpan-dev
 +
  libxklavier-dev libwebkit-dev libexif-dev libcurl4-gnutls-dev curl
 +
'''dodajte libthunar-vfs-1-dev za XFCE ili libgnomevfs2-dev za ostala'''
  
pa potom skinuti željeni deb paket sa adrese [http://developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=8724 http://developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=8724], pa na skinutu datoteku kliknuti desnim tasterom miša i instalirati ga pomoću gDebi menadžera paketa ili otvoriti direktorijum gde se nalazi deb paket u terminalu i uneti komandu:
 
sudo dpkg -i xxx.deb && sudo apt-get -f install
 
  
gde je '''xxx''' ime skinutog deb paketa.
+
* Preuzmite dva tarbala na LaunchPadu ([https://launchpad.net/cairo-dock-core core] i [https://launchpad.net/cairo-dock-plug-ins plug-ins]) i raspakujte ih
  
=== Instalacija kompajliranjem===
 
Da bi se Cairo kompajlirao potrebno je prvo instalirati pakete:
 
sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libgtk2.0-dev librsvg2-dev libglitz1-dev libcairo2 librsvg2-2
 
libglitz1 libglitz-glx1 libglitz-glx1-dev m4 autotools-dev pkg-config libtool
 
  
pa, skinuti '''tar.bz2''' paket sa adrese [http://developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=8724 http://developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=8724], raspakovati ga i u terminalu otvoriti raspakovani direktorijum pa uneti komande:
+
* Idite u repozitorijum ''cairo-dock-X.X.X'', otvorite terminal i uradite sledeće ('''$ za korisnički mod''' i '''# za root mod'''):
  autoreconf -isvf
+
  $ mkdir build && cd build
  ./configure –prefix=/usr
+
  $ cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr
  make
+
  $ make -j $(grep -c ^processor /proc/cpuinfo) - ukoliko vam javi grešku, proverite da li imate instalirane sve zavisnosti
  sudo make install
+
  # make install
  
== Prvo pokretanje==
+
* Uradite isto za repozitorijum ''cairo-dock-plugins-X.X.X'':
Nakon instalacije Cairo-a, trebalo bi da se pojavi prečica za pokretanje programa u "System" podmeniju. Ako je nemate pritisnite tipke ALT + F2 i ukucajte '''cairo-dock'''. Pametno je Cairo pokrenuti preko terminala ako imate problema sa njim kako bi ste videli šta se dešava tokom pokretanja, iz terminala Cairo se pokreće komandom:
+
$ mkdir build && cd build
  cairo-dock & disown
+
$ cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr
 +
$ make -j $(grep -c ^processor /proc/cpuinfo) - ukoliko vam javi grešku, proverite da li imate instalirane sve zavisnosti
 +
  # make install
 +
sa ''make -j $(grep -c ^processor /proc/cpuinfo)'' kompajliranje koristi sva jezgra na vašem procesoru (takođe, možete koristiti ''make'' bez ikakvih opcija)
  
Prilikom prvog pokretanja Cairo će se konfigurisati i zatražiti unos nekih osnovnih informacija, kao što je odabir teme i sl. Ukoliko ste pokrenuli Cairo a ne vidite ga na radnoj površini uključena vam je opcija "autohide", da bi ste ga videli samo spustite kursor miša skroz do dna radne površine.
 
  
 +
Program će biti instaliran u ''/usr/share/cairo-dock, /usr/lib'' i ''/usr/bin''
  
== Spoljašnje veze==
 
[http://www.ubuntu-rs.org/forum/viewthread.php?tid=6234 Cairo na Ubuntu Srbija forumu]<br />
 
[http://www.cairo-dock.org/ww_page.php?p=A%20complete%20tutorial%20on%20how%20to%20customize%20your%20dock&lang=en A complete tutorial on how to customize your dock]
 
  
 +
=== Instalacija .deb paketa ===
  
{{Korisnička dokumentacija}}
+
.deb paket požete instalirati iz vašeg upravljača paketima
[[Category:8.10]]
+
[[Category:8.04]]
+
[[Category:7.10]]
+
[[Category:Aplikacije]]
+
[[Category:Saveti i trikovi]]
+

Izmena od 3. jul 2011. u 22:08

Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi