Desktop trikovi

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga
Linija 1: Linija 1:
  
 +
 +
Ovaj deo pomoći će vam u korištenju i uređivanju Ubuntu desktop okruženja (zvanog GNOME) i upravitelja fajlovama (zvanog Nautilus).
 +
 +
 +
Uređivanje menija
 +
 +
Ubuntu dolazi sa Alacarte uređivačem menija, pa možete urediti meni i dodati nove unose za programe koji se ne prijavljuju automatski nakon instalacije.
 +
 +
Kako biste dodali novi unos u meni:
 +
 +
Otvorite Alacarte putem Applications  Accessories  Alacarte Menu Editor, ili desnim klikom na početni meni i odabirom Edit Menus.
 +
 +
Na Alacarteovom levom stupcu odaberite podmeni u kojem želite novi unos.
 +
 +
Odaberite File New Entry. U prozoru za novi unos odaberite ime, komentar, naredba i ikona Naredba ce uglavnom biti ime paketa, ime je naziv unosa u meniu, a komentar će se pojaviti kada mišom pređete preko unosa. Ikone se automatski postavljaju u /usr/share/pixmaps, a mogu se i odabrati iz vaših fajlova.
 +
 +
Kako biste promenili redosled, upotrebite strelice prema gore i dole na desnoj strani Alacarte prozora.
 +
 +
Kako biste sprečili prikaz unosa, upotrebiti kvadratiće kraj unosa. Ovo ne uklanja unos, pa ga kasnije možete ponovo omogućiti.
 +
 +
 +
Pokreni program ručno
 +
 +
Ponekad je korisno program pokrenuti ručno. Na primer, kada program nema unos u meniju. To se lako može napraviti sa Run Applications dijalogom
 +
 +
Programe koje planirate koristiti često, a nemaju unos u meniju, vrlo je jednostavno dodati u meni Ubuntua.
 +
 +
Otvorite Run Applications dijalog pomoću Alt+F2 kombinacije.
 +
 +
Upišite ime programa kojeg želite pokrenuti i pritisnite Enter.
 +
 +
 +
Pokreni programe automatski kada se GNOME pokrene
 +
 +
Odaberite System  Preferences  Sessions
 +
 +
Kliknite na Startup Programs karticu.
 +
 +
Koristite Add, Edit, and Delete tipke za uređivanje programa koji ce se pokrenuti prilikom prijave. Neki će programi biti automatski dodati na popis nakon što ih podesite
 +
 +
 +
Prijavi se automatski u GNOME kada se računar pokrene
 +
 +
Moguće je automatski prijaviti korisnika nakon što se računar pokrene. Ovo se ne preporučuje za većinu računara jer nije sigurno i može omogućiti drugim korisicima pristup do vaših informacija.
 +
 +
System  Administration  Login Screen Setup
 +
 +
Odaberite Security karticu. Označite Enable Automatic Logi.
 +
 +
Odaberite korisnika kojeg želite automatski prijaviti na sustav.
 +
 +
 +
Promena načina prikaza u Nautilusu
 +
 +
Ubuntu preglednik fajlova, Nautilus, pruža dva načina prikaza fajl sistema: Spatial način i Browser  način.
 +
 +
U Browser načinu, prozor preglednika fajlova prestavlja pretraživac, koji može pokazati bilo koju lokaciju. Otvaranjem foldera, osvežava se celi prozor preglednika kako bi se pokazao novi folder.
 +
 +
U Spatial načinu, prozor preglednika fajlova predstavlja određeni folder. Otvaranjem foldera otvara se novi prozor za taj folder. Svaki put kada otvorite određeni folder, prozor će se pokazati na istom mestu i iste velicine kao što je i zadnji put prikazan.
 +
 +
Browser način rada je uobicajena postavka na Ubuntuu, ali je možete promeniti:
 +
 +
U Nautilusu, odaberite Edit  Preference
 +
 +
Kliknite na Behavior karticu.
 +
 +
Odznačite Always open in browser windows.
 +
 +
Zatvori i ponovo otvori Nautilus.
 +
 +
 +
Prikaži skrivene fajlove i mape u Nautilusu
 +
 +
U Nautilusu, koristite Ctrl+H kombinaciju kako biste uključili i isključili prikazivanje skrivenih fajlova i foldera ili odaberite View  Show Hidden Files
 +
 +
Za trajno prikazivanje skrivenih fajlova i foldera, odaberite Edit ? Preference
 +
 +
Kliknite na Views karticu.
 +
 +
Odaberite Show hidden and backup files
 +
 +
 +
Otvorite traku za putanju u Nautilusu
 +
 +
Traka za putanju je traka u vašem pregledniku fajlova u koju možete upisati adresu. Traku palite i gasite sa: Go  Location....Možete, takođe, koristiti kombinaciju.tastera Ctrl+L
 +
 +
 +
Pregledajte SSH, FTP i SFTP servere koristeci Nautilus
 +
 +
Proverite je li otvorena Nautilusova adresna traka
 +
 +
U Adresnoj traci upišite sledeće:
 +
 +
Za SSH, koristite:
 +
ssh://korisnik@ssh.server.com
 +
 +
Za FTP, koristite:
 +
 +
ftp://korisnik@ftp.server.com
 +
 +
Za SFTP, koristite:
 +
sftp://korisnik@sftp. server.com
 +
 +
Zamenite 'username' sa svojim korisničkim imenom i zamenite sve iza @ znaka sa adresom servera. Bićete upitani za lozinku, ukoliko je potrebna. Ako nema korisničkog imena (anonymous), uklonite korisničko ime i @ znak.
 +
 +
Eventualno, ako želite i lozinku odmah upisati, promenite link u oblik (primjer za FTP):
 +
 +
ftp://korisnik:lozinka@ftp.server.com
 +
 +
Kako biste pristupili udaljenim serverima, putem Nautilusa, dodajte stalnu bookmark odrednicu na server odabirujuci Places  Connect to Serve... i upisujuci detalje o udaljenomserveru.
 +
 +
 +
Promeni uobičajeni program za pokretanje određenih fajlova, pomoću opcije "Open with"
 +
 +
U Nautilusu, desni klik na fajl i dobićete meni u kom. odaberete Properties. Pojavi ce se Properties dijalog.
 +
 +
Kliknite na Open With karticu. Pojavi će se popis programa.
 +
 +
Odaberite standardni program koji ćete koristiti za ovaj tip fajlova.Ako program nije na popisu, upotrebite  Add button kako biste dodali program na listu.
 +
 +
 +
Otvori fajlove s administratorskim ovlašćenjima iz preglednika fajlova
 +
 +
Kako biste mogli otvarati fajlove s administratorskim ovlašćenjim unutar preglednika fajlova, morate dodati ''Nautilus skriptu'':
 +
 +
Obratite pažnju da otvaranje fajlova s administratorskim ovlašćenjima predstavlja sigurnosni rizik. Uvek budite sigurni da znate što radite s fajlom koji otvarate.
 +
 +
Otvorite novi fajl za uređivanje u relevantnom folderu:
 +
 +
gedit $HOME/.gnome2/nautilus-scripts/Open\ as\ Administrator
 +
Unesite sledeće linije u nov fajl:
 +
 +
for uri in $NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS; do
 +
gksudo "gnome-open $uri" &
 +
done
 +
 +
Spremite uređeni fajl
 +
 +
Učinite spremljeni fajl izvršnom:
 +
 +
chmod +x $HOME/.gnome2/nautilus-scripts/Open\ as\ Administrator
 +
 +
Sada možete otvoriti fajlove kao root tako da kliknete desnom tipkom na fajl i odaberete Scripts
 +
Open as Administrator.
 +
 +
 +
Instaliranje dodatnih fontova
 +
 +
Ovj deo opisuje kako instalirati dodatne fontove iz Ubuntu arhiva.
 +
 +
Za međunarodne font, instalirajte sledeće pakete iz Universe repozitorija:
 +
 +
xfonts-intl-arabic
 +
xfonts-intl-asian
 +
xfonts-intl-chinese
 +
xfonts-intl-chinese-big
 +
xfonts-intl-european
 +
xfonts-intl-japanese
 +
xfonts-intl-japanese-big
 +
xfonts-intl-phonetic
 +
 +
Za Microsoft TrueType core font, instalirajte msttcorefonts paket iz Multiverse repozitorija
 +
 +
Za Ghostscript font, instalirajte gsfonts-x11 paket
 +
 +
Nakon instalacije novog fonta, osvežite informacije o fontovima kucajući u terminalu:
 +
 +
sudo fc-cache -f –v
 +
 +
Ako želite preuzeti pojedinačni font, možete ga instalirati tako da otvorite glednik fajlova i upišete fonts:/// u lokacijsku traku. Tada jednostavno povučete i pustite preuzeti font u grupu postojećih fontova.
 +
 +
 +
RAR arhiver
 +
 +
Instalirajte rar paket iz Multiverse repozitorija
 +
 +
Pokrenite:
 +
 +
sudo ln -fs /usr/bin/rar /usr/bin/unrar
 +
 +
Da biste otvorili rar fajl, kliknite dva puta na njega.
 +
 +
 +
Napredni desktop apleti
 +
 +
gDesklets je sistem koji pokreće male programe (desklets), kao što su prognoza vremena, informacije o sistemu, kontrola muzike itd, na vašem nom desktopu, kombinujući korisnost i lep izgled.
 +
 +
Instalirajte gdesklets i gdesklets-data pakete iz Universe repozitorija
 +
 +
Odaberite: Aplications Accessories gDesklets
 +
 +
Za više informacija, posetite gDesklets web sajt[http://www.gdesklets.org/]
 +
 +
 +
Sakrij nedavno korištene dokumente u Places meniju
 +
 +
Kako biste sakrili nedavno korištena dokumenta u mesta meniju, otvorite terminal i pokrenite naredbu:
 +
 +
chmod 400 ~/.recently-used
 +
 +
Da biste ovo opet omogucili, pokrenite naredbu:
 +
 +
chmod 600 ~/.recently-used
 +
 +
 +
Pokaži Computer, Home, i Trash ikone u GNOME-u
 +
 +
Otvorite Configuration Editor pokrećući program gconf-editor
 +
 +
Odaberite apps nautilus desktop.
 +
 +
Odaberite kućicu uz computer_icon_visible, home_icon_visible i trash_icon_visible. Promene će odmah biti vidljive.
 +
 +
 +
Promeni moj e-mail klijent u Mozilla Thunderbird
 +
 +
Odaberite System Preferences Preferred Applications
 +
 +
Kliknite na Mail Reader karticu, i odaberite opciju Custom.
 +
 +
U Command text box unesite mozilla-thunderbird %s, a potom zatvorite prozor dijaloga.
 +
 +
 +
Ponovo pokreni GNOME bez ponovnog pokretanja računara
 +
 +
Snimite svoje radove i zatvorite sve otvorene programe.
 +
 +
Upotrebite Ctrl+Alt+Backspace kombinaciju kako biste ponovo pokrenuli GNOME.
 +
 +
Ako je kratica Ctrl+Alt+Backspace onemogućena, upišite
 +
 +
sudo /etc/init.d/gdm restart
 +
 +
(Pogledajte sledeću sekciju kako biste onemoguciliCtrl+Alt+Backspace kombinaciju.)
 +
 +
 +
Sprečiti ponovno pokretanje X-a Ctrl-Alt-Backspace kombinacijom
 +
 +
Napravite sigurnosnu kopiju postojećeg /etc/X11/xorg.conf fajla:
 +
 +
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
 +
 +
Otvorite /etc/X11/xorg.conf za uređivanje:
 +
 +
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 +
 +
Dodajte ove linije na kraju fajla :
 +
 +
Section "ServerFlags"
 +
Option "DontZap"    "yes"
 +
EndSection
 +
 +
Spremite uređeni fajl
 +
 +
Promena će nasupiti sledeći put kada se prijavite u GNOME. Ako želite odmah primeniti promene, ponovo pokrenite GNOME ručno.

Izmena od 20. mart 2007. u 01:43

Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi