Instalacija Ubuntu-a 10.04

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga

Pre početka instalacije, obavezno je napraviti rezervne kopije podataka, naročito ako se instalacija Ubuntu radi prvi put. Takodje, treba pogledati i preinstalacijske napomene.

Instalacija Ubuntu-a 10.04 preko desktop CD-a

Za razliku od predhodnih verzija Ubuntu-a, kod 10.04 se ne pojavljuje izborni meni odmah na početku podizanja računara sa desktop CD-a. Umesto izbornog menija prikazaće se slika.

Novi početak

Ukoliko se želi videti stari izborni meni dovoljno je pritisnuti tipku “ESC” na tastaturi i prikazaće se lista za izbor jezika za podizanje desktop CD-a, kao što je to bilo i kod predhodnih verzija Ubuntu-a. Ako se lista pažljivije pogleda uočiće se da je i srpski jezik prisutan u Ubuntu-u 10.04.

izbor jezika

Nakon odabira jezika prikazaće se već poznati izborni meni za podizanje Ubuntu-a. Ovde je prikazano kako izborni meni izgleda kada se kao jezik izabere srpski.

stari izborni meni

Ukoliko se na početku podizanja Ubuntu-a ne pritisne tipka “ESC”, nakon kratkog vremena desktop CD će podrazumevano učitati Ubiquity instaler i otvoriti prvi korak instalacije. Ovde je još uvek moguće prekinuti instalacioni proces i podići Ubuntu da bi se isprobale sve opcije koje donosi 10.04, odabirom opcije Try Ubuntu 10.04 LTS. Za potrebe ovog uputstva instalacija će biti odradjena na engleskom jeziku, a sam instalacioni proces je isti na svakom jeziku dostupnom na listi. Dakle, u prvom koraku potrebno je odabrati jezik instalacije u listi sa leve strane i potom odabrati opciju Install Ubuntu 10.04 LTS.

prvi korak

Drugi korak instalacije traži od korisnika da odabere vremensku zonu u kojoj se nalazi, što je moguće izvesti klikom na geografsku lokaciju na prikazanoj slici ili odabirom u dve liste dole. Ukoliko je vreme u BIOS-u računara ispravno podešeno sva je verovatnoća da će instaler već prikazati ispravnu vremensku zonu te da će korisnik morati samo da klikne na dugme Forward.

drugi korak

Treći korak predstavlja odabir tastature. Ukoliko korisnik na tastaturi nema YU karaktere (Š,Đ,Ž,Č,Ć...) ili drugu specifičnu tastaturu, može se ostaviti i podrazumevani izbor USA. Za potrebe ovog uputstva čekirali smo opciju Choose your own i u listama ispod odabrali srpsku tastaturu i latinični kod kao podrazumevani. Nakon završenog izbora potrebno je kliknuti na dugme Forward.

treći korak

Četvrti korak je particionisanje HDD-a. Pre bilo kog particionisanja bilo bi poželjno napraviti rezervne kopije podataka i defragmentirati fajl sistem postojećeg OS-a. Kao test računar za ovo uputstvo imali smo AMD 1700+ sa 512 MB RAM-a i HDD-om od 40 GB, sa već instaliranim Ms windows 2000. Pošto većina novih korisnika Ubuntu-a želi da sačuva svoj postojeći sistem ovo uputstvo je bazirano na takvom primeru.
Naš računar je imao samo jednu particiju sa instaliranim OS-om. Pa je potrebno prvo napraviti mesta za Ubuntu. To radimo čekiranjem opcije Install them side by side... i pomeranjem klizača ulevo smanjumemo veličinu postojeće particije. Nakon odredjivanja veličine postojeće particije (u našem slučaju 10 GB), potrebno je kliknuti na dugme Forward kako bi se novonastale promene zapisale. Instaler će izbaciti upozorenje da se promene koje će biti zapisane ne mogu vratiti unazad, te da zapisivanje promena može potrajati neko vreme (kod nas je zapisivanje promena trajalo 30 sekundi), a za nastavak je potrebno kliknuti na dugme Continue. Ukoliko imate prazan HDD, ili ne želite da sačuvate postojeći OS, čekirajte opciju Specify partitions manually i preskočite naredni korak ovog uputstva.

početak particionisanja

Nakon zapisivanja promena na HDD, instaler će preći na sledeći korak. Što je OK ako se ne želi napraviti posebna particija za podatke i swap particija. Posebna particija za podatke je dodatno osiguranje od gubitaka podataka u slučaju težeg kvara na računaru te ju je svakako pametno napraviti. Swap particija služi kao povećanje RAM memorije na GNU/Linux sistemima, iako dosta stručnjaka smatra swap particiju nepotrebnom na modernim računarima sa 1 GB i više RAM memorije, rad bez swap particije je kao iskakanje iz aviona samo sa osnovnim padobranom (bez rezervnog). U principu rezervni vam i ne treba... ustvari zatreba vam samo jednom! Da bi nastavili dalje particionisanje odabraćemo dugme Back...

vraćanje

...a zatim opciju Specify partitions manually, i klik na Forward. Ovde se vidi novi raspored particija na HDD-u, t.j. novonapravljena particija za predhodni OS od 10 GB i ostatak HDD-a koji je sada prazan prostor.

novi raspored

Da bi ručno napravili novu particiju za datoteke Ubuntu-a, odabraćemo Free space i kliknuti na dugme Add.

nova particija

U novootvorenom prozoru potrebno je čekirati opciju Primary kako bi napravili primarnu particiju (najviše četiri ih može biti na HDD-u, a sa particijom na kojoj je smešten postojeći OS sada ih imamo dve), i opciju Beginning što znači da će biti smeštena na početku praznog prostora t.j. odmah iza particije postojećeg OS-a. U prvu praznu traku treba upisati veličinu nove particije u megabajtima, u našem primeru ona je 10 GB ili 10.000 MB. Particija na kojoj će biti smešteni operativne datoteke Ubuntu-a, ne bi smela biti manja od 4 GB. U padajućoj listi Use as: treba odabrati tip particije, za moderne računare najbolji izbor je Ext4 koji obezbeđuje i brzinu i stabilnost. A kao tačku montiranja u traku Mount point: treba upisati obrnutu kosu crtu “ / “ što predstavlja koren OS-a. Na kraju potrebno je klinuti na dugme OK kako bi potvrdili unesene promene.

primarna ubuntu particija

Stanje particija bi sada trebalo da izgleda kao na slici desno. Da bi nastavili particionisanje treba označiti Free space i kliknuti na dugme Add.

nova particija

Za swap particiju čekiramo opcije Primary kao tip particije i Beginning kao lokaciju, a u padajućoj listi Use as: biramo opciju swap area. Veličina swap particije bi trebala biti dva puta veća od RAM memorije. A kako na računaru imamo 512MB RAM-a, kao veličinu swap particije unosimo 1000 MB ili 1 GB. Za potvredu unesenih izmena potrebno je kliknuti na OK.

swap particija

Nakon unošenja izmena stanje na HDD-u bi trebalo sada da izgleda ovako. Napravićemo još samo tkz. Home particiju, na kojoj će biti smešteni svi korisnički podaci. Ovu particiju nije obavezno praviti ali ona obezbeđuje veću otpornost na gubitke podataka, lakše ažuriranje na nove verzije Ubuntu-a i sl. Opet ćemo dakle označiti prazan prostor (Free space) i kliknuti na dugme Add.

nova particija

Za Home particiju kao tip i lokaciju čekiramo opcije Primary i Beginning i dodeljujemo joj sav preostao prostor na HDD-u. Kao fajl sistem biramo Ext4 (mada ni stariji Ext3 ne pretstavlja loš izbor). A kao tačku montiranja (Mount point:) biramo /home. Da bi potvrdili, klik na dugme OK, i u sledećem prozoru videćemo sve particije koje su napravljene. Klik na dugme Forward potreban je za nastavak instalacije.

home particija

Peti korak instalacije pretstavlja unos korisničkog imena i lozinke. U u prvo polje treba uneti puno ime i prezime (nije obavezno), u sledeće korisničko ime (obično jedna reč nadimak korisnika ili sl.), pa u treće polje (gledano odozgo) treba uneti i lozinku koju treba i potvrditi ponovnim ukucavanjem u polje desno. Ubuntu će automatski odrediti jačinu lozinke, da bi bila jača potrebno je uneti kombinaciju slova i brojeva. U četvrto polje unosi se ime računara, i potrebno je još samo odabrati opciju za automatsko logovanje. Prva opcija automatski loguje korisnika po podizanju računara dok će druga zahtevati lozinku. Treća opcija automatski uključuje i kriptovanu zaštitu Home direktorijuma, a zahtevaće i ukucavanje lozinke svaki put po paljenju računara.

peti korak

Šesti korak instalacije otvara tkz. asistenta migracije koji omogućava uvoz podataka i podešavanja iz postojećeg OS-a. Na slici levo jasno se može videti koje su opcije dostupne.

asistent migracije

I sedmi korak predstavlja pregled odabranih opcija za instalaciju Ubuntu-a 10.04 LTS. Da bi se instalacija nastavila potrebno je još samo kliknuti na dugme Install.

spreman za instalaciju

Nastavak instalacije propraćen je pregledom opcija koje donosi novi Ubuntu...

pregled opcija

Po završetku intalacije potrebno je samo kliknuti na dugme Restart Now, kako bi računar bio resetovan...

reset

Ubuntu nastavlja sa gašenjem računara do tačke kada će zatražiti da izvadite desktop CD iz računara i da pritisnete tipku Enter za nastavak reseta.

diskout
Head-blue.png Napomena: Instalacija preko Alternate CD-a ovaj put nije posebno objašnjena jer se u načinu instalacija nije ništa bitnije izmenilo od verzije 8.10.

Pogledati još

Za više informacija o informatici, kompjuterima, hardveru, softveru, slobodnom softveru i Ubuntu pogledajte stranicu

Knjiga: SIGURNI KORACI MALOG PINGVINAKorisnička dokumentacija
Aplikacije | Multimedija | Internet i mreže | Virtuelizacija | Saveti i trikovi | Eyecandy | Serveri | Instalacija | Hardver | Laptop | Sigurnost | Igre | Info
Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi