Instalacija dodatnih programa kroz aptitude

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga
Linija 61: Linija 61:
  
 
  sudo dpkg-reconfigure mpd
 
  sudo dpkg-reconfigure mpd
 
 
== Korišćenje ".tar.gz" (Tar/GZip) arhiva ==
 
 
Da otpakujete:
 
 
tar xvzf package.tar.gz
 
 
Da zapakujete:
 
 
tar cvfz package.tar.gz folder
 
 
 
== Korišćenje ".tar.bz" (Tar/BZip) arhiva ==
 
 
Da otpakujete:
 
 
tar xvjf package.tar.bz
 
 
Da zapakujete:
 
 
tar cvjf package.tar.bz folder
 
 
 
== Da otpakujete ".bz" arhivu ==
 
 
bunzip2 file.bz
 
 
 
== Da otpakujte ".gz" ahivu ==
 
 
gunzip file.gz
 
 
 
== Instaliranje iz Source-a ==
 
 
Pobrinite se da imate sve razvojne alatke (npr. libraries, compilers, headers)
 
 
sudo aptitude install build-essential
 
sudo aptitude install linux-headers-`uname -r`
 
 
Otpakujte paket
 
 
tar xvzf package.tar.gz
 
 
I uradite sledeće
 
 
cd /path/to/extracted/package
 
./configure
 
make
 
make install
 
 
Ukoliko je sve prošlo kako treba, ne bi bilo loše da napravite Ubuntu (Debian) paket (.deb) kako bi ste ga kaasnije koristili :
 
 
Uradite sledeće:
 
 
sudo aptitude install checkinstall
 
 
Napravite paket koristeći "checkinstall":
 
 
cd /path/to/extracted/package
 
./configure
 
make
 
checkinstall
 
 
Sačuvajte taj ".deb" fajl za kasnije korišćenje. On se može instalirati pomoću komande:
 
 
sudo dpkg -i package.deb
 
 
Napomena: Ovo su osnovne instrukcije koje nemoraju uvek da funkcionišu. Neki paketi zahtevaju dodatne zavisnosti i opcione parametre koje treba podesiti da bi se sve ovo uspešno odradilo.
 
  
  

Izmena od 10. mart 2007. u 13:12

Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi