Instalacija softvera za Kubuntu

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga
(Zamena sadržaja stranice sa '{{Instaliranje i nadogradnja paketa}} ---- {{Kubuntu korisnička dokumentacija}} Kategorija:Kubuntu instalacija i podešavanje')
 
Linija 1: Linija 1:
{{Radovi|ime=}}
+
{{Instaliranje i nadogradnja paketa}}
====Apt i osnove u radu sa paketima====
+
 
+
Mnogi korisnici instaliraju pakete pomoću KpackageKit-a. Sledeće instrukcije se odnose na instaliranje paketa iz komandne linije (Konzole).
+
 
+
* Instaliranje paketa:
+
 
+
{{Cli|sudo apt-get install <tt>ime_paketa</tt>}}
+
 
+
* Primer:
+
 
+
{{Cli|sudo apt-get install mpb sbackup}}
+
 
+
* Uklanjanje paketa:
+
 
+
{{Cli|sudo apt-get remove <tt>ime_paketa</tt>}}
+
 
+
* Primer:
+
 
+
{{Cli|sudo apt-get remove mpb sbackup}
+
 
+
* Uklanjanje svih zavisnosti:
+
 
+
{{Cli|sudo apt-get autoremove}}
+
 
+
* Traženje paketa:
+
 
+
{{Cli|sudo apt-cache search <tt>ključne_reči</tt>}}
+
 
+
* Primeri:
+
 
+
{{Cli|sudo apt-cache search Music MP3
+
sudo apt-cache search "Text Editor"}}
+
 
+
* Ažuriranje apt baze podataka nakon dodavanja/uklanjanja repozitorijuma:
+
 
+
{{Cli|sudo apt-get update}}
+
 
+
 
+
* Nadogradnja paketa:
+
 
+
{{Cli|sudo apt-get upgrade}}
+
 
+
 
+
====Instalacija .deb paketa====
+
 
+
Debijan (.deb) paketi su paketi koji se koriste u Kubuntu/Ubuntuu. Možete instalirati bilo koji .deb paket na vaš sistem. .deb paketi uopšte mogu biti instalirani iz vašeg menadžera fajlova (Konqueror ili Dolphin) dok se skupovi fajlova sa oubičajenim instalerom već nalaze u Kubuntuu. Ove instrukcije se odnose na one koji žele da instaliraju pakete koristeći komandnu liniju (Konzolu).* Instalacija preuzetog .deb paketa:
+
 
+
{{Cli|sudo dpkg -i <tt>ime_paketa</tt>.deb}}
+
 
+
* Uklanjanje .deb paketa:
+
 
+
{{Cli|sudo dpkg -r <tt>ime_paketa</tt>.deb}}
+
 
+
* Rekonfiguracija/Popravka instaliranog .deb paketa:
+
 
+
{{Cli|sudo dpkg -reconfigure <tt>ime_paketa</tt>}}
+
 
+
* Primer:
+
 
+
{{Cli|sudo dpkg -reconfigure mpb}}
+
 
+
 
+
====Upravljanje (Tar/GZip) i (Tar/Bzip2) arhivama====
+
 
+
(Tar/GZip) arhive se završavaju sa "tar.gz", a (Tar/Bzip2) arhive sa "tar.bz2". Bzip2 je noviji, efikasniji način kompresije. Ovakve fajlove možete raspakovati tako što kliknete na njih u vašem menadžeru fajlova (Konqueror ili Dolphin), dok se skupovi fajlova sa odgovarajućim arhiskim uslugama već nalaze u Kubuntuu. Ove instrukcije se odnose na one koji žele da koriste Konzolu.* Raspakivanje:
+
 
+
{{Cli|tar xvf <tt>ime_paketa</tt>.tar.gz}}
+
 
+
{{Napomena|tar je aplikacija koja može da raspakuje arhivu, da je dekompresuje ukoliko je to potrebno.
+
-x znači extract
+
-v znači verbose (lista ono što je raspakovano)
+
-f označava fajl koji se koristi}}
+
 
+
* Dekompresija ".gz" fajlova<br/>
+
 
+
{{Cli|gunzip <tt>fajl</tt>.gz}}
+
 
+
* Dekompresija ".bz2" fajlova
+
 
+
{{Cli|bunzip2 <tt>fajl</tt>.bz2}}
+
 
+
 
+
{{Napomena|Možete takođe da dekompresujete paket koristeći komandu gunzip za ".gz" fajl ili bunzip2 za <tt>.bz2</tt> fajl, a da pritom ne dirate .tar fajl. Tada ne morate da koristite komandu tar da bi ga raspakovali.
+
 
+
* Kreiranje .gz arhive:
+
 
+
{{Cli|tar cvfz <tt>ime_paketa</tt>.tar.gz <tt>fascikla</tt>}}
+
 
+
* Kreiranje .bz2 arhive:
+
 
+
{{Cli|tar cvfj <tt>ime_paketa</tt>tar.bz2 <tt>facikla</tt>}}
+
 
+
====Instalacija paketa iz izvora====
+
 
+
* Pogledajte da li imate sve potrebne alatke (biblioteke, kompajlere, zaglavlja):
+
 
+
{{Cli|sudo apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r)}}
+
 
+
{{Napomena|" uname -r" lista verziju kernela koju koristite.}}
+
 
+
* Raspakivanje arhive koja sadrži izvorne fajlove:
+
 
+
{{Cli|tar xvf <tt>arhiva</tt>.tar.gz}}
+
 
+
* Građenje paketa uz pomoć skripte paketa (u ovom slučaju configure), kompajliranje paketa (make) i instalacija kompajliranog paketa u vaš sistem (make install):
+
 
+
{{Cli| cd /putanja/do/raspakovanog/paketa/sa/izvornim/fajlovima
+
./configure
+
make
+
sudo make install}}
+
 
+
{{Napomena|Kucanje ./ pre imena fajla u datom folderu dozvoljava linuks shell-u da izvrši fajl kao aplikaciju čak iako se fajl ne nalazi tu. Ako izbaci grešku ("dozvola odbijena"), to znači da fajl nije označen kao izvršni. Možete ga učiniti izvršnim sledećom komandom:
+
sudo chmod +x <tt>ime_fajla</tt>
+
Primer:
+
sudo chmod +x configure}}
+
 
+
====Kreiranje .deb paketa iz izvornih fajlova====
+
 
+
Ukoliko se izgradnja iz izvornog koda uspešno završila, mopžete napraviti .deb paket za kasniju upotrebu.* Instalacija alatke za paket:
+
 
+
{{Cli|sudo apt-get install checkinstall}}
+
 
+
* Ponovno građenje paketa uz pomoć "checkinstall":
+
 
+
{{Cli|cd /putanja/do/raspakovanog/paketa
+
./configure
+
make
+
sudo checkinstall}}
+
 
+
* Sačuvajte tako napravljen deb paket za kasniju upotrebu. Kasnije ga možete instalirati na sledeći način:
+
 
+
{{Cli|sudo dpkg -i <tt>ime_paketa</tt>.deb}}
+
 
+
{{Napomena|Ovo su osnovne instrukcije koje neće uvek funkcionisati. Neki paketi zahtevaju dodatne zavisnosti i opcione parametre da bi bili uspešno izgrađeni. Više o strukturama deb paketa možete naći [http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-debpkg/index.html ovde.]
+
 
+
====KpackageKit====
+
[http://kde-apps.org/content/show.php/KPackageKit?content=84745 KpackageKit] je KDE grafički prikaz za [http://www.packagekit.org/index.html packagekit], novi menadžer paketa koji je podrazumevano instaliran u Kubuntuu. On omogućava PolicyKit-u da ograniči korisničke privilegije koje se odnose na instalaciju paketa.Dok je "apt-get" brži način za instaliranje paketa, možete koristiti i KpackageKit (K menu &rarr System &rarr KpackageKit Software Management) za instalaciju programa/paketa. Većina (ali ne i svi) paketa dostupna sa apt-get install takođe je dostupna i iz KpackageKit-a. Ovo je poželjan način za većinu korisnika. Kada u ovom vodiču vidite:
+
 
+
{{Cli|sudo apt-get install <tt>paket</tt>}}
+
 
+
Prosto paket možete potržiti u KpackageKit-u i instalirati ga na gore objašnjen način.
+
 
+
* K menu &rarr System &rarr KpackageKit Software Management
+
 
+
* Tražite paket/ptogram po imenu. Takođe, možete i po rečima u njegovom opisu. A onda "Nađi po imenu".
+
* Proverite da li se pored imena paketa nalazi strelica okrenuta na dole (ukoliko je paket već instaliran, možete ga obrisati tako što kliknete na "X").
+
* Onda kliknite Apply.
+
* Odabrani program(i) biće automatski instaliran (uklonjen), zajedno sa zavisnostima.<br/> KpackageKit-u možete pristupiti i odavde:<br/> K menu &rarr System &rarr System Settings &rarr Add and Remove Software
+
 
+
===Synaptic Package Manager===
+
 
+
Synaptic Package Manager je GUI menadžer paketa za Gnom/Ubuntu koji se zasniva na GTK bibliotekama. Može se koristiti i u Kubuntuu, a nekad radi bolje od KpackageKit-a. Način korišćenja je isti kao i u drugim menadžerima paketa. Instalacija:
+
 
+
{{cli|sudo apt-get install synaptic}}
+
 
+
===Ručno ažuriranje===
+
 
+
* Pomoću Konzole:
+
 
+
{{cli|sudo apt-get update<br>sudo apt-get upgrade<br>sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)}}
+
 
+
 
+
ili
+
 
+
*Pomoću KpackageKit-a:
+
 
+
{{cli|K-menu &rarr System &rarr System Settings &rarr Add and Remove Software &rarr Software Updates &rarr Apply all available updates}}
+
 
+
Ukoliko postoje paketi dostupni za ažuriranje, pitaće vas da li želite da ih instalirate.'''Automatsko ažuriranje'''
+
 
+
*Pomoću KpackageKit-a:
+
+
{{cli|K menu &rarr System &rarr System Settings &rarr Add and Remove Software &rarr Settings &rarr Edit Software Sources &rarr Updates &rarr Automatic Updates}}
+
 
----
 
----
 
{{Kubuntu korisnička dokumentacija}}
 
{{Kubuntu korisnička dokumentacija}}
 
[[Kategorija:Kubuntu instalacija i podešavanje]]
 
[[Kategorija:Kubuntu instalacija i podešavanje]]

Tekuća izmena od 27. januar 2012. u 13:05

Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi