Shutter

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga
m
 
Linija 1: Linija 1:
 
[[Slika:Shutter-logo.png]]
 
[[Slika:Shutter-logo.png]]
 
=Napredni alat=
 
=Napredni alat=
Shutter je napredni i opcijama bogat alat za slikanje ekrana i obradu dobijenih slika, pri čemu krajnji ispod može biti krajnje koristan i efektan. Ovaj alat omogućava slikanje ekrana, prozora, menija, web stranica, delova prozora i ekrana, obradu slika i njihovo smeštanje na već podešene web lokacije ili lokacije koje korisnik podesi, sve to u samo jednom prozoru.
+
Shutter je napredni i opcijama bogat alat za slikanje ekrana i obradu dobijenih slika, pri čemu krajnji ishod može biti krajnje koristan i efektan. Ovaj alat omogućava slikanje ekrana, prozora, menija, web stranica, delova prozora i ekrana, obradu slika i njihovo smeštanje na već podešene web lokacije ili lokacije koje korisnik podesi, sve to u samo jednom prozoru.
 
=Instalacija na Ubuntu=
 
=Instalacija na Ubuntu=
 
Instalacija na Ubuntu se može obaviti iz zvaničnih Ubuntu riznica ili preko PPA (svaki PPA korisnik dodaje na svoju odgovornost, i niko drugi ne snosi odgovornost.
 
Instalacija na Ubuntu se može obaviti iz zvaničnih Ubuntu riznica ili preko PPA (svaki PPA korisnik dodaje na svoju odgovornost, i niko drugi ne snosi odgovornost.
Linija 11: Linija 11:
 
  $ sudo apt-get update
 
  $ sudo apt-get update
 
  $ sudo apt-get install shutter
 
  $ sudo apt-get install shutter
 +
=Mogućnosti alata=
 +
[[Slika:MogucnostiShutter.png]]
 +
==Redo last screenshot==
 +
[[Slika:RedoShutter.png]] Biranjem ove opcije vrši se povraćaj (kopija) poslednjeg slikanja koje je izvršeno pomoću Shuttera.
 +
==Selection==
 +
[[Slika:SelectionShutter.png]] Biranje polja (prevlačenjem pokazivača miša) unutar kojeg se želi izvršiti trajno beleženje u vidu slike.
 +
==Desktop==
 +
[[Slika:DesktopShutter.png]](ne)Mogućnost slikanja jednog ili svih radnih površina (celih bez biranja oblasti ili prozora).
 +
==Window==
 +
[[Slika:WindowShutter.png]] Opcija hvatanja u sliku prozora - aktivnog ili neki od otvorenih koji će biti predstavljeni na spisku u padajućem meniju pored.
 +
==Deo prozora ili podprozor==
 +
[[Slika:SectionOFwindow.png]] Mogućnost hvatanja samo dela prozora, novootvorenog podprozora koji se bira prelaskom miša preko njega.
 +
==Hvatanje menija i podmenija==
 +
[[Slika:Menus.png]] Ni jedan meni nije neuhvatljiv uz ovu opciju, hvatanje menije ili podmenija je lako.
 +
==Hvatanje web stranice==
 +
[[Slika:WebsiteShutter.png]] Ako je potrebno web stranica lako može biti zabeležena u formatu slike.
 +
==Edit==
 +
[[Slika:Edit.png]] Svaka slika koja bude zabeležena može biti i pripremljena za dalje potrebe korisnika, ugrađen uređivač nudi dosta kvalitetnih opcija pri uređivanju.
 +
==Export==
 +
[[Slika:Edit.png]] Svaka zabeležena slika površine, prozora, menija ili delova može biti poslata na već podešene web servise i tako podeljene sa drugima. Korisnik može i sam podesiti servise po izboru.
 +
=Priprema uhvaćenih slika za dalje deljenje i pregled=
 +
Ukoliko je to potrebno mogu se izvršiti sitne izmene koje mogu uticati na kvalitet i efektivnost krajnje slike, bilo da je cilj istaknuti neke detalje i možda sprečiti da neki privatni podaci budu izloženi javnosti na internetu ili šire. Pa su dosputne sledeće mogućnosti:
 +
[[Slika:ShutterPriprema.png|okvir|Prozor za pripremu slika]]
 +
==Povlačenje linije slobodnom rukom==
 +
[[Slika:Freehand.png]] Ukoliko je to potrebno na sliku se može dodati slobodnom rukom povučena linija ili oblik u boji i debljini olovke po želji.
 +
==Isticanje detalja==
 +
[[Slika:Highlighter.png]] Određeni detalji se mogu istaći nanošenjem jasno vidljive boje preko njih kao kada se na papiru bitni redovi označe markerom.
 +
==Povlačenje prave linije==
 +
[[Slika:Straitline.png]] Povlačenje prave linije, boja i debljina olovke dostupni su u bojama i debljinama.
 +
==Označavanje strelicama==
 +
[[Slika:Arrow.png]] Detalji, reči mogu se označiti strelicama, takođe dostupno u raznim bojama.
 +
 +
==Pravougaonik==
 +
[[Slika:Rectangle.png]] Crtanje pravougaonika, korisno i kod oblika i kod označavanja, ograničeno količinom mašte korisnika.
 +
==Krug==
 +
[[Slika:Krug.png]] Ctanje kruga, korisno i kod oblika i kod označavanja, ograničeno količinom mašte korisnika.
 +
==Tekst==
 +
[[Slika:Tekst.png]] Ova opcija omogućava dodavanje teksta na sliku.
 +
==Cenzurisanje==
 +
[[Slika:Censor.png]] Cenzurisanje privatnih podataka može se izvršiti ovom alatkom, a željeni podaci ipak ostaju objavljeni i vidljivi javnosti.
 +
==Pixelise==
 +
[[Slika:Pixel.png]] Takođe se može koristiti za cenzurisanje, ali više se nađe kao alatka za izbacivanje nepotrebnih detalja.
 +
==Numerisanje detalja==
 +
[[Slika:Numerisanje.png]] Jako dobro i jako pregledno označavanje može se izvršiti ako se isto obavi brojevima.
 +
==Isecanje==
 +
[[Slika:Crop.png]] Isecanje željene veličine slike može se obaviti alatkom Crop.
 +
==Nezaobilazno, bez čega propada sav trud==
 +
[[Slika:SaveShutter.png]] Ako se rad ne sačuva, neće biti pribeležen. Odabrati dugme Save.
 +
=Dodaci=
 +
[[Slika:3Dodraz.png|200p|mini|desno|3D odraz]]
 +
[[Slika:3Drotiranje.png|200p|mini|desno|3D rotiranje]]
 +
Dodaci (plugins) omogućavaju različite efekte u sklopu obrade slika uhvaćenih Shutterom.
 +
Pa je spisak dodataka:
 +
*3D reflection
 +
*3D rotate
 +
*Barrel Distortion
 +
*Bordereffects
 +
*Negate
 +
*Polaroid
 +
*Resize
 +
*Sepia
 +
*Hard Shadow
 +
*Watermark
 +
*Shutter branding
 +
*Grayscale
 +
*Jigsaw Piece 1
 +
*Jigsaw Piece 2
 +
*Offset
 +
*Raise border
 +
*Soft Edges
 +
*Sunk border
 +
*Torned paper
 +
*Autocrop
 +
==Pokretanje dodataka==
 +
[[Slika:BiranjeDodatka.png|200p|mini|levo|Run a plugin]]
 +
Nakon hvatanja slike ekrana, prozora ili šta god bogati repertoar opcija nudi, u prikazu slike u meniju na desnom kliku nalazi se opcija Run a plugin, koja otvara prozor u kome se može odabrati neki(ili više, jednog po jednog) od dodataka. U novom prozoru u dodatku u kome je to dostupno mogu se podesiti parametri u zavisnosti od funkcije dodatka.
 +
 +
 +
__BEZ_IZMENA__
  
 
{{Korisnička dokumentacija}}
 
{{Korisnička dokumentacija}}
  
 +
{{aktuelne verzije}}
 
[[Category:Aplikacije]]
 
[[Category:Aplikacije]]

Tekuća izmena od 30. novembar 2011. u 12:36

Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi