Terminal komande

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga
Linija 2: Linija 2:
  
  
  '''uname –a''' => Prikaz informacija o Vašem Linux sistemu  
+
  '''uname –a''' => Prikaz informacija o Vašem Linux sistemu
  
 
  '''uname –r''' => Prikaz informacija o trenutnoj verziji Vašeg kernela (za više informacija pogledajte '''uname --help''' komandu)  
 
  '''uname –r''' => Prikaz informacija o trenutnoj verziji Vašeg kernela (za više informacija pogledajte '''uname --help''' komandu)  
Linija 187: Linija 187:
  
  
<big>NETWORK:</big>
+
<big>MREŽA:</big>
  
  
Linija 241: Linija 241:
 
  '''telnet host''' # Connect to the system using telnet port  
 
  '''telnet host''' # Connect to the system using telnet port  
  
<big>FILE TRANSFER:</big>
+
<big>TRANSFER FAJLOVA:</big>
  
  '''scp file.txt server2:/tmp''' # Secure copy file.txt to remote host /tmp folder
+
  '''scp file.txt server2:/tmp''' # Kopiranje (putem SSH) lokalnog fajla file.txt u /tmp fasciklu na udaljenom računaru server2
  
  '''scp nixsavy@server2:/www/*.html /www/tmp''' # Copy *.html files from remote host to current system /www/tmp folder
+
  '''scp nixsavy@server2:/www/*.html /www/tmp''' # Kopiranje *.html fajlova sa udaljenog računara na lokalni, u fasciklu /www/tmp  
  
  '''scp -r nixsavy@server2:/www /www/tmp''' # Copy all files and folders recursively from remote server to the current system /www/tmp folder rsync
+
  '''scp -r nixsavy@server2:/www /www/tmp''' # Rekurzivno kopiranje svih fajlova i fascikli sa udaljenog računara na lokalni, u /www/tmp
  
 
  '''rsync -a /home/apps /backup/''' # Synchronize source to destination  
 
  '''rsync -a /home/apps /backup/''' # Synchronize source to destination  
Linija 257: Linija 257:
  
  
  '''df –h''' # Show free space on mounted filesystems(commonly used command)  
+
  '''df –h''' # Prikazuje slobodan prostor na montiranim fajl sistemima (opcija -h daje izlaz u razumljivijoj formi)  
  
  '''df -i''' # Show free inodes on mounted filesystems
+
  '''df -i''' # Prikazuje slobodne i-nodove na montiranim fajl sistemima
  
  '''fdisk -l ''' # Show disks partitions sizes and types(fdisk command output)
+
  '''fdisk -l ''' # Prikazuje veličine i tipove particija na diskovima
  
  '''du -ah''' # Display disk usage in human readable form (command variations)
+
  '''du -ah''' # Prikazuje iskorišćenost diska u razumljivoj formi 
  
  '''du -sh''' # Prikazuje koliko trenutni direktorijum (sa svom njegovom sadržinom) zauzima prostora na disku  
+
  '''du -sh''' # Prikazuje koliko trenutna fascikla (sa svom njenom sadržinom) zauzima prostora na disku  
  
 
  '''findmnt''' # Prikazuje sve trenutne tačke montiranja za sve fajlsisteme  
 
  '''findmnt''' # Prikazuje sve trenutne tačke montiranja za sve fajlsisteme  
  
''' mount putanja_do_uređaja putanja_do_direktorijuma''' # Montira uređaj u direktorijum
+
''' mount putanja_do_uređaja putanja_do_fascikle''' # Montira uređaj u fasciklu
  
  
<big>KRETANJE KROZ DIREKTORIJUME:</big>
+
<big>KRETANJE KROZ FASCIKLE:</big>
  
  '''cd ..''' # Prelazi u "roditeljski" direktorijum (ide jedan nivo više npr. ukoliko se nalazimu u /var/log ova komanda nas prebacuje u /var direktorijum)  
+
  '''cd ..''' # Prelazi u "roditeljsku" fasciklu (ide jedan nivo više npr. ukoliko se nalazimu u /var/log ova komanda nas prebacuje u /var fasciklu)  
  
  '''cd ''' # Momentalno nas prebacuje u naš $HOME direktorijum
+
  '''cd ''' # Momentalno nas prebacuje u našu $HOME fasciklu
  
  '''cd /test''' # Prebacuje nas u /test direktorijum
+
  '''cd /test''' # Prebacuje nas u /test fasciklu
 
{{Potrebano formatiranje}}
 
{{Potrebano formatiranje}}

Izmena od 27. mart 2014. u 19:51

Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi