Terminal komande

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Idi na: navigacija, pretraga
m
m
Linija 196: Linija 196:
 
  '''ifconfig eth0''' # Display specific ethernet port ip address and details  
 
  '''ifconfig eth0''' # Display specific ethernet port ip address and details  
  
  '''ip addr show''' # Display all network interfaces and ip address(available in iproute2  
+
  '''ip addr show''' # Display all network interfaces and ip address(available in iproute2 package,powerful than ifconfig)  
package,powerful than ifconfig)  
+
  
 
  '''ip address''' add 192.168.0.1 dev eth0 # Set ip address  
 
  '''ip address''' add 192.168.0.1 dev eth0 # Set ip address  
Linija 217: Linija 216:
 
  '''wget file''' # Download file (very useful other option)  
 
  '''wget file''' # Download file (very useful other option)  
  
''' netstat -tupl''' # Listing all active listening ports(tcp,udp,pid) (13 examples)  
+
''' netstat -tupl''' # Listing all active listening ports(tcp,udp,pid) (13 examples)  
  
  
Linija 235: Linija 234:
 
<big>LOGIN (SSH/TELNET):</big>
 
<big>LOGIN (SSH/TELNET):</big>
  
'''ssh user@host''' # Connect to host as user (secure data communication command)  
+
'''ssh user@host''' # Connect to host as user (secure data communication command)  
  
 
  '''ssh -p port user@host''' # Connect to host using specific port  
 
  '''ssh -p port user@host''' # Connect to host using specific port  
Linija 259: Linija 258:
 
  '''df –h''' # Prikazuje slobodan prostor na montiranim fajl sistemima (opcija -h daje izlaz u razumljivijoj formi)  
 
  '''df –h''' # Prikazuje slobodan prostor na montiranim fajl sistemima (opcija -h daje izlaz u razumljivijoj formi)  
  
  '''df -i''' # Prikazuje slobodne i-nodove na montiranim fajl sistemima  
+
  '''df -i''' # Prikazuje slobodne i-nodove na montiranim fajl sistemima  
  
 
  '''fdisk -l ''' # Prikazuje veličine i tipove particija na diskovima  
 
  '''fdisk -l ''' # Prikazuje veličine i tipove particija na diskovima  
Linija 276: Linija 275:
 
  '''cd ..''' # Prelazi u "roditeljsku" fasciklu (ide jedan nivo više npr. ukoliko se nalazimu u /var/log ova komanda nas prebacuje u /var fasciklu)  
 
  '''cd ..''' # Prelazi u "roditeljsku" fasciklu (ide jedan nivo više npr. ukoliko se nalazimu u /var/log ova komanda nas prebacuje u /var fasciklu)  
  
  '''cd ''' # Momentalno nas prebacuje u našu $HOME fasciklu  
+
  '''cd''' # Momentalno nas prebacuje u našu $HOME fasciklu  
  
 
  '''cd /test''' # Prebacuje nas u /test fasciklu
 
  '''cd /test''' # Prebacuje nas u /test fasciklu
 
{{Potrebano formatiranje}}
 
{{Potrebano formatiranje}}

Izmena od 27. mart 2014. u 19:59

Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi