Ubuntu-RS Wiki:Uputstvo za uređivanje

Iz projekta Ubuntu-RS Wiki
Revizija od 18:36, 1. decembar 2012.; Nikola (razgovor | prilozi)
(razl) ← Prethodna revizija | Trenutna revizija (razl) | Sledeća revizija → (razl)
Idi na: navigacija, pretraga


Ubuntu-RS Viki je Vikiviki, što znači da svako može sa lakoćom da menja svaki nezaštićeni članak i da se te promene odmah primete na toj strani.

Uređivanje Viki strane je vrlo jednostavno. Samo kliknite na listić „uredi“ na vrhu Viki strane (ili na istoimenu vezu sa desne strane ili na dnu). Ako vam je samo do eksperimentisanja, budite ljubazni i time se bavite na pesku, a ne ovde. Trebalo bi da napišete i kratak siže promene u malom polju ispod kutije za uređivanje. Kada završite, pritisnite dugme Prikaži predpregled da biste videli kako će promene izgledati. Takođe možete da pogledate promene koje ste napravili u odnosu na prethodnu verziju pritiskom na dugme Prikaži predpregled. Ako ste zadovoljni rezultatom, pritisnite „Snimi stranicu“ i vaše promene će odmah biti primenjene na članak. Promene koje napravite na redovnim člancima nemojte „potpisivati“ (softver vodi evidenciju o tome ko je napravio koju promenu).

Takođe možete da kliknete na listić „Razgovor“ da biste videli odgovarajuću stranu za razgovor, na kojoj se nalaze komentari ostalih korisnika Vikipedije. Kliknite na listić „+“ da biste dodali novi odeljak, ili uredite stranu na isti način kao što biste stranicu članka. Kada menjate stranu za razgovor potpišite svoju promenu tako što ćete ukucati ručno samo --~~~~ i ta komanda ce automatski izbaciti vreme i vaše ime.

Sadržaj

Saveti o uređivanju članaka

Pročitajte kodeks ponašanja i poštujte ga.

Uvek koristite neutralnu tačku gledišta, pošto Ubuntu-RS Viki nije mesto za promovisanje stavova.

Nakon što napravite novu stranu, ne bi bilo loše da:

Male izmene

Kada menja stranicu, prijavljeni korisnik ima mogućnost da izmenu označi kao „malu izmenu“. Kada to učiniti donekle zavisi od ličnih odluka. Neformalno je pravilo da izmene koje se tiču štamparskih ispravki, formatiranja ili manje reorganizacije teksta treba da budu označene kao male. Velika izmena je u principu nešto šta čini da sadržaj članka izgleda drugačije, tako da je svaka „prava“ izmena, makar to bila samo jedna reč - velika izmena. Ova opcija je korisna, jer tako korisnici mogu da „sakriju“ male izmene kad gledaju Skorašnje izmene, da bi broj izmena bio manji (zbog preglednosti).

Razlog što se neprijavljenim korisnicima ne dozvoljava da koriste opciju „mala izmena“ je taj što bi onda i vandalizam mogao biti tako označen, u kom slučaju bi ostao duže neprimećen. Ovo ograničenje je još jedan razlog da se prijavite.

Obeležavanje prave izmene kao male se smatra ružnim ponašanjem, posebno ako ta izmena uključuje i brisanje dela teksta. Ako slučajno obeležite izmenu kao malu, napravite još jednu izmenu i obeležite je kao veliku (tj. osigurajte se da kućica „Ovo je mala izmena“ nije ispunjena) a u sižeu izmene navedite da je prethodna izmena bila velika.


Оznačavanje

Оznačavanje je sintaksni sistem kojim možete oblikovati strane u viki. U levoj koloni sledeće tabele, možete videti koji su efekti mogući. U desnoj koloni možete videti kako se ti efekti postižu. Drugim rečima, da učinite da tekst izgleda kao u levoj koloni, otkucajte ga kao što je to učinjeno u desnoj koloni.

Može biti korisno da držite ovu stranicu otvorenu u posebnom prozoru, kao podsetnik. Ako želite da isprobate stvari, bez opasnosti da napravite neku štetu, možete da vežbate u pesku.


Odeljci, pasusi, spiskovi i linije

Kako izgleda Šta kucate

Vaše odeljke započnite na sledeći način:


Novi odeljak

Pododeljak

Pod-pododeljak

 • Počnite drugostepenim zaglavljem (==); nemojte koristiti prvostepeno zaglavlje (=).
 • Nemojte preskakati nivoe (na primer, drugi nivo praćen četvrtim).
 • Sadržaj se automatski dodaje članku koji ima četiri ili više odeljka.
 • Pododeljke rasporedite kako tema zahteva. Po azbučnom redosledu, datum ili nasumično.
== Novi odeljak ==

=== Pododeljak ===

==== Pod-pododeljak ====

Jedan novi red u principu nema uticaj na izgled teksta. To se može koristiti za razdvajanje rečenice unutar pasusa. Neki urednici smatraju da ovo pomaže izmenama i poboljšava diff (razlika) funkciju (koja se interno koristi za upoređenje različitih verzija strane).

Ali prazna linija počinje novi pasus.

Jedan [[novi red]]
u principu nema uticaj na izgled teksta.
To se može koristiti za razdvajanje
rečenice unutar pasusa.
Neki urednici smatraju da ovo pomaže izmenama
i poboljšava ''diff'' (razlika) funkciju
(koja se interno koristi za upoređenje
različitih verzija strane).

Ali prazna linija
počinje novi pasus.

Možete prelomiti redove
bez započinjanja novog pasusa.

 • Budite štedljivi sa ovim
 • Zatvorite oznake između linija, nemojte otvarati vezu, iskošeno ili pojačano na jednoj liniji a zatvarati na sledećoj.
Možete prelomiti redove<br/>
bez započinjanja novog pasusa.
 • Liste je lako napraviti:
  • Svaku liniju započnite zvezdicom (= asterisk).
   • Više zvezdica znači dublje nivoe.
    • Novi red u listi

označava kraj stavke u listi.

 • Prazan red započinje novu listu.
* Liste je lako napraviti:
** Svaku liniju započnite zvezdicom (= ''asterisk'').
*** Više zvezdica znači dublje nivoe.
**** Novi red u listi
označava kraj stavke u listi.

* Prazan red započinje novu listu.
 1. Liste nabrajanja su takođe dobre
  1. vrlo organizovane
  2. lake za praćenje
   1. još lakše
# Liste nabrajanja su takođe dobre
## vrlo organizovane
## lake za praćenje
### još lakše
 • Možete čak da pravite i mešane liste
  1. i da ih ugnežđujete
   • ovako
* Možete čak da pravite i mešane liste
*# i da ih ugnežđujete
*#* ovako
Definiciona lista 
lista definicija
stavka 
definicija stavke
još jedna stavka
definicija druge stavke
 • Jedna stavka po liniji; pre dvotačke se može staviti novi red, ali stavljanje praznog mesta (space) pre dvotačke poboljšava rasčlanjivanje (parsing).
; Definiciona lista : lista definicija
; stavka : definicija stavke
; još jedna stavka
: definicija druge stavke
Dvotačka uvlači liniju ili paragraf.

Ručni novi red započinje novi paragraf.

 • Ovo se koristi prvenstveno za prikazani materijal, ali se takođe koristi i u raspravama na stranama za razgovor.
: Dvotačka uvlači liniju ili paragraf.
Ručni novi red započinje novi paragraf.

Kada imate potrebu da istaknete blok teksta

komanda blockquote će, kada je to potrebno, uvući obe margine, umesto samo leve kao što to radi dvotačka.

Ovo je korisno za umetanje blokova citiranog (i navedenog) teksta, kao što i samo ime kaže (en. blocks of quoted text).

<blockquote>
Komanda '''blockquote''' će,
kada je to potrebno, uvući
uvući obe margine umesto
samo leve kao što to radi dvotačka.
</blockquote>
IF (ako) red počinje razmakom THEN (onda)
će biti uobličen upravo
onako kako je otkucan;
u proporcionalnom fontu;
bez previjanja redova;
ENDIF
 • Ovo je korisno za:
  • ubacivanje već uobličenog teksta;
  • opise algoritama;
  • izvorni kod programa;
  • ASKI umetnost (en. ASCII art);
  • hemijske strukture;
 • UPOZORENJE: Ako ga načinite širokim, učinićete i celu stranicu širokom i time manje čitljivom, naročito za one koji koriste niže ekranske rezolucije. Nikad ne počinjite obične linije razmacima.
 IF (ako) red počinje razmakom THEN (onda)
 će biti uobličen upravo
 onako kako je otkucan;
 u proporcionalnom fontu;
 bez previjanja redova;
 ENDIF
Centriran tekst.
 • Primetite da se reč „center“ piše po američkom, ne britanskom, pravopisu.
<center>Centriran tekst.</center>

Horizontalna razdelna linija: Ovo je iznad nje


a ovo je ispod nje.

 • Uglavnom se koristi za
  • rešavanje višeznačnosti - ali štedljivo, samo kada se odvajaju potpuno različita i nevezana značenja ili grupe značenja
  • razdvajanje niti rasprave na Stranicama za razgovor.
[[Horizontalna razdelna linija]]:
Ovo je iznad nje
----
a ovo je ispod nje.

Veze i URL-ovi

Kako izgleda Šta kucate

Beograd ima javni prevoz.

 • Veza ka nekom drugom Vikipedijinom članku.
 • Interno se prvo slovo ciljne stranice automatski pretvara u veliko a prazna mesta u znak za podvučeno (underscore, _); ako kucate podvučeno u vezi to ima isti efekat kao i kucanje praznog mesta, ali nije preporučljivo.
 • Stoga je gornja veza URL ka sr.wikipedia.org/wiki/Javni_prevoz, što je Vikipedijin članak pod nazivom „Javni prevoz“. Takođe pogledajte Ubuntu-RS Wiki:Kanonikalizacija.
Beograd ima [[javni prevoz]].

U Novom Sadu takođe ima dosta gradskih autobusa.

 • Isti cilj, drugo ime.
 • Ovo je ucevljena veza (en. piped link, od imena za znak „|“ : pipe cev).
 • „Ucevljeni“ tekst mora biti naveden prvi (pre znaka „|“) a tekst koji će biti prikazan drugi.
U Novom Sadu takođe
ima dosta [[javni prevoz|gradskih autobusa]].

Javni prevoznik u Novom Sadu je samo jedan. Privatnih prevoznika nema.

Takođe, u Novom Sadu nema trolejbusa ni tramvaja, samo autobusa.

 • Krajevi se utapaju u vezu.
 • Poželjno je koristiti ovaj način umesto ucevljenih veza, kad god je moguće.
[[Javni prevoz]]nik u Novom Sadu je samo jedan.
Privatnih prevoznika nema.

Takođe, u Novom Sadu nema [[trolejbus]]a
ni [[tramvaj]]a, samo [[autobus]]a.

Sve u zagradama „(“ i „)“ se automatski sakriva: kraljevstvo.

Imenski prostor se automatski sakriva: Trg.

Server ispunjava deo posle znaka „|“ kada snimite stranicu. Sledeći put kada otvorite polje za izmene videćete proširenu „ucevljenu“ vezu. Predpregled prikazuje skraćeni oblik ispravno, ali ga ne proširuje u polju za izmene. Pritisnite „Snimi“ i ponovo „Uredi“, i videćete proširenu verziju. Isto važi i za veze ka odeljcima unutar iste strane pogledajte prethodnu stavku).

Sve u zagradama „(“ i „)“ se automatski sakriva:
[[kraljevstvo (biologija)|kraljevstvo]].

Imenski prostor se automatski sakriva:
[[Ubuntu-RS Wiki:Trg|Trg]].

Oba zajedno takođe:
[[Ubuntu-RS Wiki:Priručnik stila (zaglavlja)|Priručnik stila]]

Ali ne i:
[[Ubuntu-RS Wiki:Priručnik stila#Veze|]]

Javni radovi u Novom Sadu je strana koja još uvek ne postoji.

 • Možete je napraviti tako što ćete kliknuti na vezu (ali molimo vas, sa baš ovom vezom nemojte to da uradite).
 • Da biste napravili novu stranu:
  1. Napravite vezu ka njoj na nekoj drugoj (tematski srodnoj) strani.
  2. Snimite stranu.
  3. Kliknite na vezu koju ste upravo napravili. Nova strana će se otvoriti i možete je uređivati.
 • Za više informacija, pogledajte Kako napraviti novi članak a pogledajte i Vikipedijina pravila imenovanja.
 • Nemojte da pravite nove članke bez da na njih upućuje najmanje jedan drugi članak.
[[Javni radovi u Novom Sadu]] je strana
koja još uvek ne postoji.

Ubuntu-RS Wiki:Uputstvo za uređivanje je ova strana.

 • Samopovezivanja se prikazuju kao pojačan tekst prilikom pregleda članka.
 • Nemojte koristiti ovu tehniku da bi pojačali ime članka u prvom paragrafu; pogledajte Priručnik stila.
[[Pomoć:Uređivanje]] je ova strana.

Kada dodate komentar na Stranicu za razgovor treba da se potpišete dodavanjem tri tilde za korisničko ime:

Filip Knežić

ili četiri za korisničko ime i datum i vreme:

Filip Knežić 18:16, 09 Septembar 2008 (CEST)

Pet tildi daju samo datum i vreme:

18:16, 09 Septembar (CEST)
 • Prva dva takođe daju i vezu ka vašoj korisničkoj strani.
Kada dodate komentar na Stranicu za razgovor
treba da se potpišete dodavanjem
tri tilde za korisničko ime:
: ~~~
ili četiri za korisničko ime i datum i vreme:
: ~~~~
Pet tildi daju samo datum i vreme:
: ~~~~~
 • Preusmerit] jedan naziv članka na drugi stavljanjem (kao što je ona prikazana s desne strane) ovakvog teksta u prvi red članka (kao što je to na strani pod naslovom „SAD“).

#Preusmeri [[Srbija]]

 • Valja znati da, iako je moguće staviti vezu na odeljak, preusmeravanje na odeljak nije moguće. Na primer, „#Preusmeri [[Sjedinjene Američke Države#Istorija]]“ će preusmeriti na stranu Sjedinjene Američke Države, ali ne i na neki određeni odeljak na toj strani. Ova osobina neće biti dodata u budućnosti, pa zato nemojte da koristite takva preusmeravanja.
#Preusmeri [[Sjedinjene Američke Države]]

Strane Šta je povezano ovde i Srodne promene se mogu povezati ovako: Posebno:Whatlinkshere/Ubuntu-RS Wiki:Kako se menja strana i Posebno:Recentchangeslinked/Ubuntu-RS Wiki:Kako se menja strana

Strane '''Šta je povezano ovde''' i '''Srodne promene'''
se mogu povezati ovako:
[[Posebno:Whatlinkshere/Ubuntu-RS Wiki:Kako se menja strana]]
i
[[Posebno:Recentchangeslinked/Ubuntu-RS Wiki:Kako se menja strana]]

Strana sa korisnikovim prilozima se može povezati ovako: Posebno:Contributions/KorisničkoIme ili Posebno:Contributions/192.0.2.0

Strana sa korisnikovim prilozima se može povezati ovako:
[[Posebno:Contributions/KorisničkoIme]]
ili
[[Posebno:Contributions/192.0.2.0]]
 • Da biste stavili članak u kategoriju, postavite vezu, kao što je ona sa desne strane, bilo gde u članku. Kao i sa međujezičkim vezama, nije bitno gde ćete postaviti ove veze prilikom uređivanja budući da se uvek pojavljuju na istom mestu nakon što snimite stranicu, ali se preporučuje da ih stavite na kraj kutije za uređivanje.
[[Kategorija:Skupovi znakova]]
 • Da biste povezali kategoriju sa neke strane bez stavljanja članka stavite u tu kategoriju, na početak veze stavite dvotačku (:).
[[:Kategorija:Skupovi znakova]]

ISBN 012345678X

ISBN 0-12-345678-X

 • Postavite veze ka knjigama koristeći njihov ISBN. Ovom povezivanju se daje prednost u odnosu na povezivanje ka određenim mrežnim prodavnicama knjiga, jer daje čitaocu izbor dobavljača.
 • ISBN vezama ne treba nikakvo dodatno obeležavanje, pod uslovom da koristite jedan od dva nvedena formata.
ISBN 012345678X

ISBN 0-12-345678-X
 • Datume povezujte u gore navedenom formatu, tako da svako može da podesi svoj sopstveni redosled prikazivanja.
 • Da biste postavili vezu ka ne-slikovnom materijalu koji ste postali (kao što je zvuk), koristite „media“ vezu. Za slike, pogledajte sledeći odeljak.

Slike

Samo slike koje su poslate na wiki mogu da se koriste. Da biste poslali sliku, koristite stranu za slanje. Možete da pronađete poslatu sliku na spisku slika.

Kako izgleda Šta kucate
Slika:

Slika:Wiki-sr.png

Slika:
[[Slika:Wiki-sr.png]]


Sa alternativnim tekstom:

Logo Debiana

Sa alternativnim tekstom:
[[Slika:Openlogo-nd-100.png|Logo Debiana]]
 • Alternativni tekst se ispisuje kada zadržite miša nad slikom, ili u tekstualnim pregledačima (browser), jer ne prikazuju slike, ili kada se čita naglas i veoma se preporučuje.
Pluta ka desnoj ivici strane sa natpisom:
Logo Debiana

Pluta ka desnoj ivici strane sa natpisom:
[[Slika:Openlogo-nd-100.png|okvir|Logo Debiana]]
 • Oznaka „frame“ (okvir) čini da slika automatski pluta ka desnoj ivici.
 • Natpis takođe služi kao alternativni tekst.


Pluta ka desnoj ivici strane bez natpisa:
Logo Debiana
Pluta ka desnoj ivici strane ''bez'' natpisa:
[[Slika:Openlogo-nd-100.png|Logo Debiana]]


Direktno povezivanje ka strani sa opisom slike:

Slika:Openlogo-nd-100.png

Direktno povezivanje ka strani sa opisom slike:
[[:Slika:Openlogo-nd-100.png]]
 • Kliktanjem na sliku prikazanu na strani (kao što je ona gore) takođe vodi ka strani sa opisom
Direktno povezivanje ka slici bez njenog prikazivanja:

Logo Debiana

Direktno povezivanje ka slici bez njenog prikazivanja:
[[media:Openlogo-nd-100.png|Logo Debiana]]
 • Da biste prikazali samo vezu ka slici, a da se ona sama ne prikazuje, koristite „media“ vezu.

U prdhodnoj tabeli dati su načešći slučajevi formatiranja slika.

Puna sintaksa za formatiranje slika je

[[Slika:{ime}|{okvir}|{lokacija}|{dimenzije}|{border}|{link}|{alt}|{Naslov}]]

Galerije

U Viki se može postaviti i niz slika u jednom ili više redova. Za to se koriste galerije.

Sledeći kod formira galeriju od 6 slika u dva reda.

<gallery caption="Galerija" widths="50px" heights="50px" perrow="3">
File:Openlogo-nd-100.png|Tekst 1
File:Openlogo-nd-100.png|Tekst 2
File:Openlogo-nd-100.png|Tekst 3
File:Openlogo-nd-100.png|Tekst 4
File:Openlogo-nd-100.png|Tekst 5
File:Openlogo-nd-100.png|Tekst 6
</gallery>

Reziltat ovog koda je:

Formatiranje karaktera

Kako izgleda Šta kucate

Naglašavanje, jače, još jače.

 • Ovo su dvostruki, trostruki i petostruki engleski apostrofi (jednostruki navodnici) a ne dvostruki navodnici.
''Naglašavanje'', '''jače''', '''''još jače'''''.

<math>\sin x + \ln y</math>
sinx + lny

<math>\mathbf{x} = 0</math>
x = 0

Običan tekst treba da koristi viki označavanje za naglašavanje, a ne HTML oznake <i> ili <b>. Međutim, matematičke formule često koriste iskošena slova, a ponekad i pojačana (bold), u svrhe koje nemaju nikakve veze sa naglašavanjem. Složene formule treba da koriste <math> označavanje, dok jednostavne formule mogu da koriste <math>; ili <i> i <b>; ili '' i '''.

Font pisaće mašine za štampani tekst ili računarsko kod: int main()

 • Iz semantičkih razloga, poželjnija je upotreba <code> gde god je moguće u odnosu na korišćenje <tt>.
Font pisaće mašine za <tt>štampani tekst</tt>
ili računarsko kod: <code>int main()</code>

Možete da koristite mali tekst za natpise.

Možete da koristite <small>mali tekst</small> za natpise.

Možete da precrtate izbrisani materijal i podvučete novi.

Takođe možete da označite obrisani i ubačeni materijal koristeći logično (<ins> od insert i <del> od delete) umesto pojavnog označavanja.

 • Kada uređujete obične wiki članke, samo napravite svoje promene i nemojte ih označavati na bilo koji poseban način.
 • Kada uređujete svoje ranije komentare na stranicama za razgovor, ponekad je prikladno obeležiti obrisan i dodat materijal.
Možete da <s>precrtate izbrisani materijal</s>
i <u>podvučete novi</u>.

Takođe možete da označite <del>obrisani</del> i
<ins>ubačeni</ins> materijal koristeći logično
(<ins> od ''insert'' i <del> od ''delete'')
umesto pojavnog označavanja.

Diakritičke oznake:
À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ


&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;

Interpunkcija:
¿ ¡ § ¶
† ‡ • – —
‹ › « »
‘ ’ “ ”


&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &ndash; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;

Komercijalni simboli:
™ © ® ¢ € ¥
£ ¤


&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren;

Donji indeks:
x1 x2 x3 ili
x₀ x₁ x₂ x₃ x₄
x₅ x₆ x₇ x₈ x₉

Gornji indeks:
x1 x2 x3 ili
x⁰ x¹ x² x³ x⁴
x⁵ x⁶ x⁷ x⁸ x⁹

 • Poslednji metodi gornjeg/donjeg indeksa u najopštijim slučaju se ne mogu koristiti, budući da se oslanjaju na Unikod podršku, koja nije obavezno prisutna na mašinama svih korisnika. Ipak, za gornje indekse 1, 2 i 3 je poželjnija kad god je moguća (kao što su jedinice mera) zato što većina pregledača ima manje problema u oblikovanju linija u kojima su sadržani.

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

1 hektar = 1 E4 m²


x<sub>1</sub> x<sub>2</sub> x<sub>3</sub> or
<br/>
x&#8320; x&#8321; x&#8322; x&#8323; x&#8324;
<br/>
x&#8325; x&#8326; x&#8327; x&#8328; x&#8329;
x<sup>1</sup> x<sup>2</sup> x<sup>3</sup> or
<br/>
x&#8304; x&sup1; x&sup2; x&sup3; x&#8308;
<br/>
x&#8309; x&#8310; x&#8311; x&#8312; x&#8313;

&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2; / J m.

1 [[hektar]] = [[1 E4 m&sup2;]]

Grčka slova:
α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω


&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Matematički simboli:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔


&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr;

Prored u jednostavnim matematičkim formulama:
Očigledno je x² ≥ 0 tačno.

 • Da biste proredili formulu bez da dozvolite da je prelom reda pokvari, koristite neprelomno prazno mesto (non-breaking space, &nbsp;).


Očigledno je ''x''&sup2;&nbsp;&ge;&nbsp;0 tačno.

Komplikovane formule:

<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>
 • Pogledajte Help:Formula za detalje o upotrebi <math>.
 • Formula prikazana sama za sebe na liniji najverovatnije treba da bude uvučena korišćenjem dvotačke (:).


: <math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

Suzbijanje tumačenja oznaka:
Veza → (''ka'') [[Ubuntu-RS Wiki:ČPP]]

 • Koristi se za doslovni prikaz podataka koji bi inače imali posebno značenje.
 • Izbegava svo viki označavanje, uključujući i ono koje liči na HTML oznake.
 • Ne izbegava HTML reference karaktera.
 • Da biste izbegli HTML reference karaktera kao što je &rarr; koristite &amp;rarr;


<nowiki>Veza &rarr; (''ka'') 
[[Ubuntu-RS Wiki:ČPP]]</nowiki>

Komentarisanje izvora strane:
ne prikazuje se pri gledanju strane

 • Koristi se za ostavljanje komentara u strani budućim urednicima iste.
 • Zapamtite da većina komentara treba da ide na odgovarajuću stranu za razgovor.


<!-- OVDE IDE KOMENTAR -->

(takođe pogledajte: Šahovski simboli u Unikodu)

Sadržaj

Trenutno stanje viki jezika označavanja je takvo da je potrebno barem 4 odeljka da bi se stvario sadržaj ispred prvog odeljka (ili posle uvodnog dela). Stavljanjem __SADRŽAJ__ bilo gde forsira pojavljivanje sadržaja na tom mestu (umesto da se samo pojavi ispred prvog zaglavlja). Stavljanjem __BEZSADRŽAJA__ bilo gde na strani izaziva uklanjanje sadržaja. Takođe pogledajte kompaktan_sadržaj za azbučna i zaglavlja godina.

Tabele

Tabela se može napraviti na dva načina:

Za ovo poslednje, kao i raspravu kada su tabele pogodne, pogledajte Ubuntu-RS Wiki:Kako koristiti tabele

Promenljive

(Takođe pogledajte Pomoć:Promenljive)

Kod Efekat
{{TRENUTNIMESEC}} 06
{{TRENUTNIMESECIME}} jun
{{TRENUTNIMESECROD}} Šablon:TRENUTNIMESECROD
{{TRENUTNIDAN}} 28
{{TRENUTNIDANIME}} sreda
{{TRENUTNAGODINA}} 2017
{{TRENUTNOVREME}} 08:53
{{BROJČLANAKA}} 387
{{STRANICA}} Uputstvo za uređivanje
{{IMENSKIPROSTOR}} Ubuntu-RS Wiki
{{REVISIONID}} 9203
{{localurl:pagename}} /Pagename
{{localurl:Posebno:Pesak|action=edit}} /index.php?title=Posebno:Pesak&action=edit
{{SERVER}} http://wiki.ubuntu-rs.org
{{ns:1}} Razgovor
{{ns:2}} Korisnik
{{ns:3}} Razgovor sa korisnikom
{{ns:4}} Ubuntu-RS Wiki
{{ns:5}} Razgovor o Ubuntu-RS Wiki
{{ns:6}} Slika
{{ns:7}} Razgovor o slici
{{ns:8}} MedijaViki
{{ns:9}} Razgovor o MedijaVikiju
{{ns:10}} Šablon
{{ns:11}} Razgovor o šablonu
{{ns:12}} Pomoć
{{ns:13}} Razgovor o pomoći
{{ns:14}} Kategorija
{{ns:15}} Razgovor o kategoriji
{{IMESAJTA}} Ubuntu-RS Wiki

NUMBEROFARTICLES je broj strana u glavnom imenskom prostoru koje sadrže vezu i nisu preusmerenje, drugim rečima broj članaka, klica, klica koje sadrže vezu i strana za obezdvosmišljavanje.

CURRENTMONTHNAMEGEN je ime meseca u genitivu (prisvojnom pridevu), kao što se koristi u nekim jezicima; CURRENTMONTHNAME je oblik u nominativu (subjektni oblik), kao što je uobičajeno u engleskom jeziku.

U jezicima u kojma postoji razlika, može se koristiti konstrukcija kao što je {{grammar:padež|reč}} za pretvaranje reči iz nominativa u neki drugi padež. Na primer, {{grammar:genitive|{{TRENUTNIMESECIME}}}} znači isto što i {{TRENUTNIMESECROD}}.

Šabloni

MedijaViki softver koji koristi Ubuntu-RS Wiki ima podršku za šablone. Za više informacija o šablonima pogledajte stranicu pomoći za šablone.

Sakrivanje veza za uređivanje

Ubacite u dokument __BEZ_IZMENA__ da biste suzbili pojavljivanje veza za uređivanje kraj svakog od zaglavlja u odeljcima.

Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati
Linkovi